Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Navi eles

No description
by

Mr Navigator

on 28 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Navi eles

„Vagyonos embernek az tekinthető, aki reggeltől kezdve,
amikor kikel az ágyából addig, amíg lefekszik azt csinálja,
azzal foglalkozik, ami örömet okoz neki.”

Jim Rohn A vagyon tehát nem egyszerűen jövedelmet jelent, hanem egyfajta életminőséget, amelyben a kívánt életszínvonal fenntartása nem társul folyamatos munkavégzéssel, állandó aktivitási kényszerrel. Másképp fogalmazva a vagyon - annak felélése nélkül - pusztán a hozamával biztosítja a minőségi életvitelhez szükséges, rendszeres jövedelmet. Jogdíjakból származó bevételek
(pl: feltalálók, szerzők, előadók) Tőke befektetések valamint eszközök (pl. ingatlanok) üzemeltetésének hozama Hálózati jövedelem
(Továbbajánlással épített
vásárlókör forgalma után) 1. 2. 3. Passzív jövedelemforrások A megoldás a Szövetkezet másságában rejlik, amelyben... Az egyének szaktudása néhányak tőkefelhalmozása helyett, a közösség érdekeit, tagjainak megélhetését szolgálja. A vállalat a benne dolgozók tulajdonát képezi, akik gyakorolhatják a döntés és ellenőrzés jogát, valamint ahol mindenki részesedik a gazdálkodás eredményéből. A közösség erejét az önkéntesség elve, valamint tagjainak - saját tulajdonjogaikhoz kapcsolódó - közvetlen érdekeltsége, lojalitása és elkötelezettsége adja. ...Vagyis ahol minden kecske jól lakik
és a káposzta is egyre több! :) Cél a Tagok gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. A Tagok Szövetkezethez kapcsolódó érdekeinek összehangolása, munkához jutásuk elősegítése, a Tagok családtagjainak támogatása.
A Szövetkezeti forma jogbiztonságát és hatékonyságát a Tagok tulajdonosi jogai biztosítják. A Tagság önkéntességének elve mentes minden mesterséges korlátozástól vagy bármilyen politikai, vallási és egyéb természetű megkülönböztetéstől, és nyitva áll mindazon természetes és jogi illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, jogi személyek előtt, akik hajlandók és alkalmasak a Szövetkezet Tagjává válni. 46. § (1) A Tag alapvető joga, hogy

a) részt vegyen a Szövetkezet tevékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának és egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdálkodás eredményéből;

b) igénybe vegye a Szövetkezet által a Tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, és élvezze a szövetkezés egyéb előnyeit;

c) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen;

d) tisztséget viseljen a Szövetkezetben;

e) a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérjen a Szövetkezetet érintő bármely kérdésről.

(2) A Szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a Tagokat - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik meg. „Ha az emberek valóban akarják azt, amit ajánlasz nekik, akkor gazdaggá válsz”

Success Magazin A Szövetkezetben tehát... A szövetkezet adózás utáni eredményéből közösségi alapot képez a Tagok részére nyújtandó juttatások és támogatások, valamint az azokat terhelő adók és járulékok fedezete céljára. Ezek közül néhány...

Munkahelyteremtéshez való támogatás
Munkahelymegtartáshoz szükséges támogatás
Megváltozott munkaképességgel rendelkezők alkalmazása esetén történő támogatás
Piacra jutási támogatás
Termék, szolgáltatási fejlesztési támogatásBeruházási támogatás
Szociális juttatások (szociális segély, lakásépítési támogatás, gyermekneveléshez, gyógyszervásárláshoz, betegápoláshoz nyújtott segély, keresőképtelenség esetén biztosított segély, temetési segély, étkezési hozzájárulás, nyugdíj-kiegészítés, üdülési támogatás, egyéb, GYES kiegészítés...)
Oktatási támogatások (képzési-továbbképzési támogatás, szakmai és nyelvtanfolyamokon való részvétel támogatása, ösztöndíj biztosítása, stb.)
Kulturális támogatások (amatőr kulturális csoportok, hagyományőrző együttesek tagjainak támogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása, stb.)
Közművelődési tevékenység támogatása (ismeretterjesztő előadások és kiadványok finanszírozása, szakmai célú rendezvényeken való részvétel finanszírozása, stb.),
Sporttevékenység támogatása (amatőr és tömegsport rendezvények támogatása, stb.) "Amikor képes vagy arra, hogy segíts az embertársaidon,
ez a képesség megszűnik pusztán képesség lenni, és felelősséggé válik."

