Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Morfológia

No description
by

Bence Czigány

on 10 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Morfológia

Termős Toboz részei: termőlevelek (termő pikkely
- apofizis (pajzs)
- umbó (köldök)
- fellevelek (meddőlevelek)
Magtípusok
Morfológia
Termés és mag
A Hajtás
Gyökér
-Növény rögzítés
-Tápanyag felvétel
-Tápanyagszállítás

Valódi gyökér, a gyököcskéből alakul ki!
Mellékgyökérrendszer, a gyököcske elhal,
vagy alárendelt eredetű.
hipokotil feletti szárrészből kiinduló gyökerek:
rhizóma eredetű gyökerek
Gyökérmódosulatok:
1.Raktározó funkciójú gyökerek:

KArógyökér/Bála alakú gyökér:
allorhiz gyökérzet, ahol a megvastagodott főgyökér raktározza a tépanyagot.-pl.:Daucus carota sp sativus
Koloncos gyökérzet/gyökérgumó: megvastagodott oldalgyökerek, vagy mellékgyökérágak raktározzák a tápanyagokat.-pl.:Dahlia x variabilis
Ikergumó: a gyökérrendszerben vegetációs időszakban egy gyökérpár található, az egyik mérete folyamatosan csökken, a másiké növekszik
2.védelmi funkció:-gyökértövis
3.Léggyökerek:
Valódi léggyökér:
elsődlegesen a levegő páratartalmából történő vízfelvételt szolgáló fotoszítézisre is képes léggyökér
Kapaszkodó léggyökér:kúszónövény hajtását támasztékhoz rögzítő léggyökér (pl Hedera helix)
Virágok és virágzat
Virág definíciója: módosult levelekből álló, korlátolt növekedésű, az ivaros szaoporodást szolgáló hajtás
Táplálék szállító léggyökér: a talajban végződő, de a talajfelszín felett eredő járulékos gyökér, mely tápanyagokat juttat a talajból a távol eső növényi részeknek.
Toboz: a nyitvatermők elfásodott takarólevelek nélküli virágzatból álló női virágzata
Támasztó léggyökér: a talajban de a talajfelszín felett eredő járulékos gyökér, melyeknek elsődleges feladata a növény megtámasztása (pl
Tobozbogyó: elhúsosodó és összenövő termőpikkelyekből álló toboz
Virágzat: csak virágokat (és esetleg felleveleket) tartalmazó hajtásrészlet
Fürtös virágzat: monopodiális hajtásrenszeű virágzat főtengelye folamatosan növekszik. A virágok kívülről befele nyílnak
Bogas virágzat: szinpodiális hajtásrendszerű virágzat. A korlátolt növekedésű főtengelyt virág zárja le. A virágok belülről kifele nyílnak.
Egyszerű virágzat: a virágzati hajtás csak elsőrendű oldalágakat tartalmaz (egyszeresen ágazik el)
Légzőgyökér:átszellőztető alapszüvetben gazdag, levegőt juttat az elöntött talajban levő növényi részeknek

Összetett virágzat: a virágzati hajtás magasabbrendű oldalágakat tartalmaz elemi virágzatok szerveződnek nagyobb virágzatokká
ökológiai kapcsolatot szolgáló gyökérmódosulatok
parazita kapcsolatban: a parazita növéy gyökere a gazdanövény szállítószövetrendszerébe nő, tápanyagokat, vagy szeves vegyületeket vesz fel onnan.
Szíógyökér
Fürt: minden virágnak kocsánya van (Berberis vulgaris)
Füzér: ülő virágokból szerveződő virágzat -Pl.: Plantago
Torzsa: mgvastagodott tengelyű füzérirágzat.-pl.:Zea
Barka: lágy, elhajló tengelyű füzérvirágzat.-PL.:Populus
Tobozka: tobozpikkelyszerűen rendeződő fellevelekket hordozó füzérvirágzat
Komlótobozka: fellevelek lágyak.-Pl.:Humulus lupulus
Égertobozka: fellevelek elfásulnak.-Pl.:Alnus glutinosa
Sátor: A hajtás csúcsa felé eyre rövidülő kocsányokkal rendelkező virágokból szerveződő fürt. A virágok egy magasságban vannak
Ernyő: a virágkocsányok egy pontból indulnak ki, a virágok kívülről befelé nyílnak
Fejecske: tömött rövid kocsányú irágokból álló fürt
Fészek: ellaposodó viragzati kocsányon ülő virágokból álló virágzat. Csöves és vagy nyelves virágokat tartalmaz. A fésztányérn fellevelek helyezkednek el.
Szívó gumó
Szimbionta esetben
gyökérgümő:-Nitrogén kötő baktériumokat tartalmazó,korlátolt növekedéső gyökérmódosulat-pl.: Fabaceae
Ektomikorhiza: a hiffák a növényi sejten kívül haladnak.-pl.: Pinus nigra
A hajtás:
Egyes bog: szárcsomónként egy-egy oldalhajtással rendelkező bogvirgzat:

