Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ARAŞTIRMA YAKLAŞIM DESEN VE YÖNTEMLERİ

No description
by

Rabia Polat

on 3 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ARAŞTIRMA YAKLAŞIM DESEN VE YÖNTEMLERİ

ARAŞTIRMA YAKLAŞIM DESEN VE YÖNTEMLERİ
NİCEL ARAŞTIRMALAR
HAZIRLAYAN: RABİA POLAT-FATMA GÖZEL
TÜLAY UÇAR

NİCEL ARAŞTIRMA NEDİR?
Değişkenler arasındaki ilişkiler kanıtlanmaya çalışılır. Araştırmacının genelleme yapmak,tahminlerde bulunmak ve nedensellik ilkesini açıklamak gibi amaçları vardır.
NİCEL ARAŞTIRMALAR
TARAMA ARAŞTIRMASI
KORELASYONEL ARAŞTIRM
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASI
DENEYSEL ARAŞTIRMA
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA
META-ANALİZ
ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ
NİCEL ARAŞTIRMALAR
Gerçekliği araştırmacıdan bağımsız gören,kendi dışında olan gerçekliğinde nesnel olarak gözlenip,ölçülüp analiz edilebileceğini kabul eden pozitivist görüş nicel araştırmaları tanımlar.
NİTEL ARAŞTIRMALAR
NİCEL ARAŞTIRMA NEDİR?
QUANTİTATİVE
TARAMA ARAŞTIRMASI
Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama(survey) araştırması denir.
KORELASYONEL ARAŞTIRMA
(correlational)
İki yada daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek amacıyla yapılan araştırmadır.
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASI
(causal-comparative)
İnsan grupları arasındaki farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını,katılımcılara herhengi bir müdahalede bulunmadan belirlemeyi amaçlar.
DENEYSEL ARAŞTIRMA
Bilimsel yöntemler içinde en kesim sonuç veren araştırmadır.
Araştırmacı karşılaştırılablir işlemler uygular ve daha sonra etkilerini inceler.
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA
Tek bir bireyin yoğun bir şekilde izlenmesine dayanır.
META-ANALİZ
Belli bir amaca veya konuya ait yapılmış olan araştırmaları birlikte inceleyerek sonuçlarından bir senteze ulaşmak için kullanan araştırma yöntemidir.
TARAMA ARAŞTIRMALARININ
ÖZELLİKLERİ
Daha çok "ne,nerede,ne zaman,hangi sıklıkta,hangi düzeyde,nasıl" sorularına cevap arar.

TARAMA ARAŞTIRMALARININ TÜRLERİ
Kesitsel
Boylamsal
Geçmişe dönük
Korelasyonel Araştırmanın Özellikleri
Farklı değişkenler karşılaştırılır ve ortaya bir orelasyon değeri çıkar. +1 ve -1
Korelasyon AraştırmalarınınTürleri
Keşfedici
Yordayıcı
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMALARININ ÖZELLİKLERİ
Olay ve durum araştırmacıdan bağımsızdır.
Durumu paydaş olan kişiler araştırmanın hedef kitlesini oluşturur.
Grubun homojenliği,grubun özellikleri baştan kontrol edilemez.
Hipotezler çok sayıda ve esnektir,doğrulukların sınanabilir.
Sonucu meydana getiren tüm faktörler tanımlanmayabilir,dolayısıyla bunların sonuca etkiside belirlemez.
Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisine dikkat edilmelidir. Yanlış kurulan ilişkiler olabilir.
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMALARININ TÜRLERİ
Nedensel Araştırmalar
Durum öncesi ve sonrası belirlenen değişkenler arası ilişkiyi belirler.
Nedensel Karşılaştırma Araştırmaları
Nedenlerin belirlenmesi
Etkilerin belirlenmesi
Sonuçların belirlenmesi
DENEYSEL ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ
2 önemli özelliği vardır;
Bağımlı ve bağımsız değişkeni tanımlayan en az iki farklı koşul vardır.
Bağımsız değişken araştırmacı tarafından direk manipule edilir.
Tek Denekli ve Çok Denekli olarak ikiye ayrılır.
DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN ÖZELLİKLERİ
Grupların karşılaştırılması
Bağımsız değişkenin manipule edilmesi
Seçkisizlik
Dışsal değişken kontrolü
1.Eşleştirme
Denekleri Eşleştirme
Grup Eşleştirme
2.Seçkisiz Atama
Zayıf deneysel desen
Gerçek deneysel desen
Yarı deneysel desen
Faktöryel desen
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALARIN ