Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Толгой, нүүрний өвдөлт, толгой эргэх

No description
by

ANIR KH

on 5 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Толгой, нүүрний өвдөлт, толгой эргэх

Толгой өвдөх, толгой эргэх хам шинж
Толгойн өвдөлт болон толгой эргэх хам шинж нь өргөн тархалттай эмнэлзүйн шинж юм
Толгой өвдөх байршил
Гавлын орой хэсгийн
Нүүрний хэсгийн (V, IX мэдрүүл, чихний вегататив, хүзүүний симпатик, хамрын дайвар, эрүү, шүдний эмгэгийн гаралтай)
Шалтгаанаар
Анхдагч 90%
Хоёрдогч 10% (Мэдрэлийн халдвар, судасны өвчин, гэмтэл, халдвар, антифосфолипид хамшин, хордлого, эмийн гаж нөлөө)
Толгойн өвдөлт гарлаар
Мегрен - судас
Мэнэн - бүрхэвч
Чангарал - булчин
Гавлын дотоод даралт ихсэх - хипертенз
Олон улсын ангилал
Толгой өвдөлт
Толгой эргэх
Оношлох
Толгой өвдөлт гэж юу вэ?
Шинж төрх
Байршил
Илрэх цаг хугацаа
Явцын ойлголт
Цочмог цочмогдуу, даамжрах (ноцтой) - аалзавчын доорх цус харвалт, менингит, хавдар
Үе үе хурцдах, архаг - мигрень өвдөлт, хүчдлийн өвдөлт
Ноцтой өвчний өгүүлэмжид - анх удаа гэнэт үүсэх, алгуур даамжрах явцаар илрэх, мэдрэлийн голомтот өөрчлөлт илрэх, ерөнхий халдварын шинж илрэх ( халуурах г.м ), мөн хорт хавдраар өвчилсөн байх зэрэг болно
Гүйцэтгэсэн : АУС - 418
Х. Анир

2016 он
Migraine - Мигрень (толгой таллах өвдөлт)
Шалтгаан
:
Удамшлын хүчин зүйл - аутосом доминант 19 хромосом гажиг
Нейротрансмитрийн (серотонин, катехоламин, хистамин, пептилийн кинин, простгландин)
Тромбоцит анхдагч гажиг (МАО идэвх буурах)
Тираминт бүтээгдэхүүн
Эстроген хамааралт медиатор ихсэх
Артери, венийн том судсууд агчил, хялгасан судсууд тэлэн
Эмгэг жам
Харааны угтвар дохио
Гүрээний артерийн дохио
Хаван
Гурвалсан мэдрэхүйн цочрол (Судас гурвалын онол)
Толгой өвдөлтийн зарим хэлбэр нь эрүүл мэндэд ноцтойгоор нөлөөлж, хөдөлмөрийн чадвар алдагдуулна.
(Халуун, хүйтэн, биеийн ачаалал)
2004
Анхаарах оношийн үзүүлэлтүүд
Нугасны шингэний шинжилгээ (Менингит, аалзавчын доорх цус харвалт, гипертенз)
КТГ, СРТ (Хавдар, цусан хураа, буглаа, эзэлхүүнт процесс)
тархалт: 38%
тархинд цус хомсдоно
Цусны гүйдлийн эрчим сулрах
(P- бодис, кальциотонин, ген хэлхээт пептид, нитрокинин)
Эмнэлзүй
Толгой хүчтэй лугшиж өвдөх
Дохиот мегрень (Аурат)
Дохиот бус менрень (Зонхилно)
(Нүд, ухархайн, дух чамархайн орчим толгойн нэг талд)
Урьдал үе шат
- бие сулрах, нойр хүрэх, эвшээх, сэтгэл түгших,
шээс хүрэлт хурдсах, нүүр сэлхрэх
Угтвар дохио үе
- Хараа бүдгэрч, тодрох, солонгорох, скотом, гэрэл
цахилах, од гялалзах, хемианопси, харааны
гажуудал гарна
Зовхи унжих, хүүхэн хараа өргөсөх, нүдэнд юм
хоёрлох, нүдний хөдөлгөөн хягаарлагдах шинж
(Ангиографи заавал шаардана - судасны цүлхэн)
Хемипарастези, хемипарез, афази (тархины дунд бүс
артери)
Толгой өвдөлт эхлэх
- Аливаа дуу, чимээ, гэрэл өвдөлтийг ихэсгэх,
ганцаар байхыг эрмэлзэнэ.
Чамархайн артери гүрийж, Дархад өвдөлт багасах
Өвдөлттэй талд Бернер-Хорнерийн шинж гарах
Задрах, хагарах шинж гарч хүзүү, дагзруу дамжина
Амралтын үед сэдрэх онцлогтой
(2-5 цаг эрчим
нэмэгдэн,
8-12 цаг үргэлжилнэ)
Статус- 72 цаг
(хэдэн цаг)
Тархины ар хэсгээс урагшаа чиглэсэн голомтийн шинж 15-30 мин 1цагаас хэтрэхгүй
Оношлох, эмчлэх
Эмнэлзүй гарах
Оношийн шалгуур
Өвдөлттолгойн нэг талыг хамрах
Өвдөлт лугших шинж төрхтэй
Өвдөлтийн эрчим өвчтөний идэвх бууруулах болон нэг хэвийн ажилд ширүүсэх хандлагтай
Дараахаас аль нэг шинж илрэх- огиулах, бөөлжих, гэрэл дуу чимээг үл тэсвэрлэх
Өвдөлт 4-72 цаг үргэлжлэх
Мигрень шинж 5 аас цөөнгүй тохиолдсон байх

Дохиот мегрений үед заавал илрэх
Ямар ч шинж 60 минутаас хэтрэхгүй
Тархины үйлийн дутлыг илэрхийлсэн дохио бүрэн арилах
Дохио шинж, өвдөлтйн хооронд завсрын саруул үе 60 минутаас хэтрэхгүй
Эмчилгээ
Өвдөлтийн хөдлөл дарах
Дахилтаас сэргийлэх
Хүчдэлийн толгой өвдөлт
Шалтгаан:
Стресс, сэтгэл түгшил
Толгой өвдөлтийн 80%
Эмгэг жам:
Мэдрэлийн үйл ажиллагаа
Удаан хугацаанд хөдөлгөөнгүй
Толгой хүзүү хөшил болох
Эмнэлзүй:
Толгой нийтдээ хөших
Дүүрэх
Чинэрэх
Хавчигдах
Дарагдах
Өвдөлт:
Байрлал:
Дух- Зулай
Чамархай- Дагз
Хүзүү, мөрөнд тархана
(Дуулга, багны шинж)
Явц:
Үе үе сэдрэн өвдөх (Үечлэн өвдөх хэлбэр)
7-15 цаг өдөрт өвдөж, архагшин өдөр, сар, жил (Архаг хэлбэр)
Оношлох, эмчлэх:
Оношийн шалгуур
Толгойн хоёр талыг хамарсан тархмал, заримдаа дагз- зулай, зулай- духны орчим төвлөрөх
Нэг хэвээр хөших, дарагдах, дуулга, баг өмссөн мэт хүндэрч өвдөх, лугшилтгүй
Өвдөлтийн эрчим хүчтэй бус, үйл ажиллагаа ажлын ачаалалд нөлөөлөхгүй
Үечлэн өвдөх үед 30-40мин -аас 7-15 өдөр
Архаг хэлбэрээр өвдөх үед 15-180 өдөр
Дагалдан огиудас хүрэх, хоолны дур буурах, зүрх хэвлийгээр өвдөх, хуйх хүзүүний булчин эмзэглэлтэй, сэтгэч вегататив өөрчлөлт илэрхий байх
Толгойн өвдөлт зонхилон 20-30 насанд илрэх
Стресс хүчин зүйлд сэдрэх
Эмчилгээ
Стресс хүчин зүйлийг зайлуулж, ажил амралтын дэглэмийг тохируулан, сэтгэл засал, аутотрайнинг эмчилгээ хийхэд чиглэнэ.
Эм : сэтгэл гутрал, сэтгэл түгшлийн эсрэг эм бэлдмэл (амитриптилин, флуоксетин)
Толгой багцлан өвдөх
"Толгойн судас саажихуйн таллах хатгаа"
"Тархи талласан симпатикийн судас тэлэгдэл"
"Толгойн сэрүүлгийн өвдөлт"
"Хистаминт толгой өвдөлт"
Шалтгаан:
Тодорхойгүй
Симпатик мэдрэлийн гажиг
P-бодисын солилцооны өөрчлөлт
Хистамин
Гэсэн хэдий ч өдрийн тодорхой нэг цагт өвдөх, эсвэл улирлын чанартай өвдөлт илрэх зэрэг шинж идэрдэг.
Хүний биологийн цагийг зохицуулагч төв гипоталамусд оршдог юм. Мөн neuroimaging ээр өвдөлтийн үед гипоталамусын хэсэг идэвхжиж байгааг олж нээсэн.
Үечлэн хөдлөх хэлбэр
- богино завсартай дайрлууд 1-3 сарын турш илэрч байснаа гэнэт дарагдаж сар жилээр илрэхгүй болно.
Архаг хөдлөлт хэлбэр
- анхдагч болон хоёрдогчоор үечлэн хөдлөх хэлбэрийн дараа үүснэ.
Өвдөлт
: 15 мин - 3 цаг (дунджаар 45 мин), хоногт 4-5 удаа дахих,өглөөгүүр их.
2-6 долоо хоног ажиглагдаж цааш хэдэн сар жилээр арилах

