Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Basinkomst och sysselsättning

No description
by

H C

on 3 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Basinkomst och sysselsättning

Basinkomst och
hållbar sysselsättning
Organisationer, bolag och individer med hållbara ambitioner bör samverka för att nå dem i en övergripande helhet. Skapa arenor för dialog med expertis.
Möt likasinnade och samspela efter individuella intressen, villkor och behov. Basinkomst kan vara den katalysator för oss att bidra med större medvetenhet.
Ett framtidsvänligt alternativ till en förlegad arbetslinje och business as usual.
Vi är i akut behov av initiativ som på riktigt antar de utmaningar som vi alla står inför och berörs av.

Det saknas en allmän insikt och en enad politisk beslutsamhet kring en grundläggande hållbar förändring.
Det förhindrar ett samlat fokus på proaktiva handlingar, privat, politiskt, i näringsliv och samhälle.
Konst, kultur, kreativ näring, kommunikation, PR & marknadsföring, IT, konstruktion, nudging, C2C, produkt-, idé- och konceptutveckling efter hållbara perspektiv och löpande kunskapsdialog.
Administration, finansiering, utveckling av regenerativa affärsmodeller och strategier efter gemensamma principer för seriös kunskapsdialog och hållbarutveckling.
Akademi tvärvetenskap och Forskning
Faktabaserad info- och kunskapsbas, dialog och resonemang, kritisk granskning, förklaringar av nya studier, forskning och innovationer.
Fördjupa förståelse och kunskap.
RÖD, BLÅ OCH GRÖN SFÄR, KOMPLETTERANDE

KUNSKAPSOMRÅDEN
Nyckelaspekter för helteckande kunskapsbredd och nödvändig överblick tidigt i projekt. Organisationer och bolag har i allmänhet ingen löpande tillgång till bred expertis med ett helhetsgrepp för sitt hållbarhetsarbete. Det är en nödvändighet om man verkligen vill bidra till en seriös hållbar omställning.

UPPGIFT FÖR SAMHÄLLE, ORGANISATIONER OCH AKTÖRER
Skapa digitala plattformar för matchning, dialog, idégenerering och kompletterande samspel. Formulera övergripande individuella utgångspunkter, samla likasinnade aktörer, bygg digitala broar mellan arenor, connect the dots.

Dessa utgångspunkter ligger till grund som riktlinjer för dialog och vidareutveckling från dikussionsforum till team, till projekt, organisationer och bolag inom alla brancher med hjälp av algoritmer, ai och blockchain.
En seriös hållbar utveckling är holistisk och komplex vilket kräver en bred expertis och enad ambition.

I syfte att skapa sociala, cirkulära och regenerativa lösningar i samhället, så måste vi mobilisera likasinnade inom alla olika branscher och områden för att kunna bibehålla ett genomgående hållbart resultat.
Sinnebild över mapping av resurser och kapacitet för ett homogent ekosystem.
Strukturera upp projektets kollaboratörer med gemensamma utgångspunkter och intresseområden. Skapa forum för kunskapsdialog, idégenerering och samverkan i hela kedjan efter största gemensamma nämnare för ett homogent målfokus.
Möt likasinnade och kompletterande förmågor som brinner för samma sak på digitala arenor genom matchmaking för samsyn. Kopplingen till intressanta sammanhang för just dig sker efter din "karta & kompass", värdegrunder, kapacitet, möjliheter och behov. Utnyttja digitaliseringensmöjligheter för "trepartsdejting" med algoritmer, blochchain och ai. Bygg broar mellan andra, stora som små arenor för ett regenerativt ekosystem.
En institutionell plattform och arena

för samspel efter största gemensamma nämnare tillsammans med expertis efter ett gemensamt grundläggande samhällskontrakt. För att hitta rätt tidigt i beslutsfattande, projekt och processer.

Generera sysselsättning efter individuell förmåga, intresse, möjligheter och behov för att främja hållbara lösningar som alternativ till en förlegad arbetslinje.

Design
Ekonomi
Vetenskap
Det finns inte


Connect the
dots
Men för att uppnå verklig förändring måste lösningar samspela efter gemensamma principer och mellan alla olika branscher. Basinkomst och digitalisering öppnar utsikten för att sätta fokus på hållbar samverkan efter ett uppdaterat samhällskontrakt som är anpassat till våra nya utmaningar för människans och planetens välbefinnande.
Formulera grundläggande utgångspunkter; Värdegrunder, syfte och mål, särskild expertis, villkor, intresse, förmåga och behov. Det möjliggör att koppla likasinnade med varandra och matcha kapacitet och resurser genom algoritmer, ai och blockchain. Det är också ett sätt att komunicera trovärdigare bolagslöften och transparens för granskning för s.k trustbranding.
Samla bred kunskap med homogent fokus för att undvika aktörer i ekosystemet som styrs av andra intressen. Det kan skada trovärdighet och ett genuint resultat. Strukturera aktörer, organisationer, nätverk, utbildningar, näringsliv, samhälle och individer i tre kompletterande kaiegorier för att kombinera samspel och gruppdynamik mellan viktiga kunskapsområden.
Karta & Kompass
på de utmaningar vi står inför med växande auktoritära krafter, ekonomiska och sociala klyftor, automatisering, mijöförödelse och klimatförändringar.
Det finns massor
Samla likasinnade och länka samsyn
en enda lösning
Vetenskap
Design
Ekonomi
Basinkomst kan vara den reform och katalysator som krävs för att vi på allvar ska reagera över vår civilisations negativa fotavtryck och som individer och samhälle göra något åt det.
Att reflektera över varför, hur och vad vi sysselsätter oss med? Efter vilka värdegrunder, syfte och mål verkar samhälle, näringsliv och företag som vi arbetar för och konsumerar av?

Det finns ett nytt gränsöverskridande parti som arbetar för basinkomst:
www.basinkomstpartiet.org
En seriös hållbar omställning sker först när övervägande verksamhet och sysselsättning utgår från hållbara priciper. Blind ekonomisk tillväxt och överkonsumtion utan hänsyn till sociala eller ekologiska värden har blivit vår tids största hot.
Vi måste finna nya vägar för mänsklighetens utveckling.
Full transcript