Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

gdo kısa slayt

No description
by

GÜLER çelik

on 2 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of gdo kısa slayt

GDO'lu Tohumların Olası Tehlikeleri
Bu tohumlar çok yeni ve bu kadar hızlı piyasaya girmemesi lazım. Bilim adamlarının büyük şüpheleri var.
Bununla beslenen büyükbaş hayvanlar da olumsuz etkilenecekler. Onun sütüyle, etiyle veya yumurtasıyla beslenen insan ne olacak?
Bunlar araştırılmış şeyler değil. Bunlar uzun vadeli araştırmalar gerektiriyor.
Zararları
• Alerjik reaksiyona neden oluyor.
• Antibiyotik direncini zayıflatıyor.
• Toksik etki yaratıyor.
• Normal ve organik tarımı tehdit ediyor.
• Ne kadar uzak alanda olursa olsun rüzgar ve arılar yoluyla organik ürünlere de bulaşıyor.
• GDO'lu tarım yapılan alanlardaki haşereleri yiyen kuşların türü tükeniyor. Canlı türleri açısından tehdit oluşturuyor.
• Bioçeşitliliği yok ediyor. GDO'lu ekinler, tozlaşma yoluyla aynı türden akrabalarının da genlerini değiştirebiliyor.
GDO ve GDO'lu Tohumlar Nedir?
GDO teknolojisi sayesinde DNA molekülleri tüpte (In vitro), yani canlı organizmanın ya da hücrenin dışında, yeni bir tür yaratmak üzere bir molekül içinde bir araya getirilebilmektedir. Bu DNA da bir organizmaya aktarıldığında değiştirilmiş özellikleri ya da kendine özgü özellikleri olan bir canlının ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
GDO Hakkında
GDO ve GDO'lu Tohumlar Nedir?
Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal değişikliğe uğrattığı organizmalar günümüzde, G.D.O. (genetiği değiştirilmiş organizmalar) kısaltılmış adıyla ifade edilmektedir.
GDO Kaç Yıldır Kullanılıyor?
GDO,1973'te ilk olarak bir bakteri üzerinde icat edilmiş,GDO teknolojisini kullanan ilk şirket kurulup 1978’de escherichia coli bakterisinin genetik manipülasyon yoluyla, insülin üreten bir türünü yarattığını açıklamıştır ve sonraki yıllarda bu alanda çalışmaların hızı artarak devam edip bugüne kadar gelmiştir.
EYLÜL ZAMBAK
GÜLER ÇELİK
ZEHRA ŞEVVAL ÇAKIR

Kaynakça
http://www.milliyet.com.tr/-yeni-biyolojik-silah-/pazar/haberdetay/19.07.2009/1119024/default.htm
http://tr.wikipedia.org/wiki/GDO
http://gdo.nedir.com/
Dnaya bir takım işlemler uygulanarak gözlemler yapılmışıtr 84 ve 64 bp olan amplikonlar
UV,ısı ve basınçtan etkilenmemişlerdir.
1,2,3 de 4,5,ve 6 da kısmi parçalanma gözlemlenmiştir.Yani amplifikasyon ürünleri vardır

Veriler en büyük farkların otoklavlama ,(E grafiğinde) Radyasyon maruziyetinde (F) Grafiğinde gözlemlendiğini öne sürmüştür.Bu gözlemler sonucu template azalmasını gösterir ve hasar oluşumuna neden olur .Artan basınç ve sıcaklık amplifikasyona engeldir hasar yaratır ve oluşan hasar Dna^yı tamamen parçalamış olur.
Taq PCR çekirdek kiti ve RNaz A, Qiagen elde edildi. Agaroz, Amresco Inc.'den alındı. Etidyum bromür,
temin edildi. 100 bp'lik DNA merdiveni, Fermentas'dan alındı.
Ne , ne amaçla kullanıldı?

MALZEMELER
DNA kalitesi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO'ların) tespiti ve nicelenmesi için önemli bir parametredir. Gıda işleme, DNA'nın bozunmasına ve bunun sonucunda GDO tespiti ve miktarının bozulmasına yol açar. Bu çalışma, ısıtma, fırınlama, mikrodalga fırınlama, otoklavlama ve ultraviyole (UV) ışınlama gibi çeşitli işleme işlemlerinin bir model sistem olarak ikili hedef plazmid olan pRSETMON-02 kullanılarak MON 810 mısırının görece transgenik içeriğine olan etkisini değerlendirmiştir. İncelenen tüm işlemler arasında otoklav ve UV radyasyonu, transgenik (CaMV 35S yükseltici) ve taksona özgü (zein) hedef DNA dizilerinin en az iyileşmesini sağladı. İşlem sırasında DNA bozulması üzerinde derin bir etki görülmesine rağmen, DNA hala Real-time PCR ile güvenilir şekilde nicelenebilir. İşlenmiş numunelerin ölçülen ortalama DNA kopya sayısı oranları beklenen değerlerle uyumludur. Çalışmamız, belirli bir numuneye atanan nihai analitik değerin, transgenik ve yaklaşık olarak benzer uzunluklara sahip taksona özgü hedef diziler paralel olarak bozulması nedeniyle, DNA bozunum derecesinden bağımsız olduğunun öncülüğünü teyit etmektedir.
Full transcript