Нүдний ухархай дух-чамархайн хэсгийг хамран, нэвт өрөмдөх, цоргих, лугших шинж төрхөөр илэрч, хацар, шүд, чих, заримдаа хүзүү, мөр, далруу дамжина.

Өвдөлтийн талын нүд салст улайх, нүднээс нулимс, хамраас шингэн гарах, хамар битүүрэх, Бернер-Хорнерын бүрэн бус хам шинж дагалдана.
Эмнэлзүй
Сэдрээх хүчин зүйл:
Архи (ихээр хэрэглэхэд өвдөлт дахихаас сэргийлдэг тул архи хэтрүүлэх талтай)
Эм (нитроглицерин, хистамин)
Өвдөлт тогтвортой удаан өвдсөн үед судасны цүлхэн, чамархайн артерит, Толос- Хантын хамшинжээс ялгана
Эмчилгээ
Өвдөлтийн дайрлыг дарах зорилгоор

Хүчилтөрөгч
Кортикостеройд
Суматриптан
Эрготамин
Метисергид
Карбонат лити
Дахилтаас сэргийлэх зорилгоор
Кальцийн сувгийг хоригч
Кортикостеройд
Карбонат лити
Эрготамин
Мэдрэлийн блокат
Мелатонин
Мэс засал
Нүүрний өвдөлт (прозоналги)
Зонхилон вегататив шинж төрхийн өвдөлт
В.А.Карлов, О.Н.Савицкая
Мэдрэлийн
хэв шинжит (Гурвалсан мэдрэл, хэл-залгиур, төвөнхийн дээд мэдрүүл)
хэв шинжит бус (Симпаталги, толгойн мэдрүүлийн невропати, гавлын доторх голомт, мэдрэлийн органик болон үйл ажиллагааны гаралтай эмгэгийн үед вегататив судасны өөрчлөлт)
Бие эртний
Нүд, чих-хамар-хоолой, шүд, арьс-салст-буйл,эрүүний үе, рефлексийн горимт ойх өвдөлт
Гурвалсан мэдрэлийн невралги
Шүдний шалтгаант невралги
Херпесийн шалтгаант невралги
Хэл-Залгиурын мэдрүүлийн невралги
Төвөнхийн дээд мэдрүүлийн невралги
Тагнайн зангилааны невралги
Хамар сормууслаг тагнайн невралги
Чамархай-эрүүний үений гажуудал
Гурвалсан мэдрэлийн невралги
Нүүр хавийн нэг талын нүд, хацар, хоншоор, эрүүний орчмоор гэнэт хүчтэй цоргиж өвдөнө.
Гарал үүслээр

