The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bezpieczeństwo przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi i elektrycznymi

No description
by

Justyna Anna

on 3 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bezpieczeństwo przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi i elektrycznymi

Bezpieczeństwo przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi i elektrycznymi
Bezpieczeństwo i higiena pracy, bhp – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa. CIĘCIE PIŁKĄ RĘCZNĄ
Piłka ręczna służy do cięcia grubszych blach lub płyt, prętów i rur. Praca piłką nie jest związana z większym ryzykiem, niemniej jednak i tu należy zachować odpowiednią uwagę.
Przecinany materiał powinien być pewnie zamocowany w imadle. W czasie przecinania piłkę należy trzymać w obu rękach. Prawa ręka trzyma trzonek a lewa przedni koniec oprawki. Ślusarz powinien stać w odległości ok. 200 mm od zamocowanego przedmiotu, prosto, swobodnie, utrzymując ciężar ciała na lewej nodze. Ruch piłki do siebie i od siebie należy wykonywać tylko rękami a nie całym ciałem. Wiercenie

Przy wierceniu i pogłębianiu ślusarze posługują się zwykłymi wiertarkami ręcznymi o napędzie elektrycznym lub pneumatycznymi oraz specjalnymi obrabiarkami różnych typów. W niewielkich warsztatach ślusarskich oraz przy mniej skomplikowanych pracach ślusarze, z reguły używają lekkich przenośnych wiertarek. Praca na nie jest na ogół niebezpieczna. Należy tylko używać sprawnych wierteł i nie stosować zbyt silnego nacisku podczas wiercenia. Przedmiot wiercony powinien być silnie umocowany, aby w czasie obróbki nie poruszał się. Przytrzymywanie go za pomocą kleszczy lub innych narzędzi jest niedozwolone. Przecinaki

Przecinaki używane są podczas ścinania. Nie wolno używać przecinaków ze zbitą, zdeformowaną główką.

W czasie pracy przecinak trzyma się lewą ręką, przyciskając go do miejsca przycinanego. W prawej ręce trzyma się motek, którym uderza się w główkę przecinaka. Nie należy ściskać przecinaka zbyt mocno, aby można było odgiąć rękę w razie nie prostopadłego uderzenia. Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo urazu ręki.
Właściwe prowadzenie przecinaka uzyskuje się przez jego odpowiednie pochylenie. Dolna powierzchnia ostrza powinna tworzyć z powierzchnią obrabianą kąt 5°. Zbyt strome ustawienie przecinaka powoduje nadmierne zagłębienie ostrza w materiale i ciągłe zwiększanie grubości ścinanej warstwy. Natomiast zbyt płaskie ustawienie przecinaka zmniejsza kąt skrawania oraz przyłożenia, a wtedy ostrze wychodzi z materiału.

Podczas pracy przecinakiem można używać specjalnej osłony, rękawicy lub tarczy ochronnej założonej na przecinak. Przy pracy w trudno dostępnych miejscach, tam gdzie ręka mogłaby zetknąć się z obrabianym detalem, wskazane jest używanie specjalnych uchwytów.

W celu zabezpieczenia oczu przed odpryskami obrabianego materiału należy zawsze stosować okulary ochronne ze szkła nierozpryskującego.
Nożyce

Nożyce powinny być dostosowane do grubości przycinanego metalu tak, aby nacisk wywierany ręką na dźwignie nożyc wystarczał do jednego przecięcia. Uderzanie młotkiem z dźwignie w celu zwiększenia nacisku jest niedopuszczalne.
Podczas cięcia cienkich blach ręcznymi nożycami można łatwo zranić lewą rękę ostra krawędzią blachy lub bezpośrednio ostrzami nożyc, dlatego rozcinany materiał należy trzymać przez brezentową rękawicę, zachowując odpowiednią ostrożność. Nie należy pracować tępymi nożycami, które zamiast ciąć, powodują zgniatanie materiału. Zgniatany materiał ucieka spod nożyc zwiększając niebezpieczeństwo skaleczenia rąk. W żadnym wypadku nie wolno pracować nożycami zbyt luźno skręconymi lub zużytymi, ponieważ w tym wypadku również następuje zgniatanie blachy, co grozi skaleczeniem lewej ręki.

