Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WikiWiki

En prosjektrapport
by

Kenneth Røsberg

on 7 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WikiWiki

Double click anywhere & add an idea WikiWiki en prosjektrapport av
andrea, anneli,
anne-mette og kenneth Hvordan kan wiki som en digital læringsressurs tilrettelegges og
brukes for å bidra til forsterket motivasjon, økt læring og samarbeidslæring?
Planleggingsfasen Målrettet prosjektstyring - prosjektets formål
- milepælsplan
- aktivitetskart
- prosjektmandat
- prosess- og læringsmål Milepælsplan Prosjektets formål Utvikle og prøve ut hvordan wiki kan anvendes i undervisningssammenheng for å fremme elevenes ferdigheter i å samarbeide, og benytte IKT som et pedagogisk læremiddel i henhold til LK06. Aktivitetskart Prosjektmandat en kontrakt hvor
gruppa ble enige
om kjøreregler
for prosjektet Prosessmål - etiske problemstillinger
- wiki i en digital skolehverdag?
- kunnskaper om MPS
- ferdigheter om wiki Læringsmål - utvikling og bruk Hva er wiki? - Howard Cunningham
- en enkel online database
- WISYWIG
- Wikipedia De teknologiske valgene Hvilken wiki skulle vi velge? Krav til progrmavare - norsk språkpakke
- designmaler
- open source
- en moden programvare
- teksniske krav
- redigering og bruk Wikimatrix - nettsted for å
sammenligne wiki
- MediaWiki eller DokuWiki? Hva skilte de to? - mange fellestrekk
- redigering ulikt? Valg av utseende - the wikipedia effect
- alternativer? Avgjørende faktorer - størst (og best?)
- markedsføres mot
bruk i undervisning Klar, ferdig, gå! - installasjon
- oppsett
- tips og triks?
- lærerkompetansen Mal for design på innhold Gjennomføringsfasen Det første møtet - let's wiki! Take two - hadde elevene kommet
langt på reisen? Evalueringsskjema Bruk av wiki - samarbeidslæring
- la oss kjøre kollektivt Og det tilpasses? - en felles mal
som utgangspunkt W1k1 50m l353øv3ls3 - wiki som leseøvlese
- krav til lesekompetanse Wiki som skriveøvelse - PC, et naturlig
skriveverktøy
- Tidsbruk Evaluering av gjennomføring Evalueringsmetode Resultat Faglig utbytte Motivasjon Variasjon Mestringsfølelse Oppsummering Spørsmål? dsadas
Full transcript