Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Algoritmes ABN en primària

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Algoritmes ABN en primària

PRÀCTICA DE LA NUMERACIÓ EN QUALSEVOL BASE.

PRIMER CICLE
ÀLGEBRA
Educació infantil


Educació primària

TERCER CICLE
SEGON CICLE
ACTIVITATS D'ÀLGEBRA AL PRIMER CICLE
REPTES MENSUALS
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES


Comencem amb equacions amb una variant.
Es plantegem situacions properes a ells,
des de la resolució de problemes.
Ja saben treballar amb els símbols ABN el que els dona certa maduresa en la abstracció i simbolització.

PREREQUISITS:
Càlcul pensat
Molts r.d.p
Molt de coneiximent.
Compresnsió dels mecanismes

PRIMER CICLE

NumeracióGracias por vuestra atención
El spicòleg Jerôme Bruner deia que "Amb una seqüència adequada, qualsevol xiquet pot fer qualsevol cosa"

Extret de la web de Jaime Martínez Montero
EQUACIONS DE PRIMER GRAU
Ja podem utilitzar la part literal de les equacions
Les propostes provenen d'un problema
Fan els raonaments en les operacions per trobar la solució
Ho plantegen en la graella ABN.
EQUACIONS DE PRIMER GRAU PER APROXIMACIÓ
O ESTIMACIÓ D'INTERVALS
A 3er la incògnita la sustituixen directament per un nombre que consideren aproximat al resultat; comprovant al resultat la diferència. A partir de l'interval que es va creant , deduixen la veritat de l'equació.
POLINOMIALITZACIÓ D'UN NOMBRE (5é primària)
Conversió d'un nombre qualsevol en un polinomi
Casa de descomposició polinòmica
OPERACIONS AMB POLINOMIS (6é primària)
Sumes
Restes (amb deutes)
Multiplicacions
Divisions
Avantatges de treballar
la numeració en qualsevol base
(especialment si al càlcul ordinari
s'ha seguit una metodologia tradicional):

La
primera

apunta a la consecució d'un
millor aprenentatge i conceptualització
del sistema de numeració. Si només s'empra la base deu, és possible que no s'arribe a comprendre be totes les possibilitats i riquesa conceptual del sistema general. El sistema de numeració és un poc més general que la seua única utilització de la base deu. Des del punt de vista de l'educació formal, és més convenient i es facilita més l'instrument si s'estudia en el marc del sistema general que en una única de les seues aplicacions. 

La segona apunta als avantatges que oferixen les escales i els models. El sistema de numeració en base dos o tres permet l'establiment dels mateixos tipus d'unitats i les mateixes operacions que el sistema de base deu. Això sí, a una escala molt més xicoteta. I l'avantatge consistix, precisament, a ser un model menor. Per què? Perquè ampliarà les possibilitats de manipulació de l'alumne i, per tant, la capacitat de construcció empírica de tot el que fa. Per a arribar a les unitats de quart orde en la numeració decimal cal acudir a models. No es poden construir amb objectes pel seu enorme grandària. En base tres, no obstant això, s'arriba a elles amb vint-i-set objectes, i en base dos amb huit. Multiplicacions i divisions complexes són incontrolables i incontrastables pels alumnes amb la seua experiència. No obstant això, amb bases xicotetes pot anar verificant-les pas a pas. Si ens marquem com a objectiu que l'alumnat entenga el que fa,  no hi ha dubte que la numeració en base deu posa les coses molt difícils. Per això emprar models més xicotets ajuda molt. En el cas de l'ús de la metodologia tradicional del càlcul, o s'utilitzen bases de numeració més xicotetes o no hi ha cap possibilitat que xiquets i xiquetes entenguen el que fan quan realitzen les operacions bàsiques
La metodologia que es proposa és molt intuïtiva. Es basa en els models que va establir un matemàtic belga (Papy) , modificant-los i adaptant-los. Només requerix de materials senzills, a l’abast de qualsevol, fitxes, botons, furgadents, anelles… i d'un suport quadriculat de paper o cartolina, que pot tindre més o menys requadres en funció del tipus de càlcul que es vullga fer. Però millor que explicar-ho amb paraules és fer-ho amb exemples.
SEGON CICLE
PRACTIQUEM LA SUMA
PRACTIQUEM LA RESTA
DESCOMPOSICIÓ
TERCER CICLE
MULTIPLICACIÓ
DIVISIÓ
FERRAMENTES:
INTERNET:

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/

http://www.actiludis.com/

Algoritmos ABN en PINTEREST

Mi canal de YOUTUBE: María Blanca Robles

CEIP VICENTE FAUBELL ZAPATA mestreacasa.gva.es

FACEBOOK MÉTODO ABN Y ABN EN VALENCIÀ

SOSFROFES.ES
ALTRES RECURSOS
Full transcript