Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nieuwe contractvormen in de bouw

No description
by

Bas Mertens

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nieuwe contractvormen in de bouw

Contractvormen
Innovatie
EMVI
Heijmans
Case
Bas Mertens
Management Trainee
Heijmans Utiliteit
bmertens@heijmans.nl
Gastcollege Heijmans Utiliteit
Cultuur en Organisatie in de Bouw
26-02-2014

Studie:
Bachelor Bouwkunde (TU/e)
Master Technische Bedrijfskunde (TU/e)
Afgestudeerd in 2012

- Focus op kernactiviteiten
- Risico en zorg verschuift van opdrachtgever naar opdrachtnemer.
- Synergievoordelen tussen ontwerp, uitvoering, beheer, onderhoud
- Vereenvoudigde aansprakelijkheidsstelling
- Financier stuurt mee op kwaliteit en tijd.


- Ruimte voor innovatie
- Synergievoordelen tussen ontwerp, uitvoering, beheer, onderhoud
- Continuïteit in werk (meerjarige contracten)

Traditioneel
EBM
DBFMO
Door: Sanne Giebels en Bas Mertens (Heijmans Utiliteit)
Life Cycle Costing
Life Cycle Costing (LCC) is een rekenmethodiek voor het in kaart brengen van de financiële
kosten en baten
van een product of dienst voor een vast te stellen
contract- of levensduur
.

LCC is het kwantificeren van de Total Cost of Ownership (TCO)


(On)zekerheden:
-discontovoet
-inflatie
-technische levensduur
-introductie nieuwe producten
-energieverbruik
-energietarieven

Onderhoudsstrategiën
Jullie hebben gezien welke invloed de vraagstelling van de klant heeft op het bouwproces en het eindproduct. Daarom vragen we jullie om als opdrachtgever een uitvraag op te stellen voor een gebouw op de TU/e. De beste uitvraag wint een prijs!
Sanne Giebels
Assistent tendermanager
Heijmans Utiliteit
sgiebels@heijmans.nl
Studie:
Bedrijfskunde
Avans Hogeschool
Afgestudeerd in 2013

Afstuderen bij Heijmans Utiliteit?
Stuur je idee door naar:
bmertens@heijmans.nl

Deelnemen aan de masterclass?
http://www.heijmansmasterclass.nl
masterclass@heijmans.nl

Heijmans is een ondernemend bedrijf met een no-nonsense cultuur. We werken hard en hebben hart voor de zaak. Heijmans wil een aantrekkelijke werkgever zijn en zorg dragen voor een inspirerende, uitdagende werkomgeving voor haar medewerkers. Dit doen we door voldoende zelfontplooiingsmogelijkheden te bieden en, waar mogelijk, meer verantwoordelijkheden te geven aan medewerkers. Maar ook door de continuïteit van de werkgelegenheid zoveel mogelijk te waarborgen, waarbij marktconforme honorering vanzelfsprekend is.

http://www.heijmans.nl/Carriere/Studeren

Eindhoven Airport
Hotel + 2e terminal

Klantvraag VO (Adviesrol Heijmans)
Project als transactie
Onderhoud op bestelling
Winst op inkoop en efficiënte realisatie
LCC ondergeschikt aan realisatiekosten

Timmerhuis Rotterdam

Project als transactie
Onderhoud als prestatiecontract
15 Jarig onderhoudscontract
Realisatiekosten vs. Onderhoudskosten (LCC)
Klantvraag uitgewerkt t/m VO
Geen onderaannemers, maar partners (co-makers)

Onderhoudscontract MSD Organon

Cost-plus contract
Reactief onderhoud
Services als transacties
Korte termijn planning
Onderaannemers (netwerk service suppliers)
Tegengestelde belangen: Problemen klant ↑ = Inkomsten Heijmans ↑

