Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Индивидуално развитие на многоклетъчите животни

No description
by

Andrea Andreeva

on 5 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Индивидуално развитие на многоклетъчите животни

Индивидуалното развитие - ортогенезана на многоклетъчните животни започва от оплодената яйцеклетка (зигота), преминава през последните етапи на развитие на организма и завършва с неговата смърт.
Постембрионален период(следзародишен)
Вториат перод започва след излюпванео или раждането на индивида. В него животните се хранят самостоятелно, нарастват и се развиват.Ембрионален перод(зародишен)
Индивидуалното развитие на животните преминава през два последователни периода. През първия от зиготата се формира зародиш (ембрион) и затова се нарича ембрионален перод.
Определение
Този стадий най-често започва с вгъване на част от стената на бластулата. Образува се двуслойна структура - гаструла. Вътрешният слой загражда празнина, наречена първично черво, което чрез отвора си се свързва с околната среда.

При останалите многоклетъчни животни в резултат на делене на клетки от екто-и ендодермата, които преминават в пространството между тях, се образува и третият зародишен пласт - мезодермата. По време на гаструлацията зародишът нараства.

Външният слой на гаструлата се нарича ектодерма, а вътрешният - ендодерма. При някои нисши многоклетъчни животни (мешести) развитието достига до този стадий. Те са изградени само от два пласта и се наричат двупластни.

Органогенезата протича по различен начин в различните групи животни, но от трите зародишни пласта се образуват точно определени, сходни при всички многоклетъчни животни тъкани и органи

През този стадий продължава деленето и диференцирането на клетките, формират се тъкани и зачатъчни органи. От трите зародишни пласта се образуват органите.

Индивидуално развитие
Гаструлация
Органогенеза
Индивидуално развитие на многоклетъчите животни
Ембрионално развитие
Дробене
План
1.Индивидуално развитие
-Определене
1)Ембрионален период
2)Постембрионален период
2.Ембрионално развитие
1)Дробене
2)Гаструлация
3)Органогенеза

Зиготата започва да се дели чрез последователни
митотични
деления. Първото делене е на две, като мястото на първата делителна бразда се определя от точката на навлизане на сперматозоида в яйцеклетката. Второто се извършва в делителна проскост, перпендикулярна на предходната.
При следващете деления, без да нарастват, се образуват съответно 8, 16, 32 клетки наречени бластомери. Големината им зависи от количеството и разпределениено на жълтъка в яйцеклетката.
Когато достигат стадий от 64 клетки, бластромерите започват да отделят течност във вътрешността на зародиша. Образува се мехурче, което загражда кухината, изпълнена с течност - т.нар. бластула.
Значение на дробенето:
-чрез него се постига образуването на голям брой клетки
-предпоставка за протичане на гаструлацията
-осигурява диференцирано разпределение на зиготната цитоплазма в бластомерите.
Ембрионалният период се характеризира с количествени и качествени изменения, които са последователни, необратими, наследствено програмирани и зависими от условията на средата
Благодарим Ви за вниманието!


Изготвили И. Борисова и А. Андреева
Full transcript