Анхдагч -шалтгаан тодорхой бус
Хоёрдогч -захын хэсгийг хамарсан эмгэг голомт (ихэвчлэн II, III салаа)
Эмгэг жам:
Халдвар, хордлого
Бодисын солилцооны хямрал
Эрүү, нүүрний үрэвсэл
Судасны хатуурал, өргөсөл, тахирлалт
Артери- венийн цүлхэнт гажиг
Мэдрэл хөндийгөөс гарах зууван, дшгэрэг нүхний нарийсал
Гүүр-бага тархины булангийн тахирлалын түвшинд дарагдах
Захын салаанаас өгсөх сэрэл дамжилт өөрчлөгдөн
Төвийн олон нейроны байгууламжид өвдөлт сэдээх цагираг тогтолцоо бүрэлдэн
хэт мэдрэмтгий триггер цэг бий болох
Эмнэлзүй
Тухайн мэдрүүлийн мэдрэлжүүлэх бүсэд нэн хүчтэй шөвөгдөх мэт өвдөлт үечилсэн шинжээр тодорхойлогдоно. Хэдэн хором үргэлжилж завсрын үед шилжинэ. Завсрын үе хэдэн өдрөөс хэдэн долоо хоног үргэлжилнэ.
Өвдөлтөд нүүр улайх, нулимс, шүлс гоожих, хамгаалах урвал илрэх (Нүүр зажлуурын булчин татвалзах)
Захын мэдрүүл
Төвийн гаралтай
Магнай, зовхий, хамар, ураал, шүд, буйл, амны хөндийн орчимд өвдөлт сэдээх триггер цэг тодорхойлогдоно.
Архаг явцтай нэг болон хоёр талыг хамарч болно
Эмчилгээ:
Анхдагч янтлыг таталтын эсрэг үйлдэлт карбамзепины бүлгийн эмнүүд (Финлепсин 200-400мг/өдөрт 2-3 удаа, тегретол, стазепин)
Мэсзаслын эмчилгээ (нейроэкзерез)
Шүдний шалтгаант невралги
Гуралсан мэдрэлийн II, III салааны голомтын байрлалаар чимчигнэх, өвдөх, бадайрах зовиураар эхлэн, улмаар өвдөлтийн хүч ихсэн, шүд буйл, эрүү орчим янгинан өвдөж, үе үе ширүүсэн хэдэн цаг хоногоор үргэлжилнэ.
Өвчний эх сурвалж анхдагч голомтыг эрүүлжүүлсний дараа ч өвдөлт үргэлжлэх хандлагатай байна.
Эмчилгээ
Эрүү шүдний байршил засах
Шүдний эмгэг процессийг эмчлэх
Өвдөлт дарах ҮЭСБЭ, физик эмчилгээ хийнэ
Херпесийн шалтгаант невралги
50-70 насны эмэгтэйчүүд илүүтэй өвчилнө
Херпес зостер шалтгаант N.Trigeminus гэмтэл:
халдварын шинжээр цочмог эхлэх
толгой өвдөн бие сулрах, жихүүдэс хүрэх, бага зэрэг халуурах
2-3 хоног үргэлжилнэ
I, II бүсэд төөнөх, цоргих өвдөлт
2-3 хоногийн дараа нэг талд улайн, цэврүүт тууралт гарна (1-2долоо хоногийн дараа хатан, тавшиж ховхорч, толбо үлдэнэ)
Нүүрний нэг талд хэт мэдрэмтгий болох
Нүдний эвэрлэг бүрхэвчийн рефлекс буурна
янтах өвдөлт хэдэн сар үргэлжилж болно
Эмчилгээ:
Вирусын эсрэг эм, үрэвсэл, харшлын эсрэг эмтэй хавсарч хэрэглэнэ
Ацикловир (0,2гр хоногт 4 удаа 7-10хоног)
Преднизолон 120 мг судсанд дуслаар 5 хоног
Цусны бичил эргэлт сайжруулах (Пентоксифиллин, Вимпоцетин)
ҮЭСБЭ (Бруфен, вольтарен, аспирин, салицилат натри)
Харшил тайлах (димедрол, супрастин, пипольфен)
n.trigeminus невропатийн үед антидепресант(амитриптилин, рексетин)
Өвдөлт намдаах бусад, P-бодис хоригч (капсаицин, зострикс)
Хэл-Залгиурын мэдрүүлийн невралги
Чихалзуурын нүх хавийн хавдар
Остеофит
Судасны цүлхэн
Нуруу, бага тархины доод артерийн хатуурал
Мэдрэлийн язгуур хавийн сорвижилт
Залгиурын хорт хавдар
Шалтгаан
Эмнэл зүй
Хэлний уг, гүйлс, тагнайн нум орчим цоргих өвдөх, өрөмдөх хэв шинжийн хүчтэй өвдөлт хэдхэн секунд үргэлжилнэ.
Чих хоолой эрүүний булангийн чигт дамжиж болно.
Хөдлөлийн үед зүрхний цохилт, даралт унж ухаан алдалт үүсч болно.
Энэ нь Герингийн мэдрүүлтэй холбоотой
Өвдөлт найтаах, инээх, халуун хүйтэн юм идэх, уухад сэдэрдэг.
Эмчилгээ
Дарагдал үүсгэх эмгэг голомтыг мэс заслаар эмчлэх
Гурвалсан мэдрэлийн янг эмчлэх зарчмыг баримдлана.
Төвөнхийн дээд мэдрүүлийн невралги
N.vagus ийн салаа бөгөөд төвөнхөд баруун салаа нь эгэмний артерийг урдаас хойш ороож, зүүн нь гол судсыг ороон хүрдэг.
Шалтгаан
Ихэнхдээ бамбай хэлэн доорхи мембран хальсыг нэвтэлж гарах хэсэгт хавчигдана.
Эмнэлзүй
Төвөнхийн нэг талыг хамран цоргих,
хэдэн секунд үргэлжлэх
Нүд, чих, эрүүн доош тархах
Залгих, эвшээх, ханиах, толгой хөдөлгөхөд дахилт өгөх, шүлс ихсэх, зогьсих, ханиалгах шинж дагалддаг
Бамбай мөгөөрсний дээд ирмэгийн орчим өвдөлтийн цэг олдоно.
Эмчилгээ
Гурвалсан мэдрэлийн янг эмчлэх зарчмыг баримдлана.
Тагнайн зангилааны невралги
Цоргих, төөнөх шинжийн өвдөлт нэг талын нүд,шүд, хэл, зөөлөн тагнай, чихний хавьд илэрч хүзүү, дал-мөрний чигт дамжина.

