Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Charlotte Christensens billedkunst portfolio

No description
by

Charlotte Christensen

on 12 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Charlotte Christensens billedkunst portfolio

Charlotte Christensens portfolio
Foto og iscenesættelse - menneske i rum
Billedbank
Billeder med fokus på lys og skygge
Billedbog
Papkasserum
Parafrase af "Tvilling"
Figur i scenografiskrum
Menneskefigur i rum
... er ejeren af denne lille, fikse, røde sag af et køkkenredskab. Mærket er Tupperware, noget hun ellers aldrig ville sværge til, men denne Herb Copper hjælper til, når madlavning skal gå hurtigt i det lille hjem på 2. sal i Aalborg. ”Redskabet her kan hakke sig igennem alt, men hos os er det specielt løg vi anvender den til, så triller der ikke nogle tårer. Selv min lille pige Michelle på 1½ år elsker, når der skal hakkes løg, og hiver lystigt i snoren. Nogle ville kalde det børnearbejde, men vi har det sjovt, og madlavning er nu en leg.”
Skulptur
Proces: Jeg ønskede at lave et rum som skulle være rundt, og ikke forstille noget. Jeg tænkte længe over, hvordan jeg skulle gøre, men endte med bare at afprøve. Jeg brugte en passer, tegnede en masse cirkler og forbandt dem, så de dannede en spiral, og denne skar jeg ud. Herefter malede jeg cirklen i en masse farver, som gik over i hinanden, så figuren blev omringet af farver.
At bruge pap til at konstruere et rum og placere et menneske i forhold der til, var det vi gjorde. Vi kom dog alt for nemt til at tænke på, hvad det skulle udtrykke, istedet for at lade rummene fortælle os det. Hvis jeg skulle lave en lignende øvelse med elever, ville jeg bede dem lave nogle rum, og så kunne vi i sammen prøve dem og samtidig snakke om, hvilken følelse det fremkaldte. Herefter vil jeg lade eleverne arbejde med lys og skygge dimensionen, når de tager billeder af dem selv i papkasserummet.
En billedbank kan indeholde billeder som: nutidig og gammelt kunst, mediebilleder, familiebilleder, reklamebilleder, skulpturer osv. Disse kan fører til en samtale på klassen om billedet ogefterfølgende inddeling i kategorier. Dette gjorde vi på seminariet, for efterfølgende at lave et tableau-vivant og parafrase af billedet. Det vigtige for ens eget udvalg af billeder til en sådan billedbank er, at medtænke målgruppen som skal arbejde med det i forhold til, at det skal fange deres interesse og opmærksomhed.
Mig selv i realistisk størrelse, lavet til billedbog
Figur i ståltråd repræsenteret med noget jeg godt kan lide
Proces: Først lavede jeg et skellet i ståltråd, herefter gav jeg kroppen fylde ved hjælp af sølvpapir. Uden på sølvpapiret kom jeg hvid modellervoks, og til sidst lavede jeg tøj af det, som jeg lagde forsigtigt på, for at gøre det luftigt og dermed mere virkeligt at se på.
Refleksion: Det er nemmest at give figuren fylde ved hjælp af sølvpapir, og herefter ligge et tyndt lag modellervoks på. Det kunne være godt at foreslå eleverne at gøre det samme. Derudover kunne man i stedet for at lave tøj til dem blot male det på figuren. Man kunne endda tage et billede af eleverne, så de har det at gå ud fra, og man kan på den måde også arbejde med skygger, og gøre mere ud af detaljerne.
Proces: Først lavede jeg hele kroppen i de rigtige proportioner, ved hjælp af lige linjer, og herefter viklede jeg ståltråd rundt om dem, så figuren fik mere fylde. Til sidst bøjede jeg den i leddene, så jeg fik bevægelse ind i det figuren laver.
Refleksion: Hvis man skulle lave samme opgave med elever, ville det være aktuelt at inddrage noget om kroppens proportioner, fokus kunne dog også være en bevægelse, eventuelt en bevægelse de godt kan lide.
Proces: I stedet for at arbejde med proportionerne først arbejdede jeg her med at lave kjolen som en kegle, og herefter satte jeg arme og hoved på. Herefter skar jeg dør i væggen. Hun prøver med besvær, at komme ud gennem døren, selvom der ellers er mange andre udveje.
Refleksion: En tur rundt i Aalborg by kan give anledning til mange forskellige parafraser af skulpturer. Det vil endvidere vise eleverne den tredimensionelle vinkel af en skulptur, men hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan en billedbank med skulpturer også være en løsning.
Jeg har valgt at lave min portfolio i Prezi, da dens cirkulærer facon at formidle indholdet på, stemmer godt overens med billedkunstfaget.
Idéen bag denne portfolio er, at give et indblik i hvad jeg har arbejdet med inden for de fire temaer, der har hørt til hvert semester.
Du vil blive taget ved hånden og ført gennem portfolien kronologisk. Først vil jeg starte med at introducere mig selv, via nogle af de produkter jeg har lavet, og herefter til de fire temaer. Hvert tema har sit eget træ.
At lave menneskeligende skulpturer er nemt at gøre med eleverne i folkeskolen. Materialer som ståltråd, ostevoks og moddelervoks er billige og lette at arbejde med. Inden arbejdet vil det være til stor udbytte for eleverne, at arbejde med stregtegning og fotografi først. Dette vil give dem et indblik i menneskets proportion og synliggøre det for dem, inden de selv skal prøve at skabe det. Du vil nu få vist et udpluk, af nogle figurer jeg har lavet og processen bag. Jeg vil sammenholde disse opgaver, med deres anvendelsesmuligheder i folkeskolen.
I min folkeskole tid havde jeg en rigtig dygtig billedkunstlærer, det ser jeg specielt nu, hvor jeg har det som linjefag. Det har været en øjenåbner for mig, hvordan hun helt sikkert påvirkede mig på daværende tidspunkt, så jeg den dag i dag vælger at arbejde med det. Jeg ønsker selv, at give eleverne samme gode som jeg fik oplevelse samt fornemmelsen af, at et kreativt fag har lige så stor relevans som alle andre fag i folkeskolen.
Hvorfor faget er så vigtigt for eleverne, synes jeg fællesmål forklarer godt. I formålet for faget skrives der "Som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikler eleverne deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer."
Det bliver altså min opgave som billedkunstlærer, at undervise dem i at blive disse medskabende borgere. Dette vil jeg gøre ved, at lade dem producere, opleve og analysere billeder, så de bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel. De skal ydermere undervises i plane, rumlige og digitale billeder. Disse tilegnede færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer, vil derpå danne grundlag for deres eget arbejde med at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.
Bøger og andet læst litteratur
Billedkunst-lærerstuderende
Malertape
Kunstens verden
Selvstudie
Sovsekulør og negativerum
Hvorfor:
Hovedfacon
1. portræt tegning af levende model
Tegning af andres tegnede portrætter
Tegning/Maleri
Foto
Visuelkultur
- "Menneske - Om menneskeskildring i indskoling"
Færdigt resultat...
Min parafrase...
Færdigt resultat...
Færdigt resultat...
Mangler jeg at lave...
Vi skulle via digitale billeder og med vores figur der ligner os, fortælle en julehistorie. Vores egentlige tanke blev med en pige der forsvinder i zoo, og bliver fundet til sidst, lød for fantastisk, og kedeligt, så da vi var på locationen for at skyde billederne ændrede vi handlingen i forhold til hvad der kunne lade sig gøre. Så det er en god idé, at bede eleverne lave et storyboard, men samtidig være opmærksompå, og gøre dem opmærksom på, at ændringer er okay. Det var svært for os, da vi skulle tage billederne, at ahve både figur og dyr i fokus, men vores tanke var, at det gule tørklæde "Sara" bær, skulle være en indikation for læseren på, at det er hende. Denne gule farve lykkeds dog ikke at holde i samme tone, alt efter om vi var inde eller ude, så det kan umiidelbart gør det svært for læseren at fange idéen bag tørklædet.
Refleksion og feedback...
- "Lærerens grundbog til indskolingen"
- Diverse artikler fra itslearning
Tegning af mennesket
1. øvelse giver eleven kendskab til håndstilling med en grafitstift for bedst bevægemuligheder. Eleven fører stiften, op og ned, rundt, zigzag og hjørne til hjørne.

