Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

Cindy Chai

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

Kesimpulan Penggulungan merupakan satu proses di mana jangka hayat sesebuah syarikat ditamatkan. Matlamat / Tujuan Penggulungan Syarikat Jenis Penggulungan Penggulungan Oleh Mahkamah Seksyen 217(1) AS 1965 Penggulungan secara sukarela Nama Ahli Kumpulan : ANASUHAH BT ABU RAHIM 213774
HABIBAH BINTI CHE HASAN 214052
RAWAIDA YAMNA BINTI RAHIMI 213916
NORALYANI SHAFIKA BINTI SULAIMAN 214076
NURAYUNI BINTI RATPI 214632
YAP POH KIT 212671
YAP YEOK TENG 212693
CINDY CHAI SINN YEE 213120
CHUNG YEE JIN 213128
SHAZIYANA BINTI SARI 213143 Mengumpul dan menilai aset syarikat & hasil kutipan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang syarikat mengikut keutamaan Meyusun semula hak penyumbang / lebihan aset akan dibahagi di kalangan ahli Penggulungan Mahkamah Sukarela Pembatalan oleh Pendaftar Penggulungan oleh Ahli
Penggulungan oleh pemiutang Menteri yang bertanggungjawab tentang Kewangan Syarikat Pemiutang Penyumbang Penyelesai Menteri Melalui Resolusi Khas
Jarang dilakukan kerana Penggulungan Secara Sukarela lebih menyenangkan dan tidak melibatkan kos yang tinggi Tidak didefinisikan dalam Akta Syarikat 1965
- Re William Hockley Ltd – pemiutang : individu yang syarikat masih berhutang dengannya pada waktu permohonan penggulungan.

- Re Merchandised Construction Pte Ltd – wujud hutang yangg sah sebelum permohonan dibuat.

- Community Dev Pty Ltd lwn Enqwirda Construction Co – pemiutang yg dijangkakan/kontingen : pemiutang yang hutangnya telah sampai tempoh.

- Pemiutang prospektif : pemiutang bagi hutang yg akan habis tempoh masanya di masa hadapan Penyumbang (pencarum)/ wakil diri penyumbang yang mati/ pemegang amanah penyumbang yangg bankrap/ pemegang harta penyumbang yang bankrap.

Seksyen 4 – seorang yang bertanggungjawab untuk menyumbang kepada aset syarikat jika syarikat digulung.

Jika penyumbang telah meninggal dunia, maka wakil kepada penyumbang boleh menghantar petisyen memohon supaya syarikat digulung oleh Mahkamah. Seorang Penyelesai akan dilantik dalam penggulungan secara sukarela boleh membuat petisyen supaya Syarikat digulung melalui Mahkamah. Menteri yang dimaksudkan disini ialah menurut seksyen 205 @ alasan Sesyen 218 (1)(b) dan (d) Jika syarikat sebuah institusi berlesen/ institusi berjadual, menteri yg bert’jawab di bawah BAFIA / Akta Bank Negara Malaysia Bank Negara Malaysia Jika syarikat dilesen di bawah Akta Insurans
– Bank Negara Pendaftar Guna alasan di bawah S.218(1)(m) & (n) Keadaan Syarikat Boleh digulung Oleh Mahkamah Seksyen 218 (1) Syarikat : Resolusi Khas Mahkamah merasakan bahawa ianya adil dan berekuiti supaya syarikat digulung Diputuskan oleh ¾ majortiti ahli berhak hadir & undi
Syarikat ingkar dalam serah simpan laporan berkanun/kendali mesyuarat berkanun
S.217(2)(b) – penyumbang/menteri boleh guna alasan ini. Syarikat tidak mula perniagaan dlm masa setahun dari pemerbadanan/gantung perniagaan utk seluruh tahun
Re Middlesborough Assembly Rooms Co. – mahkamah akan mengambil kira kehendak penyumbang sebelum buat penghakiman. Re Tomlin Patent Shoe Co Ltd – mahkamah tidak akan buat penghakiman sehingga dipastikan bahawa syarikat berniat untuk meninggalkan perniagaan/ tidak mampu kendalikannya. Bilangan ahli syarikat kurang dari dua
Boleh dipohon oleh penyumbang / menteri Juga boleh dipohon oleh ahli yg terakhir setelah gagal dpt ahli baru dlm tempoh 6 bulan dari tarikh pengurangan.
Syarikat tidak mampu bayar hutang (insolven) S.218(2)(a) – pemiutang beri hutang lebih drp RM500 & tandatangan permintaan supaya syarikat bayar semula hutang. Jika gagal dlm tempoh 3 minggu, pemiutang boleh minta gulung. 4 syarat perlu dipenuhi:
-Permintaan dibuat secara bertulis
-Permintaan ditandatangani oleh pemiutang
-Jumlah hutang lebih drp RM500
-Permintaan dihantar ke pejabat berdaftar syarikat
S.218(2)(b) – jika perintah mahkamah tidak dilaksanakan oleh syarikat yg berhutang, pemiutang boleh pohon penggulungan. S.218(2)(c) – jika dibuktikan kpd mahkamah bahawa syarikat tidak mampu bayar berdasarkan liabiliti kontingen & prospektif syarikat.
Pengarah bertindak utk kepentingan sendiri/secara tidak adil/tidak wajar Re Petrotech Logistic Pte Ltd - Mahkamah memutuskan utk pemohon diberi pilihan untuk beli saham syarikat & mah tidak perintahkan penggulungan syarikat. Re National Discounts Ltd - Mahkamah pengarah yg bertindak atas kepentingan syarikat lain yg ada di bwh kawalannya juga dianggap bertindak atas kepentingan sendiri
Objektif syarikat tak dapat dicapai / terpesong jauh Perniagaan dijalankan secara penipuan Ahli tidak boleh lagi jalankan perniagaan secara bersama Ahli Minoriti ditindas & mereka hilang keyakinan Ahli dikecualikan dari pentadbiran syarikat w/pun mempunyai hak berbuat demikian Kesan Penghantaran Petisyen S.223 - Hindar pelupusan hartaPelupusan harta selepas bermulanya penggulungan adalah tidak sah kecuali jika mah benarkan.Termasuk pemindahan syer/status ahli Lis pendens
S.225 – petisyen penggulungan termasuklah lis pendens. Undang-undang tidak benarkan pihak dlm litigasi ambil harta yg terlibat dlm percanggahan sementara menantikan keputusan mahkamah.
Mengelak pelaksanaan terhadap syarikat
S.224 – sebarang penahanan (attachment), sekrestasi (menghalang seseorg secara sementara drp menggunakan hartanya), distres (pengambilan harta dari pemilik yg melakukan kesalahan) atau pelaksanaan yg dikuatkuasakan terhadap estet/syarikat selepas permulaan penggulungan adalah terbatal
Sukarela oleh Ahli
Sukarela oleh Pemiutang Seksyen 254
(a) jika tempoh yg ditetapkan dlm memorandum/artikel telah tamat, atau berlaku kejadian yg memperuntukan syarikat adalah dibubarkan - mesyuarat agung hendaklah luluskan resolusi utk syarikat digulung secara sukarela