-Forgó: az oldalhajtások váltakozó irányban állnak

-Kunkor: az oldalhajtások mindig ugyanarról az oldalból indulnak

-Legyező: egyre rövidülő kocsányú virágokból szerveződő forgó (virágok egy magasságban)

-Sarló: egyre rövidülő kocsányú virágoknól szerveződő kunkor (virágok egy magasságban)
alapvető funkciói:
a növény tengelye
Egyéb növényi részek szilárdítása
Szállítás
Fotoszintézis (ez a szerep elveszhet)
hajtás részei:

Kettős bog: szárcsomónként két oldalhajtással rendelkező bogvirágzat

-Bogernyő: egy szárcsomón több oldalhajtással rendelkező bogvirágzat
-Ecset: különböző hosszúságú kocsányokkal rendelkező virágokból álló bogernyő
-Csomó: azonos hosszúságú, nem egy pontból induló kocsányokból szerveződő többesbogas virágzat
-Gomoly: nagyon rövid kocsányokkal rendelkező bogernyő
-Serleg: kehelyszerűen alakuló, megvastagodotthajtástngelyen ülő virágok
-Lepény: ellaposodó virágzati tengelyen ülő virágok csoportja
Hajtás elágazásrendszerének típusai:
villás:
a szárcsomóbol két egyenrangú hajtástengely ered.
Fürtös:
a főhajtás túlnövi az oldalhajtásokat.-pl.: Conyza canadensis
Bogas :
az oldalhajtások túlnövik a főhajtásokat.-pl.: Malvaceae
Álvillás:
Kettős bogas elágazásrendszerből alakul ki , a főhajtást lezáró reproduktív képlet ( virág, termés) lehullásával.-.:Viscum album
Virág részei:
Virágtengely:
-Kocsány: virágot tartó szárrész
-Vacok: a kocsány virágtagokat tartó, kiszélesedő része

Takarólevelek:
-Lepellevelek: összességük a lepel
-Csészelevelek: összességüka csésze
-Sziromlevelek: összességüka párta
Ivarlevelek:
-Porzók: (porzólevelek összenövésével) porzószál, portok
-Termők: (termőlevelek összenövésével jön létre) bibe, bibeszál, magház

Teljes virág: takaró- és ivarlevelekkel is rendelkező virág
Csupasz virág: takarólevelek nélküli virág Populus spp
Meddő virág: ivarlevelek nélküli virág (funkciója ált. rovarcsalogatás)
Egyivarú virág: egy féle ivarlevelet tartalmazó virág (porzós v. termős virág)
Egylaki: termős és porzős virágai egyazon az egyeden megtalálhatók Zea mays
Kétlaki: a termős és porzós virágai külön egyeden helyezkednek el Humulus lupulus
Egynemű virágtakaró: csak lepellevelek vannak Amaranthus sp

Különnemű: csak szirom- és csészelevelek vannak Canna sp

Redukált: a virágtakaró levelek kicsik, jelentéktelenek de megvanak Poaceae

Forrt csésze részei: Fabceae
cső: csőszerüen összenőtt rész
karima: összenőt de már kiterülő része
cimpák: szabadon álló részek
torok: cső bejárata
Szártípusok
Felső állású: a takarólevelek a magház szintje alatt erednek Papaveraceae

Középső állású: a takarólevelek a magház szintjében erednek Rosaceae

Alsó állású: a takarólevelek a magház szintje felett erednek Apiaceae

Heterostylia: egy növényfajon belül különböző bibeszál- ill. porzószál-hosszúságú virágok fordulnak elő Primulaceae

Bibevánkos: a magház felszíne ellaposodik, nektáriumként funkcionál Apiaceae
Fás szár:
Évről évre vastagszik, a fatestben nagy mennyiségű lignin van
Fás szár részei
hajtás:folyó évi, még nem vastagodszárrész
Vessző:egyéves, beérett, nem elágazó,lombhullató faj esetében levéltelen szárrész
Gally:2-3 éves, többbnyire elágazó, már vastagodott szárrész
Ág:idősebb, már gazdagon elágazó szárrész
Törzs: nem elágazó, a lombkoronát a talajfelszín fölé emelő szárrész
Monocarp termőtáj: a termőtájat egyetlen, önmagával összenőtt termőlevél alkotja
Rosaceae