PPS NMM Soesterberg

Klantvraag als output specificatie
Adviseurs in dienst van aannemer
Operationele diensten (kaartverkoop, catering, winkel, ICT, beveiliging, schoonmaak etc.)
Heijmans maakt deel uit van bedrijfsprocessen klant
Financiering
Beschikbaarheidsvergoeding ipv eenmalige transactie
Gedeelde belangen (Prestaties Klant ↑= Resultaten Heijmans↑)

Frederikkazerne

Klantvraag als output specificatie
Architect in dienst Heijmans
Onderhoud als prestatiecontract
Lange termijn relatie (30 jaar)
Realisatiekosten vs. Onderhoudskosten (LCC)
Partners = risicodragende onderaannemers
Korte doorlooptijd en binnen budget

Toekomst?
Heijmans wil haar positieve impact op de gebouwde omgeving vergroten. Producten en diensten van Heijmans onttrekken geen energie, ruimte en materialen maar leveren deze juist op door gebruik te maken van technologie en kennis. Hiermee zorgen wij voor tevreden klanten en eindgebruikers.Contouren van Morgen
"Onze kans: het verschil zijn voor de leefomgeving daar hebben we impact."

Smart Energy
Smart Materials
Smart Mobility
Smart Workspaces
Toevoegen in plaats van onttrekken
Energie
Materialen
Ruimte-
gebruik
Technologie
Human
Capital
Tevreden klanten en gebruikers
Drie niveaus:
- Eigen bedrijfsvoering
- Keten
- Producten
"Van concurreren op prijs, naar concurreren op (maatschappelijke) waarde"
Pilots RGD: JUBI

Ministeries: Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wijnhavenkwartier, Den Haag

Contractduur: 18 jaar
Optimale gebruikerskwaliteit
Incl. Kwaliteitsbewaking, voortgang en verbetering

Grootste overheidskantoor van Nederland: 131.000 m2 (BVO), 146 meter hoog.

ARW 2013 = EMVI verplicht (voor publieke opdrachtgevers)
“Ik heb een museum nodig, deze collectie moet erin staan, er hoort een bepaalde terreininrichting bij en het moet 25 jaar draaien. Dit alles moet voor een vast bedrag X. Kom maar met een plan.”
Voor het vastgestelde budget de meeste waarde
Vlakke score, dan nog steeds alleen prijs.
Conclusie:
Heijmans wil haar positieve impact op de gebouwde omgeving vergroten.
Daarom ontwikkelen wij nieuwe producten en diensten,
Door Open Innovatie, in samenwerking met partners .
PvE (functioneel/output)
Bestek + tekeningen
Klantvraag?
Sharing economy
Couchsurfing
AirBNB
Peerby
- Geringe invloed op ontwerp indien vraagspecificatie bestaat uit alleen PvE.
- UAV GC omvangrijk en ingewikkeld voor eenmalige opdrachtgever, dus veel deskundigheid in huis halen.

- Aansprakelijkheid voor deugdelijkheid ontwerp en constructie en voor mogelijkheid van normaal gebruik
- Hogere tenderkosten, want hij moet aanbiedingsontwerp maken
- Onduidelijkheden in vraagspecificatie
Wat is volgens jullie de verhouding tussen realisatiekosten en life cycle kosten voor installaties?
Wat is volgens jullie de verhouding tussen realisatiekosten en life cycle kosten voor bouw?
Conclusie:
We zien een toename van geïntegreerde contracten
De focus verschuift van bouwen in de realisatiefase naar dienstverlening in de gebruiksfase.
Conclusie:
Beoordeling naast laagste prijs ook op kwaliteit, in de vorm van EMVI.
Klantvraag omschreven als outputspecificatie i.p.v. bestek en tekeningen.
Daardoor kunnen/moeten we innovatieve oplossingen bedenken en ons onderscheiden op toegevoegde waarde voor onze klanten.
Conclusie
Heijmans Utiliteit verschuift focus van realisatiefase naar gebruiksfase.
Daarom maken we andere afwegingen in het ontwerp en passen we de LCC rekenmethode toe.
Daarnaast zijn we op zoek naar/ontwikkelen we nieuwe producten en diensten die de life cycle kosten reduceren en kwaliteit verhogen.
Open Innovatie
"Successful innovation requires control."
Henry Chesbrough:
“Firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms look to advance their technology”
"innovating with partners by sharing risk and sharing reward."
Gesloten Innovatie
vs.
"Het bedrijf dat als eerste op de markt is met een innovatie zal winnen."
"Een beter business model is beter dan als eerste op de markt zijn."
"We moeten ons innovatieproces afschermen zodat onze concurrentie niet van onze ideeën kan profiteren."
IRWES
Lichtgewicht Composiet
Wat vraagt de klant en hoe verdient de aannemer er geld aan?
Subjectiviteit: Beoordelen kwaliteit voor prijs
Gebruik van EMVI bij aanbesteding van werk, procenten (bron: EIB)
Gehanteerde scoringsmethodieken (bron:EIB)

