Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MS-excel 2007

curso basico de excel 2007
by

Dagvadorj Munkhbaatar

on 9 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MS-excel 2007

Тоон утгууд дээр тооцоо хийнэ.
Өөрчлөлт , засварлалт хийнэ.
Өгөгдлийг хэд хэдэн хэлбэрээр харуулна.
Өгөгдлийг эрэмблэнэ.
Хийсэн алдааг засна.
Тоон утгаар график зурна.
Sheet буюу ажлын олон хуудас үүсгэх боломжтой Work sheet (Ажлын хүснэгт). Excel-ийн нэг хуудас 256 багана 65536 мөртэй. Excel-д баганыг үсгээр (A,B,C...) мөрийг тоогоор (1,2,3...) тэмдэглэдэг багана нь A-Z, AA-AZ, BA-BZ, CA-CZ...IV хүртэл, мөр нь 1-65536 хүртэл тус тус дугаарлагдана. Excel-д хэдэн ч ажлын хүснэгт (sheet) байж болно. Томъёоны мөр нь нүдний нэрийн ард байрлана. Excel програмд ашиглагдах томъёонуудыг уг мөрд бичнэ.


Дэлгэцийн доод талд орших , сонгогдсон команд хийгдэх үйлдлийн талаарх мэдээллийг гаргах мөрийг төлвийн мөр гэнэ. Төлвийн мөрийг View цэсийн Status Bar командаар дэлгэцэнд гаргана. Төлвийн мөрийн зүүн талд нь идэвхитэй байгаа командын талаархи мэдээлэл гардаг, баруун талд нь CAPS LOCK, NUM LOCK товчлуурууд дараастай байгаа эсэхийг Гарчигийн мөр (TITLE BAR )
Гарчигийн мөрд ажиллаж буй хэрэглээний програмын нэр (Microsoft Excel ) нээлттэй байгаа хүснэгтийн нэр (Book ), цонхны хэмжээ өөрчлөх товчнууд мөн удирдлагын товч байрладаг.
  Цэсийн мөр ( MENU BAR )
Цэсийн мөр нь Excel програмын командуудыг агуулсан байдаг. Excel нь их хэмжээний тоон мэдээлэлтэй ажиллах ажиллагааг хялбархан гүйцэтгэж, өгөгдсөн тоон утгаар хүссэн төрлийн график, диаграмыг танд боловсруулж өгөх хэрэглээний программ юм. Excel програмын командуудыг , хурдан биелүүлэх зориулалттай товчнууд байрласан мөрийг хэрэгслийн мөр (Toolbar ) гэнэ. Excel ажиллаж эхлэхэд стандарт болон хэвжүүлэх хэрэгслийн мөр дэлгэц дээр гарсан байдаг. Нүдийг баганы үсэг, мөрийн тоогоор нэрлэнэ. Тод хар хүрээтэй цонхыг идэвхитэй нүд гэнэ. Нүдийг идэвхижүүлэхдээ хулгана болон гарын товчлуурыг ашиглаж болно. Хулгана ашиглаж байгаа бол идэвхижүүлэх нүдэн дээр хулганы заагчаа байрлуулаад нэг товшилт хийнэ. Гарын товчлуур ашиглан нүд шилжүүлэхдээ чиглэлийн сум бүхий товчлуур ашиглана Хүснэгт форматлах. Хүснэгт форматлах гэдэг нь нүд бүрийн дэвсгэр өнгө хэмжээ, хүрээ шугам, мөн доторх текстийн өнгө, хэмжээ, фонд текстийн байрлал зэрэг тухайн хүснэгтийн хэлбэр шинжийг сонгож өөрчлөх үйлдлийг хэлнэ.
Мөр багананы хэмжээг өөрчлөх. Мөр багананы хэмжээг өөрчлөх нь Word програмынхтай адил боловч хулганаар өөрчлөлт хийхэд зөвхөн багана, мөрийн хаягийн хязгаараар өөрчилнө. Format цэсийн Row, Column командуудаар мөн өөрчилж болно. Жишээ нь: Хэмжээг нь өөрчлөх мөрөө идэвхижүүлж байгаад Format->Row дарааллаар доорх командуулыг гаргаж ирнэ. Нүд болон мужийг хэлбэржүүлэх Дараах хоёр аргаар идэвхитэй нүдний форматыг тохируулах цонхыг гаргаж болно. Зарим нүдэнд тоо бичих үед он, сар, өдөр, эсвэл үл мэдэгдэх тоо болоод хувирчихдаг. Яагаад тийм зүйл болдог вэ? . . Agregar datos nuevos MODIFICAR DATOS Ingrese nuevos datos colocando el cursor en donde quiera modificar la información. Para agregar nueva información sin borrar la que ya contiene, sólo presione la tecla F2, o bien, el cursor se puede colocar sobre la barra de fórmulas 3. OPERACIONES BÁSICAS CON EL USO DE EXCEL. . Функцүүдийг дараах ангилалд хуваадаг.
Саяхан ашиглагдаж байсан – Most Recently Used
Бүх функцүүд – All
Санхүүгийн функцүүд – Financial
Он сар өдөр , цагийн функцүүд – Date Time
Математик, тригонометрийн функцүүд – Math &Trig Статистикийн функцүүд –Statistic
Лавлагаа харах функцүүд – Lookup reference
Өгөгдлийн сангийн функцүүд – Database
Тексттэй ажиллах функцүүд – Text
Логикийн функцүүд – Logical
Мэдээллийн функцүүд – Information гэж ангилдаг.
Функцийн талбар хэсэгт ямар үүрэгтэй, ямар утга оруулах зэрэг тайлбар хийгдсэн байдаг. Зарим функцийн жишээтэй танилцъя