Polycarp: a termőtájat több termőlevél alkotja
- Apocarp: a termőleveke csak önmagukban záródnak, egyással még nem nőnek össze, a virágnak több termője van Rosaceae
- Cönokarp: a termőlevelek egymással nőnek össze. Az összenőtt levelek a magház belsejében valódi válaszfalakat alkotnak (septum) álválaszfalak (replum)
Syncarp: a magház üregét teljes hosszában tagoljáka septumok Iris
Paracarp: a septumok részben felszívódnak de még megtalálhatóak a maradványaik Papaveraceae
Lysicarp: a septumok teljes egészében eltűnnek a magház együregű Poaceae
VIRÁGKÉPLET!!!!
ivarának jelölése:

hímivarúnőivarúketivarú

Lágy szár:
Nincs több éven át tartó vastagodás, kevés benne a lignin
példák:
dudvaszár-pl.: Chelidonium majus
Szalmaszár-Poaceae
Palkaszár:-Cyperaceae
Nádszár:Phragmites australis
virágszimmetria:

asszimetrikus


spirális


zigomorf


bisszimetrikus


aktinomorf


Virágtagok:

K-csésze
C-párta
P-lepel
A-porzótáj
G-termőtáj

Pálmatörzs:
Másodlagos, többnyire nem vastagodó , nagy mennyiségű faanyagot tartalmazó szár, ami az alapjától a levélkoronáig egyenlő vastagságú és az elhlat leek levélalapjai borítják
A Levél
Alapvető funkciók:
-fotoszintézis
-gázcsere
-párologtatás
Tőszár:
Levél részei:
atőlevélrózsát hordozó szár a levelek közti szártagok utólagos megnyúlásával emelei a
felszín fölé a generatív szerveket->tőrózsából leveles szár emelkedik ki
pl.: Sempervivum tectorum
Tőkocsány:
a tőlevélrózsa tőszárának hajtáscsúcsa osztódni kezd és levéltelen szárat fejleszt. s ez emeli ki a generatív szerveket
Levéltípusok
Hajtás felszíni jellemzői:
Fedőszőr:a hajtás molyhos tapintású, sok szőr esetén ezüst színű
Serteszőr:a hajtást érdes tapintású szőrök
fedik
Csalánszőr: Urtica dioica
Mirigyszőrök: a hajtást megdörzsölv
e jellegzetes szagú/illatú...pl.:Alnus glutinosa
Viaszos kutikula:a hajtást let
örölve kékes-fehér árnyalatú réteg fedi...pl.:Chenopodium album
Tüskék:a hajtás szerveinek felszíni kiemelkedései, bőr-és alapszövetből álló szervfüggelékek...pl.:Rosa canina
Fellevél: lomblevelek szintje felett
- Murvalevél: virágzat közelében elhelyezkedő fellevél:... Tilia cordata
- Murváskodó levél: a lomblevelekkel azonos morfológiájú murvalevél :... Lamiaceae
- Előlevél: a virág kocsányán található apró (murva)levél:.. Viola sp
- Gallér- gallérka levelek: az ernyővirágzathoz kapcsolódó murvalevelek:... Apiaceae
Sziklevél: a magban található tápanyagraktár lehet

Allevél: tarack, rizóma pikkelylevelei, hagymatestet és hagymagumót burkoló allevelek, rügypikkelyek
Fészekpikkely: fészektányéron elhelyezkedő levelek
Álcsésze:
Gallérozó levelek:

Vacokpikkely
:
Pelyva és toklász: a pázsitfűféék virágzatához kapcsolódó fellevelek
Buroklevél: torzsavirágzatot burkoló fellevél:pl... Zea mays
Kupacs: a makktermést védő, elfásodó fellevelekből kialakuló képlet pl.:... Fagaceae
Lomblevél: elsődleges szerepe a fotoszintészis
Szórt levélállás: egy szárcsomoról egy levél ered

Szórt spirális: Conyza canadensis


szórt váltkozó: Celtis occindentalis
Átellenes: egy szárcsomóról két levél ered
Lonicera sp.