Adelle Davis A Taggá válás vagyoni hozzájárulás formájában, legalább 1 darab Szövetkezeti részjegy megvásárlásával lehetséges. A részjegy alapszabályban meghatározott értéke 55 euró, amelynek egyszeri megfizetésével a Tag...

tulajdonrészt, tulajdonosi jogokat szerez a Szövetkezetben,
kockázatmentes, inflációt meghaladó befektetést eszközöl,
folyamatos pénzügyi támogatást élvezhet, miközben
kedvezményes vásárlásaival jelentős megtakarítást ér el.

A részjegy a Szövetkezeti Törvény alapján végrehajtás alá nem vonható vagyoni jogot megtestesítő értékpapír.

A részjegyekre a Szövetkezet visszavásárlási garanciát biztosít!


És most járjuk körbe a Tagok számára kifizethető további támogatásokat... Pl. Kiemelt telekommunikációs ajánlat Korlátlan, percdíj-mentes hívás
bármely belföldi hálózatba,
fix havidíjjal!

Nincs flotta belépési díj
Nincs SIM regisztrációs díj
Nincs flotta havidíj
Nincs kaució
Nincs számhordozási költség További támogatások és juttatások bruttó 9 999 Ft/hó 1. 2. 3. 4. 5. A sikeres üzlet alapját
az emberek tömeges igényét, hétköznapi szükségleteit szolgáló,
kedvező árfekvésű és
minőségi termékek és szolgáltatások
széles kínálata biztosítja
Ehhez olyan egyértelmű előnyöket kell biztosítani a gyártók, forgalmazók és szolgáltatók számára, amelyek miatt fontossá válik számukra a Szövetkezeti Partnerség. Az egyik ilyen a beruházásoktól valamint fix költségektől mentes együttműködés. A következőkben körbejárjuk, hogyan szerezhet számottevő beruházás nélkül tulajdonjogot egy nemzetközi vállalatban és részesedhet folyamatosan gazdálkodásának eredményéből, jogszabályi garanciák biztonsága mellett.

Vázoljuk, hogy... A Szövetkezet belső piaci szereplői,
érdekeltségiek és szerepük Szövetkezeti Tagok Partnerek A Szövetkezet....

azoknak, akik dolgozni szeretnének és azoknak is, akik már nem akarnak dolgozni, mégis rendszeres bevételt szeretnének folyamatos munkaráfordítás nélkül,

azoknak, akiknek van mit befektetni, és azoknak is, akiknek nincs, de szeretnének rendszeres profitra szert tenni, és

azoknak akik vásárlásaik alkalmával szívesen élnének a jelentős kedvezményekkel és azoknak is, akiknek már a vásárlás is problémát okoz... Az a rendszer, amelyben minden szereplő érdekei képviseltek, és azok hosszú távon, jogi garanciák mellett érvényesíthetőek, sikerre van ítélve.

