Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İLİŞKİSEL CEBİR

No description
by

RESUL TAŞ

on 31 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İLİŞKİSEL CEBİR

İlişkisel cebir, ilişkisel veritabanları üzerinde yapılan sorgulama işlemlerinin matematiksel olarak modellenmesi ve matematiksel işlemler ile çözülmesi için kullanılır.

İLİŞKİSEL CEBİR
İlişkisel cebir ilişkisel model ile birlikte kullanılan veritabanı sorgulama dilidir.
SQL den farklı olarak herhangi bir yorumlayıcıya veya derleyiciye gerek yoktur
Sorgular çeşitli operatörlerin birleşiminden meydana gelir.

İLİŞKİSEL CEBİR
Seçme işlemi (
σ
)
Veri tabanı yönetim sistemi yazılan ifadeleri veritabanına uygulamadan önce ilişkisel cebir işlemine çevirmektir.

İLİŞKİSEL CEBİR
ILIŞKISEL CEBIR
İLİŞKİSEL CEBİR
İLİŞKİSEL CEBİR

Projeksiyon / Atma İşlemi (π)
İlişkisel cebir konusunu anlamanız ileride kullanacağımız SQL programının mantığını kavramakta size yardımcı olacaktır.
Seçme (select) işlemi
Atma (projection) işlemi
Kartezyen çarpım (cross-product) işlemi
Birleşim (union) işlemi
Kesişim (intersection) işlemi
Küme farkı (set-difference) işlemi
Birleştirme (join) işlemi
Bölme (division) işlemi
Yeniden adlandırma (renaming) işlemi

Veri işleme (Manipulation) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri)
Belirli bir ilişkiden bazı kayıtların seçilerek ortaya konulması işlemidir. σ işareti ile gösterilmektedir. Seçme işlemi şu şeklide tanımlanmaktadır

σ Seçim Kriteri (TABLO)
Seçim işleminde karşılaştırma işleçleri olan =, >, <, ≠, ≤, ≥ ifadeleri de kullanılmaktadır. Ayrıca mantıksal operatörler olan “ve” için ^, “veya” için v işaretleri de kullanılmaktadır.

Seçme İşlemi σ (devam…)
Örnek:
Müşteri tablosu aşağıda verilmiştir. Bu tabloyu kullanarak ilçesi “Maltepe” olan müşterileri listeleyiniz.
MÜŞTERİ
Belirli bir ilişkiden sadece bazı sütunları atmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlem
π
sembolü ile gösterilmektedir. Atma işlemi aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.
π

Sütun İsimleri
(TABLO)
Yine burada da mantıksal operatörler ve karşılaştırma işlemleri kullanılabilmektedir.
Projeksiyon / Atma İşlemi (π) (devam…)
Örnek 1 :
Müşteri tablosunda müşteri adı ve bakiye bilgilerini listeleyiniz.
Örnek 2 :
Müşteri tablosunda bakiyesi 2000 den büyük olan müşterilerin adı ve şehir bilgisi nedir?
Kartezyen Çarpım İşlemi (X)
Belirli bir ilişkiden mümkün olabilecek tüm ilişki çiftlerinin elde edilmesi ve tek bir ilişki biçiminde gösterilmesi için kartezyen çarpım kullanılmaktadır. Kartezyen çarpım X sembolü ile gösterilmektedir. Kartezyen çarpımın genel kullanım biçimi şöyledir.
Kartezyen Çarpım İşlemi (X) (devam…)
Örnek:
Aşağıda verilen Öğrenci ve Dersler tablolarını göz
önüne alarak Bilgisayar bölümünde okuyan ve tüm dersleri
alan öğrencileri listeleyen ilişkisel cebir ifadesi nedir?
Kartezyen Çarpım İşlemi (X) (devam…)
Sonuç olarak elde edilecek olan kartezyen çarpım tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.
Kurulan iki ilişkiden birinde veya her ikisinde birden bulunan kayıtların seçilmesi için yapılan bir işlem türüdür. Bu işlem U simgesi ile gösterilmektedir.
Birleşim İşlemi (U)
Tablo1 U Tablo2
Birleşim İşlemi (U) (devam…)
Örnek:
Aşağıda verilen Kredi ve Mevduat tablolarını göz önüne alarak, bankanın Maltepe şubesinde mevduat ve/veya kredi hesabı bulunan müşterilerin isimlerini listeleyiniz?
Birleşim İşlemi (U) (devam…)
Bu sorgu neticesinde elde edilen sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.
Kesişim İşlemi (∩)
Belirlenen iki ilişkiden birinde bulanan kayıtların belirlenmesi için kullanılan bir işlemdir. Bu işlem ∩ simgesi ile gösterilmektedir. Genel gösterimi aşağıdaki gibidir.
TABLO1 ∩ TABLO2
Kesişim İşlemi (∩) (devam...)
Örnek:
Aşağıda verilen Kredi ve Mevduat tablolarını göz önüne alarak, bankanın Maltepe şubesinde hem mevduat hem de kredi hesabı bulunan müşterilerin isimlerini listeleyiniz?
Kesişim İşlemi (∩) (devam...)
Bu sorgu neticesinde elde edilen sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.
Fark İşlemi ( - )
Verilen iki ilişkide birinde bulunup diğerinde bulunmayan kayıtların gösterilmesi için kullanılan bir işlemdir. ( - ) işareti ile gösterilmektedir.
TABLO1 - TABLO2
Fark İşlemi ( - ) (devam…)
Örnek:
Aşağıda verilen Kredi ve Mevduat tablolarını göz önüne alarak, bankanın Konak şubesinde mevduat hesabı olup kredi hesabı olmayan müşterilerin isimlerini listeleyiniz?
Fark İşlemi ( - ) (devam…)
Bu sorgu neticesinde elde edilen sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.
Birleştirme İşlemi ( )
Ortak sütunlara sahip ilişkilerin birleştirilerek tek bir ilişkiye dönüştürülmesine birleştirme denir. Birleştirilecek ilişkilerin ortak sütunlara sahip olması gerekir.

TABLO1 TABLO2
Bölme işlemi (:)
Elde edilen iki ilişkiyi karşılaştırarak, birinci ilişkide ikinci ilişkinin tüm elemanlarını kapsayan satırları bulmak için kullanılır.
Tablo1 : Tablo2
Yeniden Adlandırma İşlemi (P)
Yeniden adlandırma, ilişkiler veya ilişkilerin içerdiği sütunlara takma isim vermek için kullanılır. Birleştirme veya kartezyen çarpım sonucu elde edilen aynı isimli sütunların isimleri karışıklığı önlemek için değiştirilebilir veya ilişkisel cebir sonucu elde edile tabloya isim verilebilir.
Ps(R)
Şeklinde kullanım sadece R ilişkisi için S ismini verecektir
Özetleme ve Gruplama
Özetleme işlemi bir tablo içeriğinin istenilen bir sütuna göre hesaplamalar yapılmasınıiçerir.
Özetleme ve Gruplama (devam...)
Örneğin, personel tablosu için toplam personel sayısı, personellerin ortalama maaşlarının hesaplanması gibi işlemler özetleme olarak ifade edilir.
Full transcript