Keresztben átellenes: az egmás feletti szárcsomókról átellenesen erdő levélpárok síkjai merőlegesek egymásra Oleaceae


Terméstípusok
Örvös: egy szácsomóról kettőnéltöbb levél ered

Hármas örvös:pl... Juniperus communis

Álörvös levélállás: a keresztben átellenesen álló levelek mellett velük morfológiailag azonos pálhalevelek helyezkednek el így látszólag többes örvös levélállás alakul ki:pl... Galium sp
MAgányos termés:
egy terméskocsányban egyetlen termés helyzkedik el...pl.:Prunus avium
Egyszerű levél: egy levélnyélhez egy lemez kapcsolódik Syringa vulgaris
Összetett levél: egy levélnyélhez több lemez kapcsolódik, az egyes lemezek a levélkék
CSoportos termés:
egy terméskocsányon több termés helyezkedik el,melyek egy virág több termőjéből alakultak ki...pl.:Clematis vitalba
Tenyeresen / Ujjasan
Ausculus hippocastanum
Szárnyasan összetett
Párosan: a levélgerinc nem levélkében végződik
Páratlanul: a levélgerinc levélkében végződik
Terméságazat: egy terméskocsányon több termés helyezkedik el melyek több virágból alakultak ki, s így együtt terjednek. A termések kialakításában virágzati tengely, és a virágokegyéb részei is részt vehetnek...pl.: Ficus carica, Zea mays
Félbeszárnylat levél: a szárnyasan összetett levél levélkéi váltakozva kicsiny ill. nagyobb méretűek
Solanum tuberosum
Ölbefogottan összetett levél: néhány középső levélke tenyeresen áll, a szélsők bogas kapcsolódási rendszerben
Áltermés:
a fokozott magvédelem céljából a termés kialakításában a termőn kívül egyéb virágrészek is részt vesznek...pl.:Pyrus communis,Asteraceae. stb
Toöbbszörösen összetett levél: a levélgerinchez nem levélkék, hanem alacsonyabb rendű további levélgerinckék kapcsolódnak, s azok hordozzák a levélkéket Daucus carota
Száraz termés:
a magtermesztés állapotában a termésfal alacsony nedvességtartalmú
Húsos termés:
a magterjesztés állapotában a termésfal magas nedvességtartalmú, lédús
Felnyíló termés:a magterjesztés állapotában a termésfal felnyíli
k
Zárt termés:a magterjesztésállapotában a termésfal nem nyílik fel,
Hasadó termés:a magterjesztés állapotában a termésfal nem nyílik fel, de a termés részekre esik szét
Tüsző:
monocarp termőtájból kialakul, egy kopáccsal nyílik...Többnyire terméscsoportban fordul elő
Száraz zárt termések
Száraz hasadó temések
Aszmagtermés: monkarp termőtáj, egymagvú, mindig terméscsoport

Szütyő: monokarp termőtáj egy fellevéllel körülvett szabálytlan felnyílású sz. t. Cyperaceae

Makktermés: polykarp termőtáj gyűjtőcsoport, rendszerint vlmilyn virágzati fellevéllel kapcsolódnak
Klasszikus: kupacslevelekkel fedett Fagaceae

Lependék: repítőkészülékekkel rendelkező makktermés Ulmus minor

Kaszat: alsó állású pseudo-monomer termőből kialakulómakktermés, a termésfal,maghéj nem nő össze Asteraceae

Szem: felső állású -"-, itt összeforr a maghéj és a termésfal Typha
Hüvely: felső állású, monocarp termőtájból kialakuló sz. termés, mely két kopáccsal nyílik....pl.: Fabaceae.
Cikkes hüvely
Hüvelymakk:nem felnyíló, egymagvú hüvelytermés...pl.:Trifolium, Amorpha
nem felnyíló hüvelytermés...
nem felnyíló, húsos hüvely:...pl.:Sophora
Tok:felső állású, polycarp termőtájból kialakuló száraz felnyíló terméstípus.
Csalmatok:...pl.:Plantago,Portulaca
fogakkal nyíló tok:Silene alba
Lyukakkal nyíló tok:...pl.:Papaver
Kapácsokkal nyíló tok
Szabálytalanul nyíló tok:...Pl.:Chenopodium
Húsos falú tok: a toktermés fala a magterjesztés állapotában is lédús:...pl.:Euonymus,Aesculus
Ikerkaszat: alsó állású két termőlevélből kialakult termőtájból létrejövő hasadó termés , ahol a részteméseket egy kapofor tartja össze. Maghéj termésfal összenő Apiaceae

