Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

สำนวนไทย

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of สำนวนไทย

สำนวนไทย
design by Dóri Sirály for Prezi
หมายถึง การที่หนีอันตรายหรือสิ่งเลวร้ายอย่างหนึ่ง แต่กลับเจออันตรายอีกอันหนึ่ง
ความหมาย....

ถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นข้อความ หรือคำพูดที่เป็นชั้นเชิง ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา เป็นถ้อยคำหรือ คำพูดที่มี ลักษณะเฉพาะตัว มีความหมายเป็นนัยแฝงเป็นความหมายใน เชิงอุปมาเปรียบเทียบ มักใช้ถ้อยคำที่ไม่ยาวมากแต่กินความมาก ใช้คำที่ไพเราะ คมคาย สละสลวย ต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ
หนีเสือปะจระเข้
หมายถึง มีเหตุการณ์ที่เสียหายเกิดขึ้นมาแล้ว ถึงจะมาคิดหาวิธีแก้ไขป้องกันภายหลัง ซึ่งที่ถูกควรจะคิดหาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์
เกิดขึ้นแต่แรก
วัวหายล้อมคอก
สำนวนไทย
หมายถึง สิ่งของที่มีคุณค่า หากทำผิดพลาดจนตกไปในมือของผู้อื่นที่เขา
ต้องการมากๆแล้ว ก็ยากที่จะได้กลับคืนมา
อ้อยเข้าปากช้าง
หมายถึง การลงทุนลงแรงหรือเวลาเป็นจำนวนมาก เพื่อทำในสิ่ง ที่จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจำนวนน้อย
ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
หมายถึง การทำงานชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้ความพยายาม
มานะอุตสาหะที่สูงมากเพื่อให้งานสำเร็จ
กบในกะลาครอบ
หมายถึง ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่

สำคัญตนว่ามีความรู้มาก.
สีซอให้ควายฟัง
หมายถึง การพูดสอนให้ผู้ที่มีความรู้น้อยได้ฟัง

แต่ผู้ฟังไม่ใส่ใจที่จะฟัง ทำให้ผู้ที่สั่งสอน

ให้ความรู้นั้นเสียเวลาเปล่า
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
หมายถึง คนสองคน ต่างรู้ลึกตื้นหนาบางนิสัยใจคอ หรือความลับของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างดี แต่คนอื่นนั้นไม่รู้เรื่องของสองคนนี้
ขวานผ่าซาก
หมายถึง

คนพูดตรงโผงผางตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่เกรงใจใคร

ไม่ใส่ใจว่าคนฟังจะรู้สึกเช่นไร
กระต่ายหมายจันทร์
หมายถึง ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า
เฒ่าหัวงู
หมายถึง คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีนิสัยเจ้าชู้
มีเล่ห์เหลี่ยม ชอบใช้กลอุบาย หลอกล่อเด็กสาวไปบำเรอความสุข
ในทางกามารมณ์
จับปลาสองมือ
หมายถึง การที่คนๆหนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อมๆกัน

ทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น
น้ำขึ้นให้รีบตัก
หมายถึง เมื่อมีโอกาส หรือได้จังหวะ
ในการทำมาหากินหรือช่องทางที่จะทำให้ได้
ผลประโยชน์แก่ตนแล้ว ก็ควรจะรีบไขว่คว้า
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
หมายถึง การประพฤติตนให้อยู่ในคุณงามความดีตั้งใจ
ศึกษาหาความรู้ชีวิตก็จะพบเจอกับความสุข
มีความเจริญในหน้าที่การงาน แต่หากประพฤติตน
ไม่ดี ชีวิตก็จะพบเจอกับความยากลำบาก
วัวสันหลังหวะ
หมายถึง

คนที่มีความผิดติดตัวทำให้มีความหวาดระแวง
ลูกไก่ในกำมือ
หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าบุคคลที่อยู่ใต้อำนาจมากมากนัก โดยจะจัดการอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการ
ยื่นหมูยื่นแมว
หมายถึง

แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน
ยกเมฆ
หมายถึง เดาเอา นึกคาดเอาเอง กุเรื่องขึ้น
ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
หมายถึง การอบรมสั่งสอนเด็กหรือคนอายุน้อย ย่อมง่ายกว่าการสั่งสอนอบรม
คนที่มีอายุมากแล้ว
มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ
หมายถึง
การที่บุคคลหนึ่งไม่ยอมช่วยงานส่วนรวม แต่ยังทำตัวเกะกะการทำงานของส่วนรวม
มีความลำบากมากขึ้นไปอีก
นางสาวภัชรีพร พรมลี

รหัสนศ.564101006

ค.บ.2 ภาษาไทย

จัดทำโดย....
THAILAND
วิดีโอประกอบการเรียนรู้
อ้างอิง
http://www.suphasitthai.com/

สืบค้นวันที่ 19 พ.ย.2557


http://thaiprover.blogspot.com
/2012/09/2-1_20.html

สืบค้นวันที่ 19 พ.ย.2557
Full transcript