Najbardziej bezpieczny i jednocześnie mniej męczący sposób cięcia polega na tym, że nożyc nie trzyma się swobodnie, a opiera się je jedną rękojeścią o płytę stołu. Następnie lewą ręką wsuwa się blachę w nożyce, a prawą naciska płynnie z góry na drugą rękojeść. Nie należy obejmować dłonią rękojeści, ponieważ pod koniec ruchu nożyce mogą zamknąć się niespodziewanie szybko i ścisnąć palce. Pilniki

Przed przystąpieniem do piłowania obrabiany element należy przede wszystkim pewnie zamocować w imadle lub w inny sposób zabezpieczyć przed wysuwaniem. W czasie pracy pracownik powinien stać w odległości około 0,2 m od obrabianego materiału. Lewa noga powinna być wysunięta do przodu, tułów lekko pochylony do przodu, ciężar ciał głównie na lewej nodze.

Pilnik należy ująć tak, aby duży palec znalazł się na trzonku, a pozostałe obejmowały go od spodu. Lewą rękę z nie zgiętymi palcami należy ułożyć na końcu pilnika. Obejmowanie końca pilnika całą dłonią może spowodować skaleczenie palców o piłowany materiał. Piłować należy cała długością pilnika ruchami ciągłymi i równomiernymi, regulując przy tym nacisk zależnie od zmiany położenia pilnika i kształtu piłowanej powierzchni. Stałemu, równomiernemu ruchowi rąk towarzyszy lekkie wahanie tułowia.

Pilnika nie wolno uderzać młotkiem ani o imadło, ponieważ jest on kruchy, może pękać i pokaleczyć stolarza. Nie można także używać pilnika jako dźwigni do podważania. Pilnik uderzany młotkiem może pękać i odprysnąć, co jest niebezpieczne dla otoczenia. Do pracy powinno się używać tylko pilników ostrych i nieuszkodzonych
NARZĘDZIA RĘCZNE O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM Wyrzynarki

Podczas użytkowania wyrzynarek należy przestrzegać następujących zasad:

sprawdzać mocowanie brzeszczotów przed podłączeniem narzędzia do gniazda zasilającego,
przed włączeniem docisnąć prowadnicę do obrabianego materiału,
wykonując nacięcia lub otwory wyłączać wyrzynarkę i wyjmować brzeszczot z materiału dopiero po zatrzymaniu,
chwytać i przytrzymywać narzędzia za uchwyty przeznaczone do tego celu,
podczas wykonywania operacji wrzynania (wcinania) w materiał oraz wycinania otworów stosować specjalne rodzaje ostrzy oraz zachowywać stały kontakt prowadnicy z materiałem, Frezarki

Pracują z dużą prędkością obrotową głowicy skrawającej dochodzącą do ponad 20 000 obrotów na minutę. Jest to prędkość wielokrotnie wyższa niż prędkość wrzecion wiertarek. Dlatego też podczas użytkowania ręcznych frezarek z napędem elektrycznym należy przestrzegać następujących zasad:

sprawdzać mocowanie obrabianych elementów oraz freza w uchwycie frezarki
stosować osłony przewidziane przez producenta.
przed podłączeniem narzędzia do źródła napięcia sprawdzać, czy wyłącznik jest w pozycji zapewniającej wyłączenie narzędzia.
przed użyciem pozwolić na osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej wrzeciona.
podczas pracy pewnie trzymać oburącz narzędzie za uchwyty, aby nie utracić kontroli nad frezarką, bo może to doprowadzić do ciężkiego urazu ciała.
podczas pracy z narzędziami z węglików spiekanych zachować szczególną ostrożność podczas rozruchu ze względu na możliwość pękania głowic roboczych.
nie usuwać wiórów z przestrzeni roboczej podczas pracy frezarki.
nigdy nie przeciążać frezarki stosując umiarkowany nacisk na narzędzie.
Zasady bezpiecznego użytkowania pilarki tarczowej

mocno uchwycić pilarkę oburącz za przeznaczone do tego uchwyty, po wcześniejszym pewnym zamocowaniu i podparciu przedmiotu obrabianego,
rozpoczynać proces cięcia po osiągnięciu przez ostrze pełnych obrotów,
uważać na możliwość zakleszczenia ostrza lub wystąpienia odbicia,
w przypadku utraty zasilania podczas cięcia elementów należy wyłączyć wyłącznik i poczekać aż piła się zatrzyma,
nigdy nie trzymać przycinanego przedmiotu w ręku lub kłaść na kolanach lub podpierać ciałem.
unikać przycinania małych elementów, których nie można umocować lub uniemożliwiają one pewne prowadzenie stopy piły po materiale.
nigdy nie przebywać w przestrzeni pod miejscem, gdzie piła pracuje. WYKONAŁA: JUSTYNA MATUSZAK KL I TA
Full transcript