Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Katı Lipid Nanopartiküllerin Önemi

No description
by

eser ucar

on 8 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Katı Lipid Nanopartiküllerin Önemi

Mikrometrenin altında büyüklüğe sahip bu taşıyıcı materyallerin terapötik girişimlerdeki etkinlik ve toksisite dengesini geliştirdiği ile ilgili önemli sonuçlar elde edilmiştir.
KATI LİPİD NANOPARTİKÜLLER
Antikanser ilaç taşımasında sunduğu avantajlardan dolayı ön plana çıkan katı lipid nanopartiküller(SLN) diğer taşıyıcı sistemlere göre daha yenidir.

50-1000 nm arasında değişen, oda sıcaklığında ve vücut sıcaklığında katı halde ve lipid yapıda bulunan parçacıklardır.
Katı Lipid Nanopartiküllerin Avantajları
Hazırlama sırasında fizyolojik bileşiklerin kullanılması nedeniyle düşük toksisiteye sahiptirler.
Sulu dispersiyonları uzun süre stabil kalabilir, alternatif olarak dondurarak veya püskürterek kurutma uygulanabilir.
Lipofilik ve hidrofilik etkin maddeler hapsedilebilir
Etkin madde çevresel etkenlerden korunur ve stabilitesi arttırılır.
Katı Lipid Nanopartiküllerin Dezavantajları
Diğer taşıyıcı sistemlere göre düşük etkin madde yükleme kapasitesine sahiptirler.
Saklama sırasında etkin madde taşıyıcıdan dışarı sızabilmektedir.
SLN dispersiyonlarının su içeriği (70%-99.9%) yüksektir.
Ortamda farklı kolloidal yapılar da bulunabilir.
İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Katı Lipid Nanopartiküllerin Önemi

Üretimde organik çözücü kullanılmaması nedeniyle organik çözücü kalıntısı içermez.
Endüstriyel ölçekte üretimleri mümkündür.
Etkin maddenin kontrollü salımı sağlanabilir.
Yüzey özelliklerinin modifikasyonu ile belirli dokulara ilaç hedeflemesi yapılabilir.
Ekonomik olarak kabul edilebilir bir taşıyıcı sistemdir.

Bu dezavantajların önüne geçmek amacıyla
nanoyapılı lipid taşıyıcılar(NLC)
tasarlanmıştır.
NLC’ler katı ve sıvı lipid karışımlarından hazırlanırlar.

Daha yüksek ilaç hapsetme kapasitesine sahiptirler.
NLC'ler düzensiz kristalizasyon profili nedeniyle hem ilaç salımı konusunda SLN'lerden daha gelişmiştir, hem de saklama sırasında zamanla oluşan ilaç sızıntısı en aza indirilmiştir.
Doktora Öğrencisi: Eser UÇAR
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serap TEKSÖZ

SLNlerin Üretim Yöntemleri
Yüksek Basınçlı Homojenizasyon Yöntemi
a)Sıcak homojenizasyon
b)Soğuk homojenizasyon
Mikroemülsiyon Yöntemi
Çözücü Emülsifikasyon veya Çözücü Difüzyon Yöntemi
Yüksek Hızda Karıştırma ve/veya Ultrasonikasyon Yöntemi

SLN'lerin Stabilitesi
Kolloidal bir ilaç taşıyıcı olarak SLN’nin kullanılması için çok önemli bir nokta, SLN’lerin uzun süreli fiziksel ve kimyasal stabilitesidir .

Optimize edilen sulu SLN dispersiyonlarının
partikül büyüklüklerinin, 12-36 ay boyunca stabil kalabildiği gösterilmiştir.

Sıvı dispersiyonun, kuru toz formunda bir ürüne dönüştürülmesi faydalı ve sıklıkla da gerekli olmaktadır.

