Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAL VE HİZMET TASARIMININ REKABET GÜCÜNE KATKISI

No description
by

sherlock holmes

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAL VE HİZMET TASARIMININ REKABET GÜCÜNE KATKISI

MAL VE HİZMET TASARIMININ İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE KATKISI
Ürünün işlevselliği, kullanım kolaylığı, görsel çekiciliği gibi tasarımın belirleyici olduğu fiyat dışı rekabet unsurları, fiyat, kalite ve performans olarak benzer ürünlerin yer aldığı pazarda farklılık yaratmayı sağlayan en önemli etkenlerdendir.
Aynı zamanda tasarım yoluyla farklılaşmak ve katma değer yaratmak marka yaratmanın da temelini oluştur.
Tasarım her ne kadar fiyat dışı rekabet faktörü olarak görülse de yapılan çalışmalar tasarımın üretim maliyeti, satış değeri, ürün yaşam döngüsü maliyetleri üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Tasarım ürünün maliyetini etkilediği gibi satış sonrası ortaya çıkabilecek bakım onarım maliyetlerini de etkiler.
tasarım nedir ?
tasarım, inovasyon ve yaratıcılığın son 3 yılda işletmenize ne tür bir katkı sağladı?
firmanızda tasarımın rolü nedir?
sonuç olarak;
küreselleşme
sonuç :
yaşam döngüleri kısalan,
beklentiyi karşılamayan ürünler ;

yeni ürünler sunma
var olan ürünler üzerinde iyileştirmeler yapma
Bu projelerden pazara sunulanların yüzde 89’u toplam proje yatırımını karşılamakla birlikte kâra geçmiştir. Bu geri ödeme süresi ürünün piyasaya sürülmesinden itibaren 15 aydır.
Başarısız olan projelerin en büyük nedeni tasarım danışmanının yeterli derecede bilgilendirilmemiş olmasıdır. Diğer bir sebebi ise şirket ve tasarım uzmanları arasında yeterli iletişimin sağlanamaması olarak belirtilmektedir.

Önceki üretimlerin aksine tasarıma önem verildiğinde satış %41 oranında artmaktadır.
Projelerin %25’i yeni pazarlara açılmıştır ve %13’ü yeni ya da artan ihracatlarla sonuçlanmıştır.
%36’sı ithal ürünlerle rekabete karşı Birleşik Krallık ürünlerini yerel pazarda güçlendirmiştir.
Diğer faydaları ise üretim maliyetlerini düşürmek , düşük stok maliyeti, artan kar marjları ve firmanın imajında iyileştirme yönünde olmuştur.

tasarım nedir ?
Uluslararası Endüstriyel Tasarım Derneği’ne göre tasarım;
nesneleri, süreçleri, hizmetleri ve bunların sistemlerinin çok yönlü niteliklerini bütün yaşam döngüleri içerisine yerleştirmek hedefindeki yaratıcı bir faaliyettir
rekabet; hangi yollarla ?
fiyat

UK üretim sektörünü temsil edebilecek 221 küçük ve orta büyüklükte işletme seçilmiştir. Bu seçilmiş olan firmalar daha önceden devletten tasarım desteği almış ve bir takım projeler gerçekleştirmiş olan firmalardır. Seçilen firmalar içinde rüzgar tirbünü, elektronik bileşen, mutfak aletleri, tekstil, mobilya, ayakkabı gibi çeşitli sektörlerden işletmeler bulunmaktadır.

Bu araştırma profesyonel tasarım uzmanlığına yatırım yapmanın ticari getirisi hakkında nicel değerlendirilmiş veriler sunması açısından ilk çalışmadır. Bu araştırmanın sonuçlarını Tether (2005) şu şekilde değerlendirmiştir:
teknolojik değişimler
farklılaşan
tüketici ihtiyaçları
artan üretici sayısı
artan tüketici beklentileri
kalite
maliyet
hız
esneklik
tasarım
En geniş anlamıyla tasarım pazar ve teknoloji kaynaklı fırsatların ürün/hizmet bazında üretici ve kullanıcının karşılıklı çıkarlarını gözetecek şekilde optimize edilmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, bir firmanın pazarda tespit ettiği ihtiyacı karşılayacak ürünü, teknolojinin sunduğu olanaklar çerçevesinde ve sonuçta üreticisine makul bir kar sağlayacak şekilde planlaması eylemidir.
Tasarımın hemfikir olunmuş bir tanımının olmaması, tasarım yatırımlarının ekonomik ve ticari etkisi konusunda görece az çalışmanın olmasına neden olmuştur. Bu da yapılan yatırımların tutarlı ve karşılaştırılabilir istatistiklerinin toplanmasını zorlaştırmıştır. Bakılacak olursa bu konuda yapılmış az sayıda çalışmadan biri Design Innovation Group’un yapmış olduğu bir araştırmadır.
ÜLKEMİZDE TASARIM
Tasarımın Türkiye için nispeten yeni bir olgu olması onun rekabet faktörü olarak öneminin anlaşılamamasına neden olmuştur.
Bu konudaki akademik çalışmaların geçmişi ise 10 yıl gibi kısa bir süre öncesine dayanmaktadır.
Ülkemizde Tasarımın Önemi Benimsendi mi?
Günümüzde hâlâ Türkiye sanayisinin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ'ler tasarımın nasıl ve ne için kullanılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir.