Járjuk körbe, hogy a Tagokat és a Partnereket milyen érdekeltségek fűzik a Szövetkezethez és hogyan profitálnak ebből az együttműködésből! "A jövőben folyamatosan megjelentetjük üzletét, amiért díjat nem számlázunk, költsége a továbbiakban is csak akkor jelentkezik, ha a hirdetés eredménnyel járt. Nekünk megfelel, ha a hirdetésről jelentkező vevők után, utólag, a vásárláskor befolyt összegből fizeti majd a megjelenés költségét. Hogy az általunk közvetített vásárlók utáni többletbevételéből erre mennyit szán, azt Ön szabadon eldöntheti." Igencsak meglepődnénk, ha egy hirdetés-szervező az alábbi ajánlattal állna elő: A Szövetkezet ezt az elvet alkalmazva biztosít piacot Partnerei számára, így azokat sem megterhelő beruházási költség sem folyamatos fix díj nem terheli és szabadon eldönthetik, hogy az újabb vevők sikeres közvetítése utáni többletbevételük hány százalékát kínálják fel a Szövetkezetnek.
Számítási példánkban a Partner a közvetített új vevők (Tagok) vásárlásainak értékéből 7%-ot kínál fel. Ebből 5%-ot a vásárláskor, helyben érvényesíthető árengedmény formájában odaad a Tagoknak, a fennmaradó 2% pedig a Szövetkezetnek fizetendő ún. szolgáltatási díj. Nézzük milyen előnyökhöz jutnak a Szövetkezet Partnerei!

Nemzetközi beszállítókkal jelentősen csökkenthetik beszerzési költségeiket.
Értékesítési lehetőséghez jutnak a Szövetkezet belső .
Webáruházat kapnak, amellyel akár külföldre is terjeszkedhetnek.
A forgalmak és juttatások nyomon követéséhez webiroda áll rendelkezésre.
Médiatámogatással juthatnak nyilvánossághoz.

Mindezeket megterhelő beruházás nélkül
55 eurós éves regisztrációs költségen
korlátlanul vehetik igénybe! A regisztrációt követően a Patnereknek a Szövetkezet felé nincs más pénzügyi kötelezetsége, mint a közvetített Tagok megvalósult(!) vásárlásainak forgalma után a (példánkban szereplő 2%) szolgáltatási díjat megfizetni. Ez az összeg növeli egyebek között a támogatásokat és juttatásokat bizosító keretösszeget, azaz folyamatos, hosszú távú jövedelmet biztosít a Tagok számára.

A szolgáltatási díj elszámolása nem társul adminisztrációs többletfeladatokkal vagy költségekkel, a forgalom nyomonkövetése elektronikus eszközök költséges telepítése nélkül folyik. A Partnerek az általuk vállalt (példánkban 5%) vásárlási kedvezményt biztosítják a Tagok számára fizetéskor azonnal igénybe vehető árengedmény formájában.
Ez a Szövetkezet Tagjai számára nyújtott ún."Beszerzési Kedvezmény". A Tagokat több érdekük is fűzi a Szövetkezet belső piacán történő pénzköltéshez:
Listaárak alatt vásárolhatnak egész évben, akciótól függetlenül.
A vásárlások növelik a szövetkezeti (azaz a közös Tagi) vagyont, amely további támogatásokat és jutattásokat biztosít a Tagoknak.
Javítja a Szövetkezet gazdálkodásának eredményét, így emelkedik a tulajdonosok, azaz a Tagok számára kifizethető profit.
További elkötelezett és elégedett Partnert eredményez, nagyobb kínálathoz, további megtakarításhoz és persze juttatásokhoz segítve ezzel a Tagokat. "A Tag alapvető joga, hogy részt vegyen a Szövetkezet tevékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának és egyéb érdekeltségének megfelelően
részesedjen a gazdálkodás eredményéből" Magánszemélyként Vállalkozóként Miként vásárolhat kedvezménnyel anélkül, hogy többet vagy akár gyakrabban térne be kedvenc üzleteibe?
Hogyan kapcsolódhat munkahely teremtő programokhoz?
Hogy juthat szociális, oktatási, kultúrális, művelődési és sport célú támogatásokhoz?
Miként biztosíthatja saját maga és családja hosszú távú anyagi biztonságát munkavállalókat érintő kiszolgáltatottság és bizonytalanság nélkül, gyakorolva személyes tulajdonosi jogait? Miként szoríthatja vissza akár jelentősen beszerzési költségeit?
Hogyan juthat beruházási, fejlesztési és piacrajutási támogatáshoz?
Mivel növelheti üzleti bevételeit megterhelő beruházás és fix költségek nélkül?
Meglévő vevőköre hogyan biztosíthat új bevételi forrást alaptevékenysége mellé?
Hogyan motiválhatja alkalmazottait olyan többletjuttatással, amely Önnek, mint munkáltatónak egy forintjába sem kerül?
Hogyan profitálhat abból, ha valaki konkurenseinél vásárol? Azon Tagok, akik újabb Partnerek csatlakoztatásával, valamint a részjegykibocsátásban történő közreműködéssel növelik a Szövetkezet (tehát a Tagság közös) vagyonát, azok jogosultak jelentős összegű, folyamatos támogatásra.