Elde edilen katı haldeki ürün, sulu lipid dispersiyonlarından daha iyi kimyasal ve
fiziksel stabiliteye sahip olmaktadır.
SLN dispersiyonlarının kuru toz formuna dönüştürülmesi
İki şekilde mümkün olmaktadır:

1.) Dondurarak kurutma (liyofilizasyon)
2.) Püskürterek kurutma (Spray drying)

Liyofilizasyon: Liyofilizasyon, SLN’nin uzun süreli fiziksel ve kimyasal stabilitesini artırmak için umut vadeden bir yoldur. Katı forma dönüşüm, partikül büyümesini ve hidroliz reaksiyonlarını önlemektedir.
Katı Lipid Nanopartiküllerin Karakterizasyonu
Partikül büyüklüğü / Foton korelasyon spektroskopisi, lazer kırınımı yöntemi
Zeta potansiyeli / kolloidal
dispersiyonun saklama stabilitesi hakkında tahminde bulunmaya olanak vermektedir.
Partiküllerin şekli / Atomik kuvvet mikroskobu, elektron mikroskobu
Lipid yapıdaki değişikliklerin saptanması /IR ve Raman spektroskopisi yöntemleri
Etkin madde yükleme kapasitesi
Etkin madde salımı
SLN'lerin Toksisitesi
SLN’ler fizyolojik bileşenlerden yapıldıkları için canlı sistemlerde iyi tolere edilirler.
Mikrometre boyutundan büyük partiküllerin bulunması, SLN sisteminin performansını azaltabilmekte ancak toksik olaylara sebep olmamaktadır.
Partikül büyüklüğü dağılımı, i.v. enjeksiyon için çok önemli bir konudur. Bu yolla uygulamada partikül büyüklüğünün tamamen mikron altı aralıkta olması gerekmektedir.
SLNlerin Uygulama Yolları
Oral uygulama (ağız yoluyla)

Parenteral uygulama (damar yada doku içerisine enjeksiyon)

Topikal uygulama (losyon)

Pulmoner uygulama (akciğerler yoluyla)

Oküler uygulama (göz)
İlaç Hedefleme
SLN’nin i.v. enjeksiyonundan sonra taşıyıcı,
karaciğerin Kuppffer hücrelerinde birikmektedir. Bu sayede, karaciğerde oluşan tümörler ve hepatit gibi hastalıklarda karaciğere hedefleme sağlanabilmektedir.
Polioksietilen polipropilen blok kopolimerleri kullanılarak uzun süre dolaşımda kalan SLN’ler hazırlanmaktadır.
SLN’ler ayrıca, beyine hedefleme için de kullanılabilir. Kan-beyin bariyerinin endoteliyal hücrelerine yapışmaya aracılık eden kan proteinlerinin, partikül yüzeyine adsorbsiyonu ile SLN’nin beyin tarafından alınması sağlanmaktadır.
PubMed veritabanında “solid lipid nanoparticle” anahtar kelimeleriyle tarama yapıldığında toplam 970 yayına ulaşılmaktadır.
Bunların 617’ si son 5 yılda gerçekleşen çalışmaları içermektedir.

İdeal bir multifonksiyonel ilaç taşıyıcı yapısı
1- uzun kan dolaşımı süresi (pegilasyon)
2- birden fazla ilaç yükleme
3- manyetik partikül yükleme
4- pH farklılığı hassasiyeti
5- aktif hedefleme
6- görüntüleme ajanı
7- hücre penetrasyonu için peptid
8- gen taşıma
Referanslar
Kamble V. A., Jagdale D. M., Kadam V. J., 2010, Solid Lipid Nanoparticles as Drug Delivery System, International Journal of Pharma and Biosciences, 1(3).
Waghmare A. S., Grampurohit N. D., Gadhave M. V., Gaikwad D. D., Jadhav S. L., 2012, Solid Lipid Nanoparticles: A Promising Drug Delivery System, International Research Journal of Pharmacy, 3(4).
Yuan H., Miao J., Du Y. Z., You J., Hu F. Q., Zeng S., 2008, Cellular Uptake of Solid Lipid Nanoparticles and Cytotoxicity of Encapsulated Paclitaxel in A549 Cancer Cells, International Journal of Pharmaceutics, 348, 137-145pp.
Videira M.A., Botelho M.F., Santos A.C., Gouveia L.F., de Lima J.J.P., Almeida A.J., 2002, Lymphatic Uptake of Pulmonary Delivered Radiolabelled Solid Lipid Nanoparticles, Journal of Drug Targeting, 10(8), 607-613p.
Andreozzi E., Seo J.W., Ferrara K., Louie A., 2011, Novel Method to Label Solid Lipid Nanoparticles with 64Cu for Positron Emission Tomography Imaging, Bioconjugate Chemistry, 22, 808-818p.
Alberto, R., Schibli, R., Egli, A. Schubiger, P. A., 1998, A novel organometallic aqua complex of tecnetium for the labeling of biomolecules: Synthesis of [99mTc(OH2)3(CO)3]+ from [99mTcO4]- in aqueous solution and its reaction with a bifunctional ligand, J. Am. Chem. Soc., 120 (31), 7987-7988p.

