Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Les en Leidinggeven

No description
by

Hans van de Putte

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Les en Leidinggeven

Didactische werkvormen, wat wordt eigenlijk bedoeld?
Plek op het LvF
Omschrijving en
voorbeelden
Manieren om leren in de zaal (veld, zwembad, enz.) zo te organiseren, dat deelnemers zoveel mogelijk leren.
Als de doelstelling is:
Leren samenwerken, dan kies je voor groepswerk
Het aanleren van ringenzwaaien, dan kies je waarschijnlijk voor instructievorm
De didactische werkvormen maken deel uit van de les/training in het didactisch model van van Gelder. Samen met Lesopbouw, Organisatie en Bewegingsvormen.
Les en Leidinggeven
Didactische Werkvormen

Indeling van didactische werkvormen
Organisatorisch
vrij werken
werken in groepen
werken in een vaste volgorde (banen, stroomvorm)
klassikaal werken
Welke didactische werkvorm moet je kiezen?
Afhankelijk van:
Beginsituatie:
- randvoorwaarden (tijd, ruimte en materiaal)
- deelnemerskenmerken (leeftijd, intelligentie, aantal)
2 kanten van de didactische werkvorm:
Activiteit van de lesgever:
- informatie geven
- opdrachten geven
- uitleggen
- verbeteren
- beurten geven
- laten experimenteren
Activiteit (actie) Activiteit (reactie)
van de lesgever: van de deelnemers:

- informatie geven - antwoord geven
- opdrachten geven - opzoeken
- uitleggen - luisteren
- verbeteren - nadoen
- beurten geven - oefenen
- laten experimenteren
Voorbeelden van didactische werkvormen zijn:
- instructievorm
- vraagvorm (onderwijs leergesprek)
- coachvorm
- vrijwerken
Wijze van aanbieden (hoe biedt de lesgever de oefenstof aan)
Stellen van vragen
Geven van opdrachten
Geven van instructie
Open en gesloten (meest gehanteerd)
Beide voorgaande aspecten (organisatorisch als wijze van aanbieden, zijn terug te vinden)
Gesloten situatie:
initiatief ligt bij de lesgever
hij bepaalt wat er gedaan wordt
Open situatie:
deelnemers werken op hun eigen niveau
op hun eigen tempo
naar hun eigen interesse
Als je maar 3 volleyballen hebt, kun je moeilijk in 4 groepjes werken.
Open didactische werkvormen vragen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dan gesloten didactische werkvormen
Werken in een grote groep vraagt meer van deelnemers dan oefenen in 2 of 3-tallen.
Bij jonge kinderen is het werken in kleine groepjes en met niet te open didactische werkvormen meestal geschikt.

Deelnemers met een hoge intelligentie willen graag zelf actief bezig zijn met de leerstof, zelfstandig werken en willen ruimte voor eigen inbrieng. Een te gestructureerde omgeving lijkt te demotiveren.

Deelnemers met een geringe voorkennis (bewegingservaring) en globale cognitieve stijl presteren beter in een gestructureerde leeromgeving. Een gestructureerde leeromgeving ontstaat door het hanteren van gesloten didactische werkvormen.

Bij heel grote groepen is he belangrijk om door min of meer gesloten didactische werkvormen de structuur te bewaren.
Afhankelijk van:
Doelstelling:
- Motorisch
- Cognitief
- Sociaal-affectief
Er zijn verschillende soorten doelstellingen:
Motorische doelen (bijvoorbeeld het leren van een hurksprong of bovenhandse service)
Cognitieve doelen (bijvoorbeeld het leren van spelregels of tactiek)
Sociaal-affectieve doelen (bijvoorbeeld het leren van samenwerken en tegen je verlies kunnen)

Met welke didactische werkvormen bereik je zo goed mogelijk je gestelde doel?
Afhankelijk van de doelstelling
algemene richtlijnen:
cognitieve doelen en sociaal-affectieve doelen waarschijnlijk beter door open didactische werkvormen
is het doel om zo snel mogelijk een bepaalde techniek aan te leren, dan kies je waarschijnlijk een gesloten didactische werkvorm
Afhankelijk van:
Bewegingsvormen (sport- en bewegingsactiviteiten)
- gevaar
- concentratie
De aard van de bewegingsvorm is ook bepalend voor de keuze van een didactische werkvorm.
Ringen zwaaien, trampoline springen, klimmen, of oefeningen met veel concentratie, vragen om een gestructureerde omgeving, dus......... gesloten didactische werkvormen
De lesgever moet er voor zorgen dat je deelnemer wordt uitgedaagd, dus variatie aanbrengt in zijn didactische werkvormen.
variatie is belangrijk omdat:
deelnemers beter gemotiveerd blijven en daardoor meer leren
deelnemers op verschillende manieren leren (leerstijlen) en zo iedereen aan zijn trekken komt
je meerdere doelen dient
Denk bijvoorbeeld aan:
Full transcript