Lássuk ezeket... "Tag Ajánlási Támogatás" A Tag közvetlen ajánlásával létrejött tagsági jogviszonyok után, minden új Tag első részjegy vásárlását követően 9 euró támogatás kerül kifizetésre. "Koncentrikus Támogatási Rendszer" A meghívott Tagok továbbajánlásaival, újabb körben létrejött Tagsági jogviszonyok első részjegy vásárlásai után egyenként 3 euró kerül kifizetésre, összesen 5 körben. Számítási példa... Az ábrán látható példán 7 új Tag vásárolt egyenként 55 euró értékű Szövetkezeti részjegyet (kék mező), az ebből származó "Tag Ajánlási Támogatás" 7 x 9, azaz 63 euró.

A közvetlen ajánlással csatlakozott Tagok tovább ajánlásával első körben 3 újabb Tag csatlakozott, az Ő közreműködésükkel, a második körben további 2 Tag kapcsolódott és így tovább. Összesen további öt körben (koncentrikus körök) 11 új tagsági jogviszony jött létre, így a "Koncentrikus Támogatási Rendszer" további 11 x 3, azaz összesen 33 eurót fizet.

A részjegykibocsátások után tehát mindösszesen
63 + 33, azaz 96 euró támogatást fizet a Szövetkezet.

A részjegyhez mellé első évben díjmentes Tagsági jogviszonyt igazoló kártya jár. Az érvényesség meghosszabbítása nem feltétlenül igényel újabb befizetést, hiszen 55 eurós költsége már jóváíratható a Szövetkezet által folyósított támogatások összegéből.
Az egyszeri részjegy vásárlással biztosított tulajdonjog, a Szövetkezet gazdálkodásának eredményéből történő részesedés folytonos! A kapcsolt Tagi kártya évfordulós meghosszabbításának gyakorlata a Tagok folyamatos támogatását, azaz hosszú távon tervezhető, rendszeres jövedelmét hivatott biztosítani. Számítási példa:

Feltételezzük, hogy az Ön személyes ajánlásával 7 új tagsági jogviszony jön létre. Következő körben - a kevesebb időráfordítás miatt - Tagonként már csak 6-6 újabb Tag csatlakozásában működnek közre, a következő körben fejenként 5-5 eredményes ajánlással számolunk és így tovább körről-körre.

A támogatás összege a következőképpen alakul:

Közvetlen ajánlással létrejött tagságok után: 7 x 9 euró = 63 euró a "Tag Ajánlási Támogatás" összege.

az 1. körben 7 x 6 = 42 Tag csatlakozott, 3 euróval számolva ez 126 euró,
a 2. körben 7 x 6 x 5 = 210 Tag csatlakozott, 3 euróval számolva ez 630 euró,
a 3. körben 7 x 6 x 5 x 4 = 840 Tag csatlakozott, 3 euróval számolva ez 2.520 euró,
a 4. körben 7 x 6 x 5 x 4 x 3= 2.520 Tag csatlakozott, 3 euróval számolva ez 7.560 euró,
az 5. körben 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 5.040 Tag csatlakozott, 3 euróval számolva ez 15.120 euró,
mindössszesen 25.956 euró kifizethető összeg a "Koncentrikus Támogatási Rendszer" keretében