Wissing S. A., Kayser O., Müller R. H., 2004, Solid lipid nanoparticles for parenteral drug delivery, Advanced Drug Delivery Reviews, 56, 1257-1272p.
Reddy L. H., Sharma R. K., Chuttani K., Mishra A. K., Murthy R. S. R., 2005, Influence of administration route on tumor uptake and biodistribution of etoposide loaded solid lipid nanoparticles in Dalton’s lymphoma tumor bearing mice, Journal of Controlled Release, 105, 185-198p.
Ekambaram P., Sathalı A. H., Priyanka K.,2012, Solid Lipid Nanoparticles: A Review, Sci. Revs. Chem. Commun., 2(1), 80-102
Hu F.Q. *, Yuan H., Zhang H.H., Fang M., 2002, Preparation of solid lipid nanoparticles with clobetasol propionate by a novel solvent diffusion method in aqueous system and physicochemical characterization, International Journal of Pharmaceutics 239, 121 – 128p.
Hu F.Q., Jiang S.P., Du Y.Z., Yuan H., Ye Y.Q., Zeng S., 2005, Preparation and characterization of stearic acid nanostructured lipid carriers by solvent diffusion method in an aqueous system, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 45, 167-173p.
Numanoğlu U., Tarımcı N., 2006, Katı Lipid Nanopartiküllerin (SLNTM) Özellikleri, Farmasötik ve Kozmetik Alandaki Uygulamaları, Ankara Ecz. Fak. Derg., 35(3), 211-235s.

Bayındır Z. S., Yüksel N., 2007, Pegülasyon: Peg Konjugatlarının Hazırlanması ve Uygulamaları, Ankara Ecz. Fak. Derg., 36(4), 249-266
Xiang G., Wu J., Lu Y., Liu Z., Lee R. J., 2008, Synthesis and evaluation of a novel ligand for folate-mediated targeting liposomes, International Journal of Pharmaceutics, 356, 29-36pp.
Zhao, P., Wang, H., Yu, M., Liao, Z., Wang, X., Zhang, F., Ji W., Wu, B., Han, J., Zhang, H.,Wang, H., Chang, J., Niu, R., 2012, Paclitaxel loaded folic acid targeted nanoparticles of mixed lipid-shell and polymer-core: In vitro and in vivo evaluation, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 81, 248-256p.
Stevens P. J., Sekido M., Lee R. J., 2004, A Folate Receptor-Targeted Lipid Nanoparticle Formulation for a Lipophilic Paclitaxel Prodrug, Pharmaceutical Research, 21, (12), 2153-2157pp.

Teşekkürler
Günümüze kadar,
biyodağılımı ve hedef bölgedeki birikimi geliştirmek amacıyla lipozomlar, polimerler, miseller, antikorlar gibi birçok farklı ilaç taşıyıcı sistem değerlendirilmiştir.
In-111, Ga-68, Lu-177, Tc-99m
Tc-99m HMPAO
Tc-99m etoposide / Tc-99m ETPL np
intravenöz(damar), intraperitonal(karın içi), subcutaneous (deri altı)
Radyoişaretli katı lipid nanopartikül çalışmaları
Nanotaşıyıcının seçimi,

hazırlama aşamasındaki zorluklar,
maliyet,
kalitatif ve kantitatif yükleme kapasiteleri,
yüklü nanoparçacıkların stabilitesi,
hedefle uyumu,
temizlenme hızı

gibi birçok faktör gözönüne alınarak yapılmalıdır
Bilindiği gibi birkaç kanser tipi dışında sitotoksik ilaçlar kemoterapinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.Sitotoksik ilaçlar, hızlı bir şekilde büyüyen ve bölünen hücrelere toksik şekilde etki edip hücreyi öldüren ya da fonksiyonunu durduran maddelerdir.
Tedavi amacıyla verilen sitotoksik ilacın etken maddesinin tümöre spesifik olması ve istenmeyen yan etkilerinin oluşmaması için farklı çözümler geliştirilmiştir.

Bu çözümlerden biri olan nanotaşıyıcılar, terapötik etkinliğin ve güvenliliğin geliştirilmesi bakımından umut vaat etmektedir.
Full transcript