Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nhóm 2ERP

Mutual group
by

Khoa Dương

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nhóm 2ERP

Tái cấu trúc và các hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp
design by Dóri Sirály for Prezi
Mô hình các quy trình
- Quy trình kinh doanh
◦ Các hoạt động kinh doanh
- Quy trình lưu trữ dữ liệu
◦ Dữ liệu cần thiết cho các quy trình kinh doanh
- Dòng dữ liệu
◦ Dữ liệu quy chuyển giữa các quy trình và từ 1 quy
trình vào kho quy trữ
- Đơn vị tổ chức
◦ Đơn vị nơi các quy trình diễn ra
- Các sự kiện
◦ Bao gồm sự khởi đầu và cả kết quả
Tái cấu trúc tại công ty "Tài chính tin cậy"
Công nghệ thông tin hỗ trợ như thế nào đối với ERP
Sự trỗi dậy của các doanh nghiệp hướng quy trình
Chương 2
Mục tiêu
- Nhận ra các yếu tố kèm theo quá trình tiến hóa của các hệ thống ERP.
◦ Tái thiết kế các quy trình kinh doanh - BPR
◦ Mạng khách – chủ
◦ Cơ sở dữ liệu hợp nhất
- Xem xét vai trò của lập mô hình quy trình trong tái thiết kế các mô hình kinh doanh
Nền tảng
- Trong thế kỉ XX, có sự xuất hiện của các nhà máy sản xuất, trang trại nông nghiệp của Mỹ có sử dụng công nghệ.
- Công nghệ đơn lẻ không phải là lý do chính để cải thiện năng suất
- Có sự kết hợp giữa công nghệ cũ và mới.
=> Có thể cải thiện năng suất


Định nghĩa tái cấu trúc (BPR)
- Là việc thiết kế lại triệt để các quy trình nghiệp vụ để đạt được những cải tiến căn bản về năng suất lao động và hiệu quả hoạt động.
- Hiệu quả đạt được : Bãi bỏ các quy định, sáp nhập, gia tăng tính cạnh tranh với đối thủ, giảm sự phức tạp xử lí thông tin khách hàng
5 giai đoạn BPR
1. Phân tích quy trình.
2. Thiết kế lại quá trình.
3. Thiết kế lại quá trình chi tiết.
4. Thực hiện quy trình.
5. Quản lý sự thay đổi.
Chuỗi giá trị
- Là chuỗi các hoạt động bao gồm các hoạt động sơ cấp và thứ cấp
Ví dụ :
- Các hoạt động xử lý yếu tố đầu vào
- Các hoạt động xử lý yếu tố đầu ra
- Marketing
- Dịch vụ

Đặt vấn đề
Làm thế nào để chuỗi giá trị trong doanh nghiệp tạo ra "giá trị gia tăng" lớn ?


Hệ thống thông tin có thể hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động
kinh doanh

Một số nguyên tắc tái cấu trúc
- Tổ chức thông qua kết quả
- Sử dụng đầu ra của quá trình này để thực hiện quá trình khác.
- Liên kết các hoạt động song song trong suốt quá trình chứ không phải ở cuối quá trình.
- Phân bổ nguồn lực hợp lý.
- Nắm bắt thông tin tại nguồn.
- Kết hợp công tác xử lí thông tin với đưa ra quyết định.
- Tổ chức ngang cấp


- Chu kỳ tuần
- Các thành viên nộp danh sách
- Các danh sách được kết hợp
- Các đơn hàng đặt cho sản phẩm được thực
hiện qua điện thoại
- Các nhà cung ứng xác nhận bằng việc viết
vào hóa đơn
- Các đơn hàng được xuất cho hợp tác xã
- Các thành viên nhận hàng
- Hợp tác xã trả tiền trong vòng 10 ngày
Hợp tác xã thực phẩm khu phố
Sự hỗ trợ tốt nhất của module trong hệ thống ERP
- Mô tả mô hình quá trình tái cơ cấu
+ Mô tả cải thiên quá trình thay đổi
+ Sắp xếp các chức năng kinh doanh và tối đa hóa năng suất
+ Hợp lý hóa các chức năng kinh doanh
- Chỉ ra sự khác biệt giữa mô hình cũ và mô hình mới
- Tích hợp dữ liệu