Ha a 2-7 új Tagsági jogviszony létrejöttét követően a Tagok részéről már semmiféle aktivitás nincs, továbbajánlást nem folytatnak, a Tagi kártyák évfordulós meghosszabbítása miatt, évről-évre akkor is újabb támogatással lehet számolni. Ha óvatos feltételezéssel 70 százalékos meghosszabbítási aránnyal számolunk, a következő évben kifizetett Tag Ajánlási és Koncentrikus támogatás összege 18.194 euró. "Közvetlen Kereskedelmi Támogatási Rendszer" Az a Tag akinek a személyes közreműködésével már legalább 1 új Tagsági jogviszony jött létre, jogosultságot szerez a Közvetlen Kereskedelmi Támogatásra.
Amennyiben a közvetlenül ajánlott Tagok egyike bármely Partnernél vásárol illetve igénybe veszi annak szolgáltatását, az azután, a Partner által Szövetkezet felé fizetett (példánkban 2%) szolgáltatási díj 25%-a kerül kifizetésre támogatásként. "Koncentrikus Kereskedelmi Támogatási Rendszer" Az a Tag akinek a közvetlen ajánlásával, már legalább 20 Szövetkezeti Tagság született, jogosulttá válik a továbbajánlásokkal, további 5 körben szerződött Tagok vásárlásai után a Szövetkezetbe befolyó szolgáltatási díj 5 százalékára.

Utóbbira számítási példa... Az előző példát folytatva (feltételezve, hogy már teljesült a közvetlen ajánlással létrejött 20 Tagsági jogviszony) a "Koncentrikus Kereskedelmi Támogatási Rendszer" kifizetésének alapja már 8.652 Tag vásárlásának forgalma. Az Ő vásárlásaik után a példánkban szereplő 2 százalék szolgáltatási díj 5 százaléka kifizethető, azaz a vásárlás értékének 0,1 százaléka a Tagi támogatás összege.
Ha Tagonként csak évi 60.000 Ft (havi 5.000 Ft) Partnereknél folytatott pénzköltést feltételezünk, akkor (8.652 x 60.000) vásárlási forgalom 0,1 százaléka, vagyis 519.120 Ft az éves Koncentrikus Kereskedelmi Támogatás összege. "Részjegy Forgalma Utáni Juttatás" A személyes közreműködéssel vásárolt további részjegyek után külön pénzügyi támogatás jár:
2-9 db részjegy jegyzése esetén, a részjegyek értékének 5 %-ának,
10-99 db esetén a részjegyek értékének 7 %-ának,
100 db részjegytől a pénzügyi teljesítéssel megvásárolt részjegyek értékének 10 %-ának megfelelő támogatási összeg kifizetésével kerül elismerésre a Szövetkezeti Tag munkája.

Ez a jogosultság, a személyes közreműködéssel született Tagsági jogviszony fennállása alatt, minden vásárlással halmozódik, és a jogosultság megállapításánál az összes részjegy vásárlás beszámításra kerül. "Partner Kereskedelmi Jutalék" Amennyiben a Szövetkezet kínálatának szélesítése érdekében a Tag újabb Partner szerződésében működik közre, akkor az ennél a Partnernél megvalósult Tagi vásárlások forgalma után további juttatásra számíthat. Ennek összege a (példában 2%) szolgáltatási díj 10 százaléka, azaz az ajánlott Partnernél folytatott vásárlások értékének 0,2 százaléka.

A támogatás elszámolásának alapja a teljes Szövetkezeti Tagság vásárlásainak forgalma, nem csak a saját ajánlással szerződött Tagok vásárlásai! A számítási példákban levezetett, a Partner részéről vállalt 7 százalék (5% vásárlási kedvezmény és 2% Szövetkezetnek fizetett szolgáltatási díj) természetesen Partnerenként eltérő értékek! A Tagok számára nyújtott "Beszerzési Kedvezmény" és a megvalósult vásárlások után utólag fizetendő szolgáltatási díj egyedi megállapodás tárgyát képezi! Hogy Ön megtehesse, hogy...