Мэдээллийн функцүүд
Isnontext –Нүдэнд бичигдсэн мэдээлэл текст биш бол True утга буцаана.
Istext – Нүдэнд бичигдсэн мэдээлэл текст бол True утга буцаана.
IsNumber – Нүдэнд бичигдсэн мэдээлэл тоо бол True утга буцаана.
 Математик , тригонометрийн функцүүд
Power (a,b) –a тоог өгөгдсөн зэрэгт дэвшүүлнэ.
Product (a,b) – Yржвэр гаргана.
Int (a) – a бутархай тооны бүхэл хэсгийг гаргана.
Ln – Натурал логарифм бодно.
Roundup (a,b) – a бутархай тоог таслалаас хойш b оронтойгоор дээш дэвшүүлж тоймлоно. Жишээ нь : a= 28.364 гэж өгсөн байхад RoundUp (a,1) гэвэл үр дүн нь 28.4 гарна.
Rounddown (a,b) – a бутархай тоог таслалаас хойш b оронтойгоор доош тоймлоно.
Trunc (a) – a бутархай тооны бүхэл орныг харуулна. Статистикийн фунцүүд
Count (цонхны хаяг) - өгөгдсөн цонхнууд хэд нь тоон утга агуулж байгааг тоолно.
Countif (цонхны хаяг , нөхцөл ) - өгсөн нөхцлийг хангах утгыг тоолно.
Логик функцүүд
And – 2 үйлдэл биелэх үед хэрэглэнэ.
False ( ) – худал гэсэн утга буцаана.
Not – Эсрэг тохиолдолд гэсэн утга илэрхийлнэ.
Or – 2 нөхцлийн аль нэг биелэх үед хэрэглэнэ.
True ( ) – Yнэн гэсэн утга буцаана.