- Hoạt động chính (
hoạt động sơ cấp
) :
+ Các hoạt động xử lí yếu tố đầu vào
+ Các hoạt động xử lý yếu tố đầu ra
+ Tiếp thị và kinh doanh
+ Dịch vụ
- Hoạt động phụ (
hoạt động thứ cấp
)
Bao gồm các hoạt động trong :
+ Tổ chức
+ Nhân sự
+ Công nghệ
+ Mua hàng
Trước và sau khi tái cấu trúc

Động lực cho việc thực hiện tái cấu trúc
Mục đích của tái cấu trúc quy trình kinh doanh
- Công nghệ được sử dụng để cơ giới hóa công việc
- Tạo ra các quy luật kinh doanh mới
- Xóa bỏ các quy luật lỗi thời
- Nâng cao độ phản ứng nhanh nhạy
- Giảm chi phí
Các yếu tố trong việc tái cấu trúc kinh doanh
Nền tảng
- Là công ty cho vay cho nông dân và các doanh nhân
- Các ngân hàng thương mại cho vay với mức lãi suất cao

Hệ thống sàng lọc khách hàng
của RFC
Chi nhánh
RFC
Văn phòng
nhà
Mô tả công việc của hệ thống sàng lọc
- Người dân đến vay vốn ngân hàng thông qua các chi nhánh của RFC hoặc văn phòng tín dụng

- Thành phần của 1 chi nhánh :
+ Người quản lí
+ Cố vấn dịch vụ khách hàng
+ Nhân viên văn phòng
- Văn phòng tín dụng


Khách hàng
Chi nhánh RFC
Cố vấn dịch vụ
khách hàng
Nhân viên
văn phòng
(kế toán,....)
Ban quản lí
Địa phương
TRW
Văn phòng
tín dụng
Tài khoản khách hàng
Văn phòng nhà
Centerville
Muốn mở rộng quy mô thì hệ thống cần được
sắp xếp hợp lí, chỉnh sửa hoàn thiện và nâng cao tính năng

Quá trình phê duyệt trong quá trình cho vay quá dài
( mất 10-13 ngày) trong khi các ngân hàng thương
mại chỉ giải quyết trong 2-3 ngày
Vấn đề cần giải quyết
Làm sao để tăng tính cạnh tranh ??????
Giảm thời gian phê duyệt xuống còn 2-3 ngày tạo nên thế cạnh tranh cân bằng với các ngân hàng thương mại
Muốn đạt được điều đó công ty đã thiết kế ra 1 mô hình mới. Trong mô hình này các chi nhánh có thể truy cập vào bất cứ cơ sở dữ liệu cần thiết để đưa ra các quyết định phê duyệt

Rosenthal

(1993) đã chỉ ra lý do thất bại của việc tái cấu trúc : do dự án còn chung chung, chưa tập trung tối đa.

Thất bại trong tái cấu trúc
- Áp dụng phương pháp

bắt đầu lại từ đầu

+ Huấn luyện liên tục cho các vai trò mới
+ Đo lường hiệu quả hoạt động
+ Công việc phải được thiết kế lại từ đầu
+ Dùng phần thưởng để khuyến khích thay đổi

Một số nỗ lực trong việc tái cấu trúc
Hệ thống Client-Server
Điểm nổi bật của hệ thống
Client-Server
Cơ sở dữ liệu tích hợp
- Là nền tảng cho hệ thống ERP
- Trước khi có CSDL tích hợp, mỗi đơn vị chức năng được 1 tổ chức thiết lập, duy trì và cập nhật dữ liệu của chính nó.
- Sau khi có CSDL tích hợp, các đơn vị tổ chức chia sẻ dữ liệu dùng chung duy trì trong CSDL trung tâm
Lợi thế của CSDL tích hợp

- Hỗ trợ nhiều đơn vị chức năng
+ Nhất quán dữ liệu, giảm dư thừa
+ Các hoạt động công ty được thống nhất
- Dữ liệu được duy trì độc lập trong nhiều module khác nhau
+ Sự thay đổi thông tin của module này không làm ảnh hưởng đến module khác.

-
CSDL tích hợp

cung cấp điều khiển cho phép đa người dùng truy cập dữ liệu
-
Hệ QTCSDL

cung cấp sự kiểm soát, đảm bảo cá nhân được ủy quyền được quyền thao tác trên dữ liệu.
ERP và sự thay đổi quy trình kinh doanh
- Quy định thay đổi kết quả kết hợp với thực hiện công việc tái kỹ thuật là có ý nghĩa sống còn cho sự sống còn cho sự thành công của ERP
Full transcript