"...reggeltől kezdve, amikor kikel az ágyából addig, amíg lefekszik azt csinálja, azzal foglalkozik, ami örömet okoz".


A Szövetkezeti részjegy igénylés részleteiért forduljon Tagunkhoz! A cél egy olyan, a megszokott korlátokat ledönteni képes rendszer felállítása, amely folyamatos, hosszú távú bevételt biztosít beruházás tőkeigénye valamint a hálózatépítés kényszere nélkül! Bár ez is egy vállalkozási forma, a Szövetkezet másságát annak közösségi jellege, az egymást segítő, támogatást célzó, munkahely teremtő megoldásai adják. Az egyedülálló vagyon- és érdekközösségnek köszönhetően a Tagok elkötelezettsége és lojalitása egyetlen más munkatársi viszonyhoz sem hasonlítható, amelyet jogszabályi garanciák tesznek kivételesen erőssé és hatékonnyá. Kattintson a képre a videó elindításához! A részvényekkel ellentétben a Szövetkezeti részjegy értéke fix, alapszabályban meghatározott, emiatt annak értékvesztése kizárt.
A Szövetkezeti részjegy végrehajtás alá nem vonható vagyoni jogot megtestesítő értékpapír.
A Szövetkezeti részjegy felett csak a Tag rendelkezhet, így elveszése vagy lopása nem jelent vagyoni kárt.
A Tagokat - a vagyoni hozzájárulás mértékétől függetlenül - azonos szavazati jog illeti meg. Az „1 Tag - 1 szavazat” gyakorlata kizárja, hogy felvásárlással bárki többségi befolyást szerezzen a Szövetkezet irányításában.
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai által okozott esetleges károkat személyi felelősségbiztosítás téríti.
Részjegy visszavásárlási garancia. Biztonság "A vízen való járás titka az, hogy tudjuk, hol vannak a kövek"

Herb Cohen Hogyan szerezhet csupán néhány perces adminisztrációval tulajdonjogot egy nemzetközi vállalatban?
Hogyan számíthat rendszeres profitra számottevő beruházás nélkül?
A munkavállalókat érintő kiszolgáltatottságot, hogyan cserélheti le jogbiztonsággal?
Miként juthat vissza nem térítendő, rendszeres támogatásokhoz?
Személyes vagyonbiztonságát milyen végrehajtás alá nem vonható eszközökkel erősítheti?
Hogyan végezhet számlaképességhez kötött tevékenységet saját vállalkozás és annak súlyos járulékterhei nélkül? A következőkben megvizsgáljuk, hogy többek között... egyszerivagyoni hozzájárulással tehát
folyamatosan érvényesíthető
jogokat és biztonságot vásárol. 55 euró Tulajdonjog Profitra való jog Jogosultság támogatásokra Kedvezményekre szerzett jog Tulajdonosi jogok gyakorlása a Szövetkezetben, Tagonként - a vagyoni hozzájárulás mértékétől függetlenül - azonos szavazati joggal. Folyamatos részesedés az Szövetkezet gazdálkodásának eredményéből, adózott jövedelméből. A Szövetkezet érdekében végzett tevékenységükkel a Tagok jogot szereznek számos támogatási forma juttatásaira. A tagok jogosultak azonnali árengedmények érvényesítésére vásárlásaik során.
A Tagsággal járó jogokat
a Tag családtagjai is élvezhetik! A Szövetkezeti Taggá váláskor tehát, egy Mi a legfontosabb az életben? 1. TUDD HOGY MIT AKARSZ ÉS
2. TUDD, HOGY HOGYAN ÉRHETED EL! Összefoglalva a közösség érdekében végzett munkájukért a Tagoknak folyósított támogatások:
Kedvezményes vásárlás
Juttatás az ajánlott Tagok részjegy igénylései után
Juttatás az ajánlott Tagok vásárlásainak forgalmából
Juttatás az ajánlott Partner üzleti forgalmából
Full transcript