(b) jika syarikat buat ketetapan dgn resolusi khas.

Prosedur Kelulusan melalui resolusi khas *notis panggil mesyuarat 21 hari sebelum mesyuarat diadakan
*resolusi diluluskan oleh 3/4 ahli yg berhak hadir & mengundi dlm mesyuarat.
Jika prosedur di atas betul, penggulungan bermula pada waktu resolusi diluluskan.
Selepas resolusi diluluskan Syarikat dlm tempoh 7 hari, serahsimpan salinan resolusi dgn pendaftar. Syarikat dlm tempoh 10 hari, beri notis tentang resolusi dalam akhbar. Penggulungan sukarela oleh ahli Perisytiharan solvensi dibuat - akuan bertulis bahawa pengarah telah buat siasatan terhadap hal ehwal syarikat & mesyuarat pengarah telah sependapat bahawa syarikat boleh bayar hutang dgn penuh dlm tempoh tidak lebih 12 bulan selepas penggulungan. - Serah simpan kpd pendaftar sebelum notis panggil mesyuarat dikeluarkan. - Dikepilkan bersama satu pernyataan mengenai hal ehwal syarikat yg menunjukkan aset syarikat, jumlah yg dianggarkan darinya, tanggungan syarikat & perbelanjaan penggulungan yg dianggarkan. - Dibuat dlm masa 5 minggu sebaik sahaja seblm resolusi penggulungan diluluskan - Dibuat oleh pengarah - Jika berlaku kesilapan pada akuan & hutang tidak dpt dijelaskan - pengarah yg buat akuan akan didapati bersalah KECUALI jika dia ada alasan yg munasabah utk buat perisytiharan itu.
- Penalti : penjara 3 tahun / denda RM10,000 atau keduanya Syarat yg perlu dipatuhi oleh akuan sebelum dikuatkuasakan: Penggulungan sukarela oleh pemiutang Apabila syarikat tidak solven
Perisytiharan solvensi tidak dibuat perlu diadakan mesyuarat kerana syarikat tidak solven & pemiutang ambil bahagian dlm proses penggulungan sejak mula lagi.
Mesyuarat hendaklah putuskan 2 perkara:
- Luluskan resolusi khas agar syarikat digulung
Lantik likuidator
S.260(1) - mesyuarat pemiutang hendaklah diadakan pada hari yg sama / sehari selepas mesyuarat utk gulung syarikat dibuat.
TARIKH PENGGULUNGAN BERMULA
S. 255(6) -(a) bila likuidator sementara dilantik sebelum resolusi diluluskan & akuan diserahsimpan dgn pendaftar.(b) Dlm kes lain, bila resolusi diluluskan. Kesan penggulungan sukarela S.256(2) - sebarang pemindahan syer, kecuali pemindahan kpd atau dengan kebenaran likuidator; atau perubahan kpd kedudukan ahli selepas permulaan penggulungan adalah terbatal. S.256(1) - syarikat berhenti jlnkan perniagaan bermula pada permulaan penggulungan, kecuali jika pandangan likuidator diperlukan utk penggulungan benefisial, TETAPI kedudukan korporat & kuasa korporat syarikat akan berterusan sehingga ianya dibubarkan.
S.263(2) - selepas permulaan penggulungan, tiada tindakan boleh diteruskan/dibuat terhadap syarikat KECUALI jika mahkamah membenarkan. S.263(1) - sebarang penahanan (attachment), sekrestasi (menghalang seseorg secara sementara drp menggunakan hartanya), distres (pengambilan harta dari pemilik yg melakukan kesalahan) atau pelaksanaan yg dikuatkuasakan terhadap estet/syarikat selepas permulaan penggulungan sukarela oleh pemiutang adalah terbatal. S.221(3) – mahkamah juga boleh perintah agar mesyuarat berkanun diadakan/laporan diserah & kos ditanggung oleh org yg menyebabkan keingkaran itu Pemiutang akan dibayar daripada aset syarikat dan ahli akan mendapat bahagian mereka sekiranya terdapat lebihan dari aset tersebut. Terdapat bebrapa pihak yang layak membuat petisyen penggulungan syarikat. Terdapat dua jenis penggulungan syarikat secara sukarela.
Full transcript