Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoofdstuk 5 Pincode

No description
by

Kevin Vroegrijk

on 22 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoofdstuk 5 Pincode

Hoofdstuk 5.1 Hoofdstuk 5.2 Productiecapaciteit Oplossingsdiagram Nettowinst Nettowinst Bedrijfskosten Brutowinst Inkoopwaarde Omzet Verkoopprijs Afzet Inkoopprijs - Afzet - * * Andere weergave Afzet * verkoopprijs = Omzet Inkoopwaarde - Brutowinst Bedrijfskosten - Nettowinst Afzet * inkoopprijs = (Verkoopprijs - inkoopprijs ) * afzet = Alles wat je berekent is zonder BTW !!!!
je moet de BTW er dus altijd uit halen. BTW kent 3 tarieven 0 % --> Zorg 6% --> primaire goederen 21% --> luxe goederen BTW Berekeningen: Prijs inclusief (106%/121%) 106 / 121 * 100 = Prijs exclusief BTW Prijs exclusief BTW 100 * (106/121) = Prijs inclusief BTW Voorbeelden van Bedrijfskosten:
- Afschrijvingen
- Rente
- Huur
- Personeel Omzet is het totaalbedrag van de verkopen.
Dit noem je ook wel verkoopwaarde. Hoeveelheid( aantal verkochte producten) Arbeidsproductiviteit Alle beschikbare kapitaalgoederen en arbeidskrachten De productie per arbeider per tijdseenheid (uur/dag/maand/week, enz) Arbeidsproductiviteit verbeteren: Technologische ontwikkelingen Betere arbeidsverdeling / specialisatie Scholing Betere beloning voor prestaties Verbeteren arbeidsomstandigheden/werksfeer Mechanisatie Lichamelijke arbeid wordt vervangen door machines Automatisering Computers besturen machines ( denkwerk wordt vervangen) Iedereen doet datgene waar hij of zij goed in is. Door het vaak te doen leer je er sneller mee om te gaan. Kun je het op een gegeven moment sneller en kun je dus meer produceren per tijdseenheid. Hoe beter je bent opgeleid hoe meer je werkzaamheden en taken je kan verrichten. Hoe sneller je weer kan produceren per tijdseenheid Een bonus per verkocht artikel stimuleert je om meer artikelen te verkopen. Een bonus kan er dus voor zorgen dat je arbeidsproductiviteit stijgt. Dit is natuurlijk niet altijd. Je moet werknemers wel een goed salaris geven. Hoe beter je werkplek is hoe beter je kan werken.
Een lekkere bureaustoel en leuke collega's verhogen bijvoorbeeld dat je eerder bereid bent dingen te doen voor een ander. Hierdoor stijgt de arbeidsproductiviteit weer. Lagere loonkosten Arbeidsproductiviteit verhogen Meer productie met minder mensen Minder loonkosten per product Lagere verkoopprijs per product De afzet stijgt Meer productie en werkgelegenheid Arbeidsproductiviteit verhogen Meer productie met minder mensen Mensen worden ontslagen Mensen hebben minder inkomen Meer uitkeringen voor de overheid Minder bestedingen Hoofdstuk 5.3 Arbeidsmarkt Vraag Aanbod Werkloosheid Conjuncturele werkloosheid Structurele werkloosheid Frictiewerkloosheid Seizoenwerkloosheid Beroepsbevolking Minimaal 12 uur in de week werken / werk zoeken Tussen de 15 en de (tot nu toe) 65 jaar Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Ingeschreven staan bij het UWV Werkgelegenheid Banen bij bedrijven en overheid Als je ingeschreven staat bij het UWV behoor je tot de geregistreerde werkloosheid.

Sta je niet ingeschreven dan behoor je tot de verborgen werkloosheid ( voorbeelden: Huisvrouwen / studenten / zwartwerkers) Werkloosheid doordat mensen te weinig goederen/diensten kopen ( vraag daling ) Vraag naar producten daalt Lagere productie Minder werknemers nodig De vraag naar arbeid daalt Werkloosheid neemt toe Als bedrijven op een andere manier gaan produceren of als mensen niet de juiste opleiding hebben voor de beschikbare banen - Automatisering / mechanisatie - Productie verplaatsen naar lage loon landen - Hun bedrijf reorganiseren Werkloosheid die ontstaat doordat het productieproces niet heel het jaar plaats vind


Voorbeeld: Horeca, toerisme, landbouw Werkloosheid die ontstaat tussen 2 banen. Hoofdstuk 5.4 Vraag Aanbod Arbeidsmarkt Werkloosheid Consumentenvertrouwen Loonmatiging Overheid Flexwerk Werkgelegenheid Beroepsbevolking Arbeidsdeelname Flexwerk Overheid Loon Tegenvallend consumentenvertrouwen Mensen zijn bang om hun geld uit te geven Consumentenvertrouwen is laag Mensen gaan meer sparen Minder uitgeven macro-economisch:

1. Vindt u dat in het algemeen de economische situatie van ons land de afgelopen twaalf maanden beter is geworden, slechter of hetzelfde gebleven?
2. Wat denkt u van de komende twaalf maanden? Zal in het algemeen de economische situatie van Nederland dan beter worden, slechter worden of hetzelfde blijven?

ten aanzien van de eigen portemonnee:

3. Als het gaat om meubelen, een wasmachine, een televisie en andere duurzame artikelen. Vindt u dat het nu voor de mensen een gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote aankopen te doen of noch het een noch het ander.
4. Is de financiële situatie van uw huishouden de laatste twaalf maanden beter geworden, slechter of ongewijzigd gebleven?
5. Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden? Zal deze in de komende twaalf maanden beter worden, slechter of ongewijzigd blijven? Loonmatiging Loon stijgen niet teveel Loonkosten blijven laag Prijzen kunnen gelijk/lager blijven Bedrijf kan meer verkopen( meer afzet ) Meer werkgelegenheid Lonen stijgen Mensen gaan meer besteden Bedrijven produceren meer Meer werkgelegenheid Personeel is duurder Hogere loonkosten Prijzen stijgen Mensen gaan minder besteden Loon prijs spiraal Infrastructuur verbeteren Gunstiger voor bedrijven om zich hier te vestigen Meer bedrijven meer werkgelegenheid Belastingen verhogen / verlagen BTW naar 21 % Alle producten 2% duurder Mensen gaan minder kopen Bedrijven minder produceren
Full transcript