Bu tür firmalarda tasarım çoğunlukla var olan modellerin kopyalanması olarak algılanmaktadır.

Tasarım firmaların ve ülkelerin rekabet stratejilerinin önemli bir parçası olmuştur. Bu sebeple ülkeler tasarımın firmalar içinde etkili kullanılabilmesi için çeşitli politikalar uygulamışlardır. Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin tasarım teşvik mekanizmaları açısından oldukça geride olduğu görülmektedir.
Artan rekabet ortamında kalite olmazsa olmaz bir koşul haline gelirken fiyat da kaliteye bağlı duruma gelmektedir. Her iki etmen de işletmelerin ürünlerini rakiplerinden ayrıştırmasında yeterli olmamaktadır.
Bu da ürünlerin farklılaştırılmasında yeni ve önemli bir etken olarak tasarımı ön plana çıkarmaktadır. Müşteri beklentilerinin sürekli değiştiği günümüz pazar ortamında yalnızca teknik mükemmelliğe sahip ürünler tasarlamak firma başarısı ve rekabet gücünün mükemmeliyeti için yeterli gözükmemektedir.
ürünlerin tür ve özellik
bakımından çeşitliliği
Tasarım sürecinin bir ürünü müşteri gözünde beğenilir ve tercih edilir kılan özelliklerin belirlendiği süreç olması ve bu süreçte verilen kararların aynı zamanda ürünün üretim ve satış sonrası maliyetlerini belirlemesi ürün tasarımının stratejik bir rekabet faktörü olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur
tasarım tanımı
Uluslararası Endüstriyel Tasarım Derneği’ne göre tasarım; nesneleri, süreçleri, hizmetleri ve bunların sistemlerinin çok yönlü niteliklerini bütün yaşam döngüleri içerisine yerleştirmek hedefindeki yaratıcı bir faaliyettir.
En geniş anlamıyla tasarım pazar ve teknoloji kaynaklı fırsatların ürün/hizmet bazında üretici ve kullanıcının karşılıklı çıkarlarını gözetecek şekilde optimize edilmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, bir firmanın pazarda tespit ettiği ihtiyacı karşılayacak ürünü, teknolojinin sunduğu olanaklar çerçevesinde ve sonuçta üreticisine makul bir kar sağlayacak şekilde planlaması eylemidir.
peki firmalar için tasarım ne ifade ediyor?
ÜLKEMİZDE DURUM NE?
1980
1990'lar
TARİHÇESİ
Türkiye'de tasarım 1970'lerde bir iki öncü sanayi kuruluşu tarafından uygulanmaya çalışılmış fakat o dönemlerde ürün ve üretici sayısı düşük olduğu için tasarımı ve yeniliği özendirecek rekabet koşulları oluşmamıştır.
1980'lerden bu yana izlenen dışa açık ekonomi politikaları ve bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Tasarımın rekabet faktörü olarak önemini ilk olarak 1980'li yıllarda ihracat yapmaya başlayan belirli sektörlerdeki işletmeler anlamaya başlamıştır.
İhracat yapmayan sektörler ise 1990'lı yıllarda iç pazarda oranı artan yüksek kalite ve performansa, nitelikli tasarıma sahip ürünlerle rekabet etme durumunda kalmışlardır.

1990'ların sonuna gelindiğinde, 1995'de kabul edilen Gümrük Anlaşması’nın da etkisiyle iç pazar Avrupa sanayi ürünlerine daha açık hale gelmiştir. Bunun da etkisiyle az sayıda da olsa büyük firmalar tarafından rekabet unsuru olarak önemi anlaşılmaya başlanmıştır.

1999'da başlayan Avrupa Birliği adaylık süreciyle birlikte Türk firmaları daha rekabetçi bir ortamda bulunacaklarını anlamışlardır.


2000'ler

1970
2000'li yıllarda ve günümüzde tasarımın önemi anlaşılmakla kalmamış, pratik hayata uyarlanmıştır. Firmaların tasarımın önemini anlayıp, tasarım için departmanlar açmaya başlamışlardır.
Gelecekte daha da ağırlık verilecek bir ürün geliştirme departmanıdır.
Vaka Analizi:
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Full transcript