Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

infoavond 2014 - 2015

No description
by

Dave Schrauwen

on 18 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of infoavond 2014 - 2015

AC/WT

Doctors

agenda:
* voorstellen leerkrachten
* vakken en methodes
* lessenrooster
* 6de leerjaar-zaken
* vragen
Dave Schrauwen
Pannenhuisstraat 13
2330 Merksplas
0497 321 234
dave@qworzo.be
vakken en methodes
Frans
Nederlands
wiskunde
wiskunde
methode: Zo gezegd, zo gerekend
BHV-model:

B = Basisleerstof (cirkeltjes)
H = Herhalingsleerstof (vierkantjes)
V = Verdiepingsleerstof (driehoekjes)
basisleerstof

(cirkeltjes)
* dienen door alle leerlingen te worden gemaakt
* toetsen op dit niveau
* zouden moeten worden beheerst
herhalingsleerstof (vierkantjes)
* inoefening op minder hoog niveau
* soms ook herhaling op gelijk niveau
* voor leerlingen die de leerstof nog moeilijk vinden
verdiepingsleerstof (driehoekjes)
* voor zij die de leerstof gemakkelijk vinden
* niet alle leerlingen maken deze oefeningen
Leerlingen controleren zelf de oefeningen aan de hand van de correctiesleutel die op het bord komt!
Steekproeven ter controle!
werk- en groeperingsvormen
wiskundeprofessoren (peertutoring)
* sterke leerlingen ondersteunen leerlingen die de leerstof moeilijk vinden
wiskundegroepje
* leerlingen die het moeilijk hebben met de leerstof krijgen verlengde instructie in een groepje
* kortere opvolging
toetswijzers bieden steun bij planning
Toetsen:
foutenanalyses:
leiden tot remediëringsbundels
en/of zorgplannen:
actie IN de klas
herfst - kerstvakantie
:
:
daling in mediaan wiskunde tussen 5 en 10 %
Nederlands
methode: Tijd voor Taal
werkt perfect volgens de (nieuwe) leerplannen
5 vakonderdelen:
* lezen
* luisteren
* schrijven
* spreken
* taalbeschouwing
komen vaak samen aan bod!
lezen
geen technisch lezen meer (tenzij leeskaft)
begrijpend lezen:
- Wie zijn de hoofdpersonages?
- Wat is de oorzaak van...?
- Naar wie verwijst het woord "hij"?
- ...
luisteren
- Wie is de zender van deze boodschap?
- Wat is de boodschap van dit lied?
- Onder welk teksttype valt deze boodschap?
- ...
schrijven - spellen
maandag: herhaling + aanbreng
vrijdag: evaluatie
week nadien: herhaling/verdieping in stappenboek
tijdens contractwerk:
verdere inoefening volgens noden (spellingkaarten / computer)
schrijven - stellen
schrijven van teksten:
- limericks
- gedichten met een vergelijking
- krantenartikel
- verhalen
- ...
spreken
spreekoefeningen in de klas
ook tijdens groepswerk komt spreken veel aan bod
ook uitvoerig in vak w.o.: spreekbeurten
taalbeschouwing
- zinsontleding
- metataal: taal over taal: Wat is een synoniem?
- letterlijk en figuurlijk taalgebruik
- ...
Lessenrooster L6A
contractwerk:
- takenpakket dat afgestemd wordt per kind
- af te werken tegen een bepaalde datum
- ook aan verder te werken tijdens andere lessen
- herhalingsoefeningen
- zelfstandig af te werken taken
- zelfcorrectie
- leerspelen werken motiverend
huistaken en lessen
- max. 60 minuten/dag
- meld moeilijkheden!
- zelf fouten aanduiden mag: andere kleur
- agenda dagelijks tekenen!
- studeertips bij eerste toetsen
- leren studeren
Overstap naar S.O.
- periode februari / maart: w.o. thema
- studiekeuzespel met Hilde Vinckx
- beroepeninterviews
- spreekbeurt beroep voorstellen
- belangstellingstests
- uitstappen naar enkele middelbare scholen
advies voor studierichting in S.O.
- oudercontact Pasen
(CLB / zorgleerkracht / leerkracht)
)
- overlopen + meegeven BaSo-fiche
pesten:
zeker melden, ook bij twijfel!
No Blame-aanpak:
"niemand treft schuld"
Ieder krijgt de verantwoordelijkheid mee op zoek te gaan naar de oplossing.
ICT (Internet Communicatie Technologie)
- digitaal schoolbord
- 10 laptops (mobiele computerklas)
- 10 x Microsoft Surface
- computers in de klas + iPad
- huiswerk online maken: Bingel
- huiswerk doormailen naar dave@qworzo.be
- lessen studeren: http://qworzol6.yurls.net/
- programma's: powerpoint / outlook / word / windows movie maker / prezi / skype / ...
eTwinning
3 projecten:
The European Chain Reaction 2015