Ikerlependék: két darab szárnyas résztermésre hasadó lependék Acer

Makkocska: a septumokkal agolt magház 1-1 magvú résztermésre esik szét

Papsajt: sok termőlevélből kialakulórésztemésekre széthulló terméstáj Malva
Húsos felnyíló
Bogyó: hártyás exocarőiumú és húsos lédús meso és endocarpiumú felnyíló termés

Monomer: monocarp termőből VitaceaeBerberidaceae

Polimer: polycarp termőből Vitaceae
Kabak: vastag parásodott exocarpiumú, húsos mesocarpiumú lédús endocarpiumú, húsos septumokkal tagolt termés. alsó állású polycarp Cucurbitaceae
Tüszőtok:felső állású, coenocarp termőtájból kialakuló száraz, felnyíló terméstípus melyben a termőlevelek felső része szabadon, alsó részük forrtan áll.
Becő/Becőke:
két termőlevélből kialakuló, felső állású polycarp termőtájból kialakulót , ál-álválaszfallal kettéosztott rekeszű, többmagvú, két kopáccsal kovadó száraz termés.
hossza meghaladja szélességének kétszeresét: BECŐ
ha nem, BECŐKE
Húsos zárt
Csonthéjas: viaszos, hártyás exocarpium, lédús mesocarpium, csontkeménységű endocarpium termés mag és endocarpium=csontár. Monocarp/polypcarp

Szikkadó: az exo- és mezocarpium termésérés alatt elszárad és felhasadozik Prunus dulcis

Álcsonthéjas: alsó állású vacokba süllyedt csonthéjas termés Cornus
Narancstermés: bőrszerű, több rétegű, illóolajtartó exocarpiumok, hártyás mesocarpium, lédús szőrű endocarpium, több rekeszű Citrus
Zárt kupacsú makk: a termésérés idejére fellevelekkel körülzárt makktermés, melynek kupacsa a mag érérsére elszárad ás felhasadozik Juglans
Raktározott tápanyag elhelyezkedése alapján
Húsos hasadó termések
Hasadó bogyó: termőlevelenkénti egységekre hasadó bogyótermés Phytolacca
Hasadó csonthéjas: egy-egy csontárt tartalmazó résztermésekre hasadó termés, ami alsó állású termőből alakul ki (elhúsosodó vacokba süllyedt csonthélyas terméscsoport) Ilex
Perispermiumos mag
Primer endospermiumos mag
Szekunder endospermiumos mag....Ricinus
Raktározó szikleveles mag...Helianth anuus
Kettős maghéjú mag:
a magkezdemény belseje csontkeménységűvé vállik...pl.: Gingko biloba
Csoportos termések
Tüszőcsokor Magnolia
Ikertüsző: két darab tüszőből álló "tüszőcsokor" Apocynaceae
Aszmagcsoport Rosaceae
Lependékcsoport Ailanthus
Bogyócsokor Phoenix
Csonthéjas terméscsoport Rubus
Szőrös mag:
Repítőszrös mag....pl.:Salix alba, Popolus
Akaszkodószőrös mag
Szárnyas mag:
...pl.:Pinus
Áltermések
Alma-áltermés: elhúsosodó vacokba süllyedt tüszőcsokor Rosaceae

Körte-áltermés: a kocsány i részt vesz a az alma-áltermés kialakításában Pyrus communis

Csontáralma: az áltermésbe süllyedt tüszőcsokor valódi terméseinek fala csontkeménységű Crataegus monogina

Szamóca-áltermés: elhúsosodó vacokkúpon ülő aszmagcsokor Fragaria x ananassa

Csipkebogyóáltermés: elhúsosodó vacokba süllyedt aszmagcsoport Rosa canina

Álbogyó: alsóállású maghzból kalkuló bogyótermés szerű áltermés Viscum album
Ikerálbogyó: párosával álló virágok alsó állású magházainak összenövésével kialakulópárosával összenőtt álbogyó Lonicera
MAgköpenyes mag:
a maghéj külső rétege húsos képletté alakul:
...pl.:Euonymus
Köldökkúpos mag:
...Ricinus
Köldökfoltos mag:
...AEsculus
Terméságazatok
Aszmagcsomó termés:-Platanus
Makk-terméságazat:-Ficus,Morus
Tok-terméságazat:-Luiquidambar
Bogyó-terméságazat:-Ananas
Kaszat-terméságazat:-Helianthus
Szem-terméságazat:-Zea mays
Pányvázóyökér/koronagyökér: a talajközeli, de a felszín feletti szárcsomókból induló járulékos gyökerek,melyek a szár stabilitását fokozzák:
Full transcript