2. øvelse leger eleven med en enkelt stregs difination og medbetydning.
De fire semestre
Hvordan:
Portræt tegning
Tegning med andre redskaber - her og der og alle vegne
Placering af Øjne, næse, mund...
Fælles for disse: øvelser er at de udfordre selv de elever som det falder nemt at tegne, ved enten at tegne i cirkler eller med begge hænder.
Fælles for disse: øvelserner her hjælper eleven til at tjekke sin tegnings vinkler på arme og ben.
Hvad:
Fælles for disse: skal øvelserne hjælpe eleverne til at indfange hovedformen i enface og profil. Ved at lade dem male med fladen af et oliekridt, undgår man at eleverne tegner detaljeret.
Fælles for disse: skal øvelserne her give eleven lov til at være detaljeret i en lille del af ansigtet. Herefter vil det være aktuelt at arbejde med placeringen af øjne, næse og mund.
Når eleverne skal prøve sig med portræt tegning af levende model, så er det vigtigt, at de har nogle hjælpelinjer. Det kan være i form af baggrund eller som her en hat. Først tegnes der en alm. ovalt hovedfacon, for herefter at tegne et kryds, hvor øjne, næse og mund placeres på. Bagefter vil det være nemmere at korrigere, så det kommer til at "ligne".
Når ikke eleven har en levende model at tegne efter, er den bedste øvelse at lade dem tegne efter et i forvejen tegnet portræt.
Fælles for disse: vil tegning med malertape, fange de elever, som ikke selv synes de lykkeds med tegning. Det er vigtigt at der findes billeder af ting som har lange dele der "knækker".
Mine egne mål for forløbet var følgende:
- at arbejde med de 3 forskellige skildringsformer, dog især iagttagelse
- at tilegne sig sansekundskab og opleve nærvær og fordybelse
- at erfare at ’tegning’ er et kropsbundet erkendelsesmiddel
Disse mål er nogle af dem, som jeg har fået bedst opfyldt i forløbet, og dem som, jeg føler, har fyldt mest hos mig. Det er også de mål, jeg selv kunne tænke mig, skulle være omdrejningspunktet for min undervisning i tegning.
Jeg har inddelt mit træ i følgende tre overskrifter, tegning af mennesket, portrætter og tegning med andre redskaber - her og der og alle vegne. På denne første gren, vil jeg beskrive tegning ud fra de tre didaktiske perspektiver hvad, hvordan og hvorfor. Derudover vil jeg fortælle om den enkelte opgaves anvendelighed i forhold til tegning.
Studietur BerlinBilleder fra turen med kommentarer fra museere og kunstnere
Full transcript