Welk land maakt de meest spectaculaire kettingreactie?
Hoe zal de Europese kettingreactie eruit zien?
(techniek + muzische vorming)
Schoolovision 2015
Wie maakt de mooiste videoclip bij een traditioneel volkslied?
(muzische vorming)
A Snapshot of Europe 2015
Wie maakt de mooiste foto binnen de categorieën natuur / sport / mensen / plaatsen?
(muzische vorming)
bosklassen
- van 18 t.e.m. 22 mei 2015
- Bosberg - Houthalen-Helchteren
- natuur (natuurpostenspel / oriëntatieloop / mijnterril Winterslag / ecomagieshow)
- leeruitstappen (blotevoetenpad / cosmodrome / bijencentrum / moskee...)
- gespreid betalen mogelijk
(zie info die volgt via nieuwsbrief)
Rapporten
5 rapporten in het zesde leerjaar:
1 rapport herfstvakantie
2 rapport kerstvakantie
3 rapport paasvakantie
4 rapport einde schooljaar + jaarrapport (alle punten van het hele jaar opgeteld)
Welkom in de wereld van L6A!
http://www.ecr2015.blogspot.com/
http://www.schoolovision.eu/
http://www.snapshotofeurope2015.blogspot.com/
Frans
W.O.
wiskunde
schrijven - stellen
schrijven van teksten:
- limericks
- gedichten met een vergelijking
- krantenartikel
- verhalen
- ...
W.O.
WereldOriëntatie
WerkelijkheidsOnderricht
=
geen vaste methode
wel grasduinen in verschillende recent uitgebrachte methodes
en eigen lessen
uitgangspunt = leerplan
ankers
de basis voor wereldoriëntatie
zonneland
mikado
projectwerk:
- kinderen bepalen mee inhouden en werkvormen
-
voordelen:

inspraak = hogere betrokkenheid

creativiteit aanscherpen
thema
- leerkracht bepaalt inhoud + werkvormen
- thema's met beperkt aantal leerplandoelen
(vb thema de ruimte in)
Onderwijsverandering uit zich sterk in W.O.
vroeger:
kennis + kennis + kennis
nu:
vaardigheden (vb computer als infobron gebruiken)
attitudes (zorgzaam omspringen met milieu)
kennis
logisch redeneren > kennis
voorbeeld uit een OVSG toets:
Hoe voorbereiden op de toetsen van W.O.?
1 goed opletten in de klas!
2 in mindere mate leerstof uit het hoofd studeren (KENNEN) 3 wel trachten te BEGRIJPEN / KUNNEN!
vooraan in bundel: doelstellingen op niveau volwassenen
bij de lessen: wat moet ik kennen en kunnen? (= doelstellingen op niveau kind)
Wat willen we leren? + Wat willen we doen?
thema's / projecten:
Als een raket doorheen het zesde leerjaar
Reis om de wereld
In het bos en op de hei
Techniek
Weer en klimaat
De ruimte in
Reis doorheen de tijd
Verkeerspark
Op stap naar het S.O.
Een gezonde geest
in een gezond lichaam
Samen leven
Frans
methode: Quartier Étoile
nieuwe methode sinds 2012
nieuwe leerplan:
nadruk op spreken
online oefenen:
galaxie
http://www.qworzol6.yurls.net
Toetsen:
kleine toetsen
- 2 à 3 per planète
herhalingstoetsen
- 1 op het einde van een planète
zin voor Frans leren verhogen door:
native speakers in de klas?
skypen / facetime
blog:
http://www.belgianfriends.wordpress.com
Franse dag
toetsen:
foutenanalyses + remediëring
comètes in contractwerk
http://www.bosklassen2013.wordpress.com
bijwerkkaft
- tussentijds
- taak 1 in contractwerk
Leerlingen geven aan welke oefeningen zijn nog graag herhalen: bijwerkkaft.
zaken die u zelf kan ondernemen:
- belangstellingstest uitvoeren met zoon/dochter
- bezoeken van zo veel mogelijk middelbare scholen
absolute aanrader:

http://www.onderwijskiezer.be
- aanleggen vragenlijst voor middelbare school
Neem zeker contact op als de keuze moeilijk blijkt!
hervorming secundair onderwijs:
- infoavond Secundair Onderwijs
http://www.hervormingsecundair.be/
- opvolgen actualiteit
- bijwonen infoavond CLB (februari/maart)
info:
- informeren bij middelbare scholen
Muzische Vorming
skype in education: mystery skype
ontmoeting met Franse kinderen!
kinderen zitten slechts 6.5 uren samen: rust in de klas
flexibele groepen
soms zelfde les in beide groepen
meestal even sterke groepen
soms ook twee niveaus
zorg: contractwerk met 14 leerlingen
Techniektoernooi
Techniekwedstrijd voor geïnteresseerde kinderen!
Hulp van handige papa's?
Techniek workshops
in 2012-2013: koken - naaien - flipperkast
orthodont
Liefst zo weinig mogelijk tijdens de lesuren!
QworzóWi
* zorg naar sterkeren toe
* sterke leerlingen uit de hangmat halen

* omgaan met tegenslagen
* uitdagende oefeningen
* omgaan met uitgebreider takenpakket
* zelf plannen
* tijdens contract
* vrije ruimte
* huiswerk
Full transcript