Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jakie mamy szcęście, że możemy tu mieszkać.

No description
by

Kasia Ziemek

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jakie mamy szcęście, że możemy tu mieszkać.

Jakie mamy szcęście, że możemy tu mieszkać.
Masz rację! :D
Oni mają rację
Dlaczego?
Spójrz sam.
Skad ta nazwa?
Odnośnie nazwy Goworowa jest wiele różnych teorii. Najpopularniejsza głosi, że nazwa pochodzi od rycerza Gowora , który przybył na te tereny ze swym dworem i założył osadę. Nazwa Goworowa może też pochodzić od imienia Goworek lub Gowor.
No ale jak powstało?
Jak wiadomo z szeregu publikacji na obszarze dzisiejszej gminy znajdowano dowody kopalne świadczące o osadach ludzkich pochodzących z czasów imperium rzymskiego. Istnieje też wiele dowodów świadczących o rozwoju społeczności na tym terenie już od wczesnego średniowiecza. Zapewne zakładaniu osad ludzkich sprzyjało korzystne położenie terenu nad rzekami Orz i Narew, które dawniej miały szersze koryta, były bogate w ryby i nanosiły żyzny muł wylewając na pola i łąki.
Czym możemy się pochwalić?
Pałac w Szczawinie
Wieś wzmiankowana w dokumentach z XVI wieku jako własność rodziny Szczawińskich, a w XVII wieku rodziny Glinków.
Pałac w stylu epoki stanisławowskiej wybudowano na początku XIX wieku. Właścicielem wsi był wówczas Jakub Glinka.Zaprojektował go oraz zarządzał budową Adam Idźkowski, warszawski architekt. Pałac otacza park z końca XVIII wieku (8 ha), wyregulowany w 1898 r. pod kierunkiem Waleriana Kronenberga.
Rodzina Glinków była właścicielami wsi do 1940 r. Po II wojnie światowej upaństwowione dobra rozparcelowano. W pałacu umieszczono szkołę podstawową, która funkcjonowała do 1977 r. Przez kolejne lata obiekt był nieużytkowany. W 1998 r., został zakupiony przez prywatną osobę.
Szkoła w Goworowie
Od najdawniejszych wieków była w Goworowie szkoła. Pierwsze zapisane informacje pochodzą z XV w. W szkole parafialnej w 1463r. nauczał Urban z Jawor.
Spaloną w czasie wojny szkołę zastąpił Dom Parafialny, a już w 1923 roku rozpoczęto budowę nowego, murowanego budynku szkolnego o 6 izbach lekcyjnych, z kancelarią i mieszkaniami dla nauczycieli
W wyniku działań wojennych II wojny światowej naukę wznowiono dopiero 22 lutego 1940 roku.
Pozostała tylko Publiczna Szkoła Powszechna. Ciągle remontowano zniszczoną przez wojnę murowaną szkołę, a na placu obok w 1948 r0ku postawiono barak
Dopiero w połowie października 1972 roku przeniesiono szkołę do nowego, pięknego budynku
Tak wyglad teraz
Nasza piękna gmina
I pałac w Brzeźnie
Czyż nie piękne?
A na deser...
Imię to było popularne w rodzinie Rawiczów, który brał udział w kolonizacji Mazowsza. Nie dowiemy się nigdy, czy założyciel wsi miał tak właśnie na imię, czy zapożyczył nazwę od innego Goworowa leżącego w „starej” części Mazowsza pod Zakroczymiem. Nie mniej jednak pewne jest, że od wczesnego średniowiecza tereny te były zamieszkiwane przez ludzi.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zapewne została erygowana ok. 1315 r. Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus" Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Goworowo została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.
W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych. Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany w latach 1880-1887 staraniem ks. prob. Antoniego Grodzkiego; konsekrowany 12.06.1887 r. przez Biskupa pomocniczego płockiego Henryka Kossowskiego. W roku 1998 staraniem ks. prob. Kazimierza Bartosiewicza został przeprowadzony remont dachu kościoła.
Na terenie parafii znajduje się, kościół filialny murowany pw. NMP Wspo­możenia Wiernych w miejscowości Suchcice, zbudowany wiatach 1982-1983 staraniem ks. prob. Stefana Płoskiego; pobłogosławiony 28.08.1983 r. przez Biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. W miej scowości Kruszewo znaj­duje się, kaplica murowana pw. Miłosierdzia Bożego, zbudowana w latach 1991-1993 staraniem ks. prob. Stanisława Jakubiaka; pobłogosławiona 18.04.1993 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.
Plebania murowana wybudowana w 1920 r. staraniem ks. prob. Leona Gościckiego.
A poza tym
Władze gminy starają się stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla potencjalnych inwestorów kładąc duży nacisk na jakość dróg, budowę wodociągów, kanalizację, oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów.
Efektem tych działań jest zwodociągowanie gminy w ponad 60%, wybudowanie jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków typu BIOVAC, skanalizowanie osady gminnej i sąsiednich wsi ( 10 km kanalizacji), wybudowanie trzech stacji uzdatniania wody, rozwiązanie problemu zbiórki odpadów stałych.
Wszystkie sołectwa mają linie telefoniczne, a w samym Goworowie prawie każde gospodarstwo posiada własny telefon. Na terenie gminy znajduje się 9 szkół podstawowych, jedno gimnazjum i jeden zespół szkół powiatowych.
Idealnie
Gmina Goworowo
Nasz mały świat

A oto nasz herb
Full transcript