Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FN

Från beslut till aktion
by

Joel Tedgård

on 14 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FN

Sammanfattning
FN - Systemet
Förenta Nationerna
Grundat 1945 för att utrota fattigdom och arbeta för fred och mänskliga rättigheter
FN:s arbete kretsar kring tre huvudsakliga verksamhetsområden, FN:s tre pelare:
1. Fred, säkerhet och nedrustning
2. Utveckling och fattigdomsbekämpning
3. Mänskliga rättigheter

FN består av 6 huvudorgan
De två huvudorgan som fattar beslut i FN är Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet.
Generalförsamlingen består av FN:s samtliga medlemsländer (193 st) och Säkerhetsrådet består av 15 medlemsländer varav 5 är permanenta medlemmar (de byts aldrig ut)
Generalförsamlingen kan aldrig fatta bindande beslut vilket däremot Säkerhetsrådet kan
Grundat 1945
Man kan säga att FN:s arbete kretsar kring tre huvudsakliga verksamhetsområden, FN:s tre pelare:

1. Fred, säkerhet och nedrustning
2. Utveckling och fattigdomsbekämpning
3. Mänskliga rättigheter

Generalförsamlingen
193 medlemsländer
Säkerhetsrådet
15 medlemsländer varav 5 är permanenta (USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Kina)
Varje medlem har en röst
Enkel majoritet gäller, men vissa viktigare frågor kräver 2/3 majoritet
Kan ej ta bindande beslut, endast rekommendationer - s.k. resolutioner
Varje medlem har en röst
Kan ta bindande beslut
För att beslut ska fattas krävs 9 Ja-röster
De permanenta medlemmarna har veto-rätt
”Vi, de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel…”
FN Stadgan. 1945
FN:s tre pelare:
- Medlar i konflikter och försöker nå diplomatiska lösningar.

- Kan skicka fredbevarande styrkor

- Eller uppmana övriga medlemstater att ta till ekonomiska sanktioner mot utvalda stridande parter.
Säkerhetsrådet
FN:s generalsekreterare
1946–1952 Trygve Lie - Norge
1953–1961 Dag Hammarskjöld - Sverige
1961–1971 U Thant - Burma
1972–1981 Kurt Waldheim - Österrike
1982–1991 Javier Pérez de Cuéllar - Peru
1992–1996 Boutros Boutros-Ghali - Egypten
1997–2006 Kofi Annan - Ghana
2007–2016 Ban Ki-Moon - Sydkorea
2017 - António Guterres - Portugal
FRED & SÄKERHET
Varför gör inte FN mer?
- Suveränitetsprincipen
Att upprätthålla fred och säkerhet är en av FN:s huvuduppgifter

I första hand bidra till förhandling och medla för att skapa en fredlig lösning på konflikter

När detta inte går; ekonomiska blockader, embargon och sanktioner eller fredsframtvingande militära ingripanden.
SKYLDIGHET ATT SKYDDA
- Stater har en skyldighet att skydda sin befolkning från folkmord och brott mot mänskligheten. Klarar staterna inte av det har FN ett ansvar att ingripa
Utveckling och fattigdomsbekämpning
En annan av FN:s huvudmål är att bekämpa fattigdom och främja ekonomisk och social utveckling

Akutkatastrofhjälp
- vid naturkatastrofer och konflikter. Exempelvis via WFP och UNHCR

Långsiktigt utvecklingsarbete
- pågår ständigt, exemplevis via UNICEF:s arbete med vacciner och utbildning för barn.
PROBLEM:
PENGAR!
1 – Halvera fattigdom och hunger
2 – Alla barn ska få gå i grundskolan
3 – Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
4 – Minska barnadödligheten med två tredjedelar
5 – Förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten med tre fjärdedelar
6 – Stoppa spridningen av hiv, malaria, tbc och andra smittsamma sjukdomar
7 – skapa en miljömässigt hållbar utveckling
8 – skapa ett globalt partnerskap för utveckling
MILLENNIEMÅLEN
År 2000 skapade FN 8 mål för global utveckling. Dessa skulle vara uppnådda 2015
SAMMANFATTNING
Ur minnet, utan att titta på era anteckningar eller i boken, sammanfatta föreläsningen genom att skriva ner något om FN:s historia, vad FN arbetar med och hur FN-systemet är uppbyggt.
Full transcript