If – нөхцөл шалгах үед хэрэглэдэг функц
= IF (нөхцөл шалгах; үнэн бол хийгдэх утга; худал бол хийгдэх утга)
Жишээ нь = If (A1>95;’’A’’;if (A1>90;B)) . . a. En la columna (A:1)Nombre la columna Materias y en (B:1)
b. Calificaciones.
c. Coloque debajo de la columna de Materias y Calificaciones los datos correspondientes, y debajo de la última materia escriba PROMEDIO.
d. Activarla celda en donde se quiere obtener el resultado y oprimir en la barra de herramientas el botón de Autosuma ∑.
e. Seleccionar con el puntero del ratón el rango de celdas que contiene las calificaciones de cada materia.
f. Oprimir la tecla Enter, para introducir la fórmula.
g. Activar la celda en donde se quiere el resultado y dar un clic en el texto que está en la barra de fórmulas.
h. Escribir al final de la fórmula el signo de división /y el número de materias ingresadas, para que el total de la suma se divida entre el número de materias.
i. La fórmula queda =SUMA (coordenadas)/materias totales.
j. Oprimir la tecla Enter. Primero agregaremos una nueva hoja de trabajo y cambiamos los nombres de las hojas para tener una mejor organización. Existe un botón en la barra de herramientas “ficha Inicio”, que permiten organizar las filas de una lista de datos, basándose en los valores de la lista. Se pueden ordenar de forma ascendente (del 1 al 9 y de la A a la Z o a la inversa) Энэ үед нүдний хүрээ тод хар болно. Нүдэн дээр давхар даралт хийхэд дотор нь хөтлөгч орно. Эсвэл F2 товчоор хөтлөгч дотор нь орно. Нүд нь дараах шинжтэй
Нүд нь текст болон тоон утга агуулж болно.
Математик үйдлийг хийх томъёо агуулж болно.
Нүд бүрийн хувьд текстийн фонд, хүрээний өнгө, хэлбэр зэрэг төрөл бүрийн хэвжүүлэлтийг гүйцэтгэж болно. . Хүснэгтийн хүрээг тодруулах. Үндсэн талбар дээр баримтаа бичсэний дараа хүснэгтийн хүрээг тодруулах шаардлагатай. Учир нь тодруулаагүй хүснэгтийн шугам хэвлэх үед гардаггүй. Хүснэгтээ тодруулахын тулд эхлээд тодруулах хэсгээ идэвхижүүлж байгаад тодруулах хэрэгсэлд байгаа хүрээний командын товч буюу Borders-оос тодруулах хэлбэрийг сонгоно. Хүснэгтийн текстийг форматлах. Он, сар, өдөр, цагийн функцүүд
Hour - Харгалзах цагийг гаргана. АМ - үдээс өмнө, РМ - үдээс хойш. Hour(1.00PM) гэвэл 13 гэсэн утга буцаана. Мөн нүдний хаяг бичиж болдог. Тэгвэл уг нүдэнд байгаа мэдээлэл цагийг илэрхийлсэн байх ёстой.
Month(date) - Он, сар, өдөр өгсөн тохиолдолд харгалзах сарын утгыг буцаана.
Now() - Одоо хэдэн сарын хэдний өдөр хэдэн цаг болж байгааг харуулна.
Time (hour,minute,second) - харгалзах цагийг харуулна.
Today() - өнөөдрийн он, сар, өдрийг гаргана.
Weekday - 7 хоногийн хэд дэх өдөр болохыг харуулсан 0..7 хоорондох утга буцаана.
Year - Өгөгдсөн он, сар, өдрөөс оныг ялган харуулна.  Тексттэй ажиллах функцүүд
Char(a) - а кодод харгалзах тэмдэгтийг гаргана.
Clean(text) - текстээс хэвлэгдэхгүй тэмдэгтийг арилгана.
Dollar(a,b) - а тоог , b бутархай орны тоотойгоор мөнгөний хэлбэрээр харуулна.