Вегататив шинжүүд (Нулимс гоожих, хамар битүүрэх, нүүр сэлхрэх, нүдний салст улайх) дагалдан илэрнэ.

Кластер өвдөлтийн нэг хэлбэр юм.
Хамар сормууслаг тагнайн невралги
Өвдөлт
Өвдөлт
Нэг талын шүдний дотор булан, хамрын уг хавьд төвлөрч, хамар битүүрч шингэн ялгарал ихсэн, нүдний салст улайх, нүд анивчих шинж хавсран явагдана.
Өвдөлтийн сэдрээх цаг нүдний ухархайн доод мэдрүүл, хамрын мэдрүүл гарах гарцын орчим байна.

Коккайн-адерналины холимог хамарт дусаахад хамрын өвдөлтийг хөнгөвчилнө
Чамархай-эрүүний үений гажуудал
Чамархай эрүү үений үйл ажиллагааны гажуудлын улмаас өвдөлт зөвхөн эрүү үений орчим төвлөрч илрэх бөгөөд дух, шанаа, эрүү, хацрын чигт дамжилт өгдөггүй.

Зажлах хөдөлгөөний үед үеэр хавиралдах чимээ гарна.

эрүү үе тэмтрэхэд эмзэг, ам ангайхад чахарах дуу гарах ба шүдэнд зуултын гажиг илэрнэ. эрүүний үеийг тэмтрэхдээ чихэнд хуруугаа хийж үзэх нь оновчтой.
Шалтгаан нь зажлуурын булчин, булчин хальсны хам шинж, зуултын гажиг, эрүү үений үрэвслийн болон дегенраци өөрчлөлттэй холбоотой. Зуултын гажгийг засах физик эмчилгээ (шарлаг хэт авиа), эрүүний тусгай дасгал үр дүнтэй.
Хэлбэр
Орон зайд биеийн тэнцвэр алдагдан, орчны юмс хөдлөх, хөвөх, эргэх шиг болох гажуу тусгалаар тодорхойлогдоно.
Мэдрэл, сэтгэц, нүд, чих, зүрх судасны клиник практикт нэн олон тохиолдох субьектив шинжийн нэг юм.
Үүдэвчийн (Вестибул)
- VIII тэнцвэрийн мэдрэлийн төвийн болон захын хэсгийн өөрчлөлтөөс хамаарч тодорхой нэг чигт хөдлөх, ганхах, огих, бөөлжих, тэнцвэр алдах, нүдэнд нистагм илрэх зэрэг шинжээр тодорхойлно.
Муужрах (Синкон)
- дотор муухайрах, нүд харанхуйлах, манантах, хөлрөх, огиудас хүрэх, айх зэрэг шинжээр уналтын угтвар үе илэрнэ. Ихэвчлэн тархинд очих хүчилтөрөгч, цусны хэмжээ багассантай холбоотой
Биеийн тэнцвэр өөрчлөлтийн
- Жихэнэ толгой эргэх байдал илрэхгүй ч бие гуйвч дайван, толгой эргэх мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ
Сэтгэцийн шалтгаант
- невроз сэтгэл гутрал зан төрхийн өөрчлөлттэй үүсч, толгойманарах, дотор муухайрах, тэнцвэр алдах, айдас хүрэх шинжилрэх ч хэзээ ч нистагм нүдэнд үүсдэггүй.
Үндсэн ойлголт
Вестибулоокуляр
Вестибулоспинал
Жинхэнэ толгой эргэх хөдлөл (Вертиго)
Вестибулопати үед тохиолдоно. Захын болон төвийн гаралтай
Байрлалын толгой эргэх хөдлөл

Вестибуляр нейронит

Нуруу суурийн артерийн дутал
Сонсголын дотор артерийн бөглөрөл
Хоёр талын архаг вестибулопати
Меньерийн өвчин
Гэмтлийн дараах толгой эргэх хамшинж
Цочмог лабиринтит
Сонсгол мэдрүүлийн неврит
Гүүр багатархины булангийн хавдар
Гавал нурууны уулзварын гажиг
Суурийн мигрень
Чамархайн эпилепси
Тархины гадрын зулайн хэсгийн гаралтай хамшинж
Байрлалын толгой эргэх хөдлөл
(Барани сорил) - 30 сек толгой эргэх, нистагм
Хагас цагираг сувагт шингэн ихссэнтэй холбоотой. Өвөрмөц дасгалаар үүдэвч хэсэгрүү шилжүүлэх эмчилгээ үр дүнтэй. Сонсгол буурах шинжтэй хавсрах нь мэдрүүл дарагдах, артери дарагдсантай холбоотой. Карбамазепин хэрэглэх, үр дүнгүй бол мэс засал
Вестибуляр нейронит
захын цочмог вестибулопати - сонсгол үл өөрчлөгдөнө.
Толгойгоо хөдөлгөхөд нэмэгдэнэ. Нистагм аажим бүрдэл голомттой талруу чиглэнэ
3-4 өдөрт намдах хэдий ч тэнцвэрийн үлдэц өөрчлөлт байх, хэдэн сар жилийн дараа дахих. Нэг сарын дотор арилахгүй бол төвийн гаралтай эсхийг үгүйсгэх СТ, СРТ, Меньерийн өвчнийг аудиограффаар үгүйсгэнэ. Вирусын гаралтай байна. Хөдөлгөөн тэнцвэрийн эмчилгээ хийнэ
Нуруу суурийн артерийн дутал
Судасны өвчин, артеросклероз, хипертензи, судасны гажиг
50 аасдээш насныхан
Цусан хангамж дутал
толгой эргэх хөдлөл гэнэт эхлэнэ.
Багана хэсгийн цусан хангамж дутал (юмс хоёрлох, хэл тультрах, гар хөл бадайрах, тэнцвэр алдах зэрэг голомтот шинж)
Сонсголын дотор артерийн бөглөрөл
Толгой эргэх+ сонсгол эрс буурах.
Тогтвортой.
Гэнэт толгой эргэх, дагзаар хүчтэй өвдөх, бөөлжих тэнцвэр алдах, нистагм үүсэх нь бага тархины шигдээс буюу цус харвалтын шинжийг зааж яаралтай тусламж шаардана.
Хоёр талын архаг вестибулопати
Даамжрах явцтай тэнцвэр алдал
Толгой эргэх, нистагм
Хөдөлгөөний үед юмс жирэлзэх, долгиолж үзэгдэх
Ихэнхдээ эмийн хордлогод үүснэ (аминогликозид, салицилат)
Өвчний явцад дасан зохицолт явагдана
Меньерийн өвчин
Үе үе толгой эргэх, чих шуугих, чих битүүрэх, сонсгол буурах 4 шинж илрэнэ.
Гэнэт эхлэн хэдэн хормоос хэдэн цаг үргэлжилнэ
Хурц хөдлөлийн дараа толгой эргэлт өдрийн турш хадгалагдана
Завсрын үед сонсгол сэргэх ч олон давтагдхад дүлийрэх хандлагатай
Хагас цагирагт шингэн шимэгдэлт саатан, үлэмж ихэссэнтэй холбоотой
Хэрэв мэдрэлийн бусад шинжүүдтэй хавсарвал СТ, СРТ шаардана
Суурийн артери дутал, вегататив судасны хямралын үед төст шинж гарна
Давсны хэрэглээ бууруулах, бетагистин, хипотиазид, верапамил, меклизин, лоразепам зэргийг хэрэглэнэ
Гэмтлийн дараах толгой эргэх хамшинж
Дотор чихний лабиринт доргилт
Чамархай ясны цуурал
Сарьсан сувгийн цоорол
1-2 жил толгойн хөдөлгөөнөөс хамаарч сэдрэл өгнө
Цочмог лабиринтит
Бөөлжих, чих, толгой өвдөх, халуурах
Лабиринтэд халдвар дамжсанаас толгой эргэх шинж хүнд явцаар илэрнэ
Сонсгол мэдрүүлийн неврит
Чих шуугих, даамжран дүлийрэх шинж толгой эргэх хөдлөлийн хамт илрэнэ.
Гүүр багатархины булангийн хавдар
Толгой эргэх шинж ажиглагдахгүй
Нэг талын чих шуугих
Дүлийрэх, нүдний эвэрлэгийн рефлекс сулрах
Нүүрний булчигийн саа
бага тархины тэнцвэрийн өөрчлөлтийн шинж гүнзгийрнэ
Гавал нурууны уулзварын гажиг (Арьнолд-Киарийн хамшинж)
Толгой эргэх, тэнцвэр алдах, хэл тультрах, залгихад хахаж цацах, нүдэнд доош чиглэсэн нистагм үүсэх нэн тогтвортой шинжээр тодорхойлогдоно
Суурийн мигрень
Өсвөр насны охидод толгой эргэх хөдлөлөөр явагдах нь цөөнгүй
Чамархайн эпилепси
Уналтын өмнөх дохио хэлбэрээр толгой эргэх хөдлөл илрэх хэдий ч хөдөлгөөн , мэдрэхүй, вегататив өөрчлөлт хавсран илрэх онцлогтой
Тархины гадрын зулайн хэсгийн гаралтай хамшинж
Толгой эргэх шинж, бие гуйвах дайвагнах, заримдаа орон зайн баримжаалал алдах, бодис юмсын хэлбэр, хэмжээ өөрчлөгдөх зэрэг гадрын хүрээний шинж илрэнэ
Эмчилгээ
Оношлохдоо
Сэдээгч сорилууд:

