Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Joustavasti amista!

No description
by

Sanna K.

on 3 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Joustavasti amista!

Joustavasti amista!
TEKIJÄT
TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAAN
POHJAUTUVAT OPINNOT
LÄHTÖKOHTANA INKLUSIIVISUUS
Kaikki opiskelevat samassa ryhmässä
eriyttämiSen HYÖDYNTÄMINEN
->sama päämäärä eri teitä pitkin
mukautetaan, jos tarvetta
tuki on lähellä opiskelijaa
yksilölliset opintopolut mahdollisuutena kaikille
LUODAAN OPINTOIHIN MERKITYKSIÄ!
Opiskeluihin liittyvät tehtävät sijaitsevat JOKO MOODLE-oppimisympäristössÄ TAi oFFICe365:ssa
Jokaiseen osaamiskokonaisuuteen kuuluu teoiaopintoja 5 -10 osp.
tehtävät auttavat jäsentämään opiskelijaa miten opinnot rakentuvat
tehtävät vahvistavat työprosessin hallintaa
Voidaan toteuttaa siinä oppimisympäristössä, jossa opiskelija kulloinkin on
tehtävät mahdollista suorittaa monella eri tapaa > opiskelija valitsee omalle oppimistyylilleen sopivimman
tehtävät voidaan tehdä myös jees-pajalla

Tämän kehittämistyön tarkoituksena on koota malliesimerkkejä, kuinka toteuttaa yksilöllisiä polkuja ja joustavia pedagogisia ratkaisuja opinnoissa sekä erilaisissa oppimisympäristöissä.
Työ esittelee esimerkkejä, kuinka ammatillista opetusta voidaan järjestää inklusiivisuus huomioiden ja niin, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus oppia ja tähdätä kohti ammattia.
MERKITYKSELLISYYS
LISÄÄ MOTIVAATIOTA!

PEDAGOGINEN KEHITTÄMISTYÖ
Sanna Korhonen
&
Mika Laitinen
Esittelemme työssämme ERILAISIA oppimisympäristöjä:
Projektioppimiseen perustuvaA, oppilaitoksessa tapahtuvaa työelämälähtöiSTÄ opetusta (oppilaitoksen korjaamo)
Yritys oppimisympäristönä
Non-formaali oppimisympäristö, esimerkki TYÖPAJAOPINNOISTA
Teoriaopinnot tieto-ja viestintätekniikkaa hyödyntäen
JEES-paja
opiskelijan yksilölliselläpolulla voi olla variaatiota kaikista muodoista
LAAJENNETUN TOP:n hyödyntäminen
JEES-PAJA
Projektimuotoinen opiskelu
työelämälähtöisesti
Autoalan opetusta toteutetaan projektimuotoisena
Kehittämistyön seurauksena sali on uudelleen organisoitu niin, että SE PAIKKANA mahdollistaa projektioppimisen.
Tiloissa on huomioitu selkeys ja struktuuri niin, että se mahdollistaa erilaisten oppijoiden opiskelun yhdessä muiden kanssa
korjaamosta on rakennettu monipuolinen
Jokainen käytännön työharjoitus on viety projektimuotoon
MalliN esittely: https://prezi.com/ep6p2zhjhxar/projektioppiminen/


TYÖPAJA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
YRITYS OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
YKSILÖLLINEN polku
LUENNOT
https://prezi.com/ppv2uqzflbe_/tyopaja-elamanhallinan-tukena/
Avointa oppimista erityisopetuksen jees-pajalla


https://prezi.com/rsx8zlkqam9k/jees-paja/?webgl=0
https://prezi.com/au2iu_ahzow3/yritys-oppimisymparistona-case-/
https://prezi.com/m5lnjvc0y6zr/laajennettu-top/
Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa
omaan opiskelupolkuunsa -> lähtee opiskelijan
vahvuuksista
OpiNNOT on mallinnettu niin,että ne ovat toteutettavissa missä tahansa oppimisympäristössä
Luokka-aste ajattelu -> luokatonta ammatillista opetusta-
->yksillölliset valmistumisajat (mahd. non-stop aloitukset)
opiskelija saa tukea tarvittaessaan opettajilta tai jees-pajalta
OPiskelija huolehtii, että hän oppii ja opettajat huolehtivat yhdessä opiskelijan kanssa , että opinnot etenevät
"Seilaavista oppijoista kohti omaa paattia ohjaavaksi omien opintojen kapteeneiksi. Osa seilaa itsenäisesti, osa tarvitsee jonkinlaisen miehistön tuekseen, jotta perille satamaan päästään!"
tavoitteena mahd.esteetön oppilaitos!
- Oppilaitoksen korjaamotila on strukturoitu ja rakennettu niin, että se mahd.projektioppimisen -> malli siirrettävissä hiekkikseen
-työpaja vastaa opetussuunnitelmaa eli on "opinnollistettu"
-"opinnollistamisen" hyvät käytänteet on viety yrityksiin
-TiETo-ja viestintätekniikkaa hyödyntään opinnoissa ja tämän työn aikana tehtäviä on selkokieleistetty
- Jees-pajan toiminta on vakiintunut osana autopuolen arkea =D
->tämän työn kautta yhteistyö on tiivistynyt ja kehittäjät ovat
saaneet sanat tekemälleen työlle!
-käytänteitä on juurruttettu osaksi arkea ja koko ajn kehitetään uusia
kujeita!
Mitä SAATIIN AIKAAN?
TVT-opinnot pohjautuvat luENTOpäiviin jossa avataan AUTOALANOPINTOJEN TEORIAA
Luento-osuus jakautuu aina teoria osaan sekä käytännön harjoitteisiin
Luennot tukevat itse hankittua tietoa moodleen luotuihin teemoihin. Yleensä luentoon liittyy annettu ennakkotehtävä, esim. Tiedon hankinta
Taustatiedot avataan käytännön esimerkein, ilmiöoppimisena, videoin, kuvin sekä esityksin
-yksilöllistenpolkujen ja joustavien pedagogisten ratkaisujen kautta olemme tunnistaneet riskiopiskelijat varhaisessa vaiheessa, pystyneet puuttumaan tilanteeseen ja vaikuttamaan opintojen sujuvuuteen ja sitä kautta opiskelijoiden valmistumiseen
->vuosien 2013-2016 valmistuneista 16 olisi jäänyt ilman tutkintoa
jos yksilöllisiä ratkaisuja ja -polkuja ei olisi rakennettu
->ainoastaan kolme opiskelijaa ovat keskeyttäneet opinnot

Tämä työ on mahdollistanut meitä pysähtymään ja pohtimaan
opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdullisuuksia!
Korjaamo oppimisympäristönä
https://prezi.com/0h1vi8kbthez/nopea-polku-harri/
https://prezi.com/tkjl9x2fhf_s/tunnistettu-jaakko/
https://prezi.com/chmuajzo-rnk/kouluallergia-matti/
Full transcript