Find(Ftext,Wtext,Num) - Ftext текстийг өгөгдсөн Wtext -ээс хэддэх тэмдэгтээс эхлэн хайхыг заана. Хэрэд олдвол хэддэх байрлалаас эхэлж байгаа тоог буцаана.
Trim(text) - 2 үгийн хооронд 1 хоосон тэмдэгт үлдээж бусад хоосон тэмдэгтийг зайлуулна.
Upper(text) - текстийн үсгийг том үсэгрүү шилжүүлнэ. Realice la ACTIVIDAD 5 (incisos e) y f) ). VISTA PRELIMINAR Imprima su hoja de calculo. EXCEL 2007 програм ОТИС Эдийн засгийн тэнхим Багш Д.Мөнхбаатар Excel нь юу хийж чаддаг вэ? Томъёоны мөр (Formula bar) Төлвийн мөр (STATUS BAR) Хэрэгсэлийн мөр (Toolbars) НYДИЙГ НЭРЛЭХ, ИДЭВХИЖYYЛЭХ Дараах хоёр аргаар идэвхитэй нүдний форматыг тохируулах цонхыг гаргаж болно. 1.Идэвхитэй нүдэнд дээр хулганыг заагчийг
байрлуулж баруун талын товчийг дарж
Format Cells... командыг ажиллуулах. 2.Идэвхитэй нүдэнд дээр хулганыг заагчийг
байрлуулж стандарт Format цэснээс Cells командыг ажиллуулах. Нүд болгон өөрийн гэсэн шинж чанартай байдаг. Нүдний форматыг дараах цонхонд тохируулдаг. Нүд болгон өөрийн гэсэн шинж чанартай байдаг.Нүдний форматыг
дараах цонхонд тохируулдаг. ө Текстийг нь форматлах нүднүүдээ идэвхижүүлж байгаад Format цэсийн Cells командыг сонгох эсвэл шууд Ctrl+1 хос товчыг дарвал зур.-д үзүүлсэн харилцах цонх гарч ирнэ. Жишээ нь: Number хэсэгт өгөгдлийг хэлбэрийг Currency гэж аваад $ тэмдэгтийг сонговол тухайн нүдэнд бичигдсэн тоо болгон автоматаар $-ын тэмдэгтэй болно. Function (Математик функцүүдтэй ажиллах). Microsoft Excel нь хүснэгтэнд байгаа тоон мэдээллийг математик функцүүдийн тусламжтайгаар эмхлэн цэгцлэх үйлдлийг хялбархан хийдэг. Энэ үйлдлийг хийхийн тулд томъёоны хэрэгсэл (formula bar)-т функцээ бичнэ. Мөн зөвхөн өгөгдлийг нь өгөх зориулалтын харилцах цонх ч бий. Үүний тулд томъёоны самбар дээр курсороо байрлуулаад тэнцүүгийн (=) тэмдэг дарж түүний араас функц, томъёогоо бичнэ. Эсвэл тухайн нүдэндээ F2 товчлуураар ороод функцээ бичиж болно. Excel програмын стандарт функцүүд Функцийн ерөнхий бүтэц
 Функц нь функцийн нэр ба аргумент гэсэн хоёр бүтэцтэй. Функцийн нэрэнд хэрэглэгдсэн үсгүүдийг том жижиг гэж ялгахгүйгээр тавина. Функцээс хамаарч хэд хэдэн аргументтэй байх ба аргументуудыг дугуй хаалтанд бичнэ. Аргументэд тогтмол утга байхаас гадна нүд ба нүдний хаяг, мужийн нэр байж болно. Аргумент нь утгаа тухайн ажлын талбараас, өөр ажлын талбараас, өөр ажлын хавтаснаас авч болно. Функцийн аргумент нь функц байж болно. Өөрөөр хэлбэл давхар функцийг тодорхойлж болно. Тухайлбал: =Sum(Max(A1:A10);Max(B1:B5);Max(C1:C5))

Жишээ болгож гурван өөр талбараас өгөгдсөн утгуудын нийлбэр олох томъёог тайлбарлая.

=Sum(A1:A10,Sheet2B1:B6,[Book2]Sheet1$A$2:$E$2) үүнийг дараах байдлаар уншина.

A1-A10 нүднүүдийн нийлбэр+Sheet2 ажлын талбарын В1-В6 нүднүүдийн нийлбэр + Book2 хавтасны Sheet1 талбарын А2-Е2 нүднүүдийн нийлбэр. Microsoft Excel хичээлийн лекц дуусав.
Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа
Full transcript