Гэдийлгэх, хазайлгах
Хэвтүүлсэн байрлалд гэдийлгэх, хазайлгах
Хэвтүүлж босгох, ортостатик сорил
сэтгэлийн шалтгаант толгой эргэлт 3 мин хурдан амьсгалуулах
Мэдлэг шалгах тест
1. Толгойн өвдөлтийг гарлаар нь юу юуны гэж ангилах вэ?
2. Мегрень судас гурвалын онол эмгэг жамыг товч тайлбарлана уу?
3. Анхдагч толгойн өвдөлтийн хэлбэриүүдээс хамгийн хүчтэй өвдөлтөт хэлбэр аль вэ? ямар хэсэг хамарсан өвдөлт илрэх вэ?
4. Нүүрний өвдөлтийн үед триггер цэг гэж ямар цэгийг хэлэх вэ?
5. Төвөнх дээд мэдрэл ямар мэдрэлээр мэдрэлждэг вэ? Невралги ихэнхдээ ямар шалтгааны улмаас үүсдэг вэ?
6. Толгой эргэхийг хэлбэрээр нь юу гэж хуваах вэ?
7. Сэдээгч сорилоор хэрхэн ямар аргуудаар шалгах вэ?
8. Меньерийн өвчний үед илрэх шинжүүд
9. Гүүр багатархины булангийн хавдрын үед гавал тархины хэд хэддүгээр мэдрэл гэмтэж болох вэ?
10. орон зайд баримжаалал хадгалах харилцан уялдаат ямар зохицуулгууд байх вэ?
Гурвалсан мэдрэлийн невралги -
Бага тархины дээд артериас N.trigeminus чөлөөлөх мэс засал
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Full transcript