EMVI criteria bibliotheek CROW:

Productkwaliteit:
Functionaliteit
Beschikbaarheid
Esthetica & inpassing
Duurzaamheid
Levensduurkosten

Bij proceskwaliteit:
Risicobeheersing
Omgevings- en gebruikersvriendelijkheid
Duurzaamheid
Planning
Gewicht van kwaliteitscriteria in gunning (bron: EIB)
Aandachtspunten:
= Economisch Meest Voordelige Inschrijving
bron: overruimte.nl
Bron: stichting aanbestedingsinstituut
Greenwheels
Rolls-Royce
Service economy
Circular economy
OPEX=operating expenditures

CAPEX=capital expenditures
Aandachtspunten:
Verbouwingen
Sloop
Gebruiksafhankelijke kosten
Ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie bij 1 partij: synergievoordeel
Ontwerp en Realisatie
Adviseurs
Beheer en Onderhoud
Energie
Beheer en onderhoud is volgend
en heeft geen invloed
Ontwerp beïnvloeden vanuit
LCC gedachte
+ data genereren
Schoonmaak
Beveiliging
Onderhoud
Vervanging
Receptie
Ontwerpkosten
Tenderkosten
Materialen
Materieel
Bouwplaatskosten
Van:
Naar:
TL-D lamp
LED lamp
Vergelijking NCW na 25 jaar
Slimmer ontwerpen
Slimmer onderhouden
Ontwerpkeuzes
Smart Highway
Glowing Lines
Brug A27
"Om van R&D te profiteren moeten we het zelf ontdekken, ontwikkelen, en leveren."
Bron: Van de Vrande & Rochemont (2006)
IRWES
UAV=Uniforme Administratieve Voorwaarden
UAV-GC=Uniforme Administratieve Voorwaarden-Geïntegreerde Contracten
Wat zijn volgens jullie de voor- en nadelen van UAV-GC?
DBM
Traditioneel
onderhoud
Maincontracting
Wat zijn de kwaliteitscriteria?

Hoe komt dit?
Beginnende EMVI opdrachtgevers
Teruglopende budgetten
Uniformering/standaardisering
Onderaanneming
Catering
DAO: detectie afhankelijk onderhoud
TAO: toestandsafhankelijk onderhoud
GAO: gebruiksafhankelijk onderhoud
SAO: storingsafhankelijk onderhoud
MOD: modificatie
"Partners in het netwerk focussen op kerncompetenties en vullen elkaar aan"
Bron: Chesbrough (2004)
Optimalisatie Onderhoudsconcept
Voordelen opdrachtgever:
Nadelen opdrachtgever:
Voordelen opdrachtnemer:
Nadelen opdrachtnemer:
http://www.sparkcampus.nl/
Projectbezoek NMM Soesterberg
Check: www.nmmbouwt.nl
Mogelijkheden
• Traineeships
• Management trainees
• Heijmans/ Avans minor
• Masterclass (hele week)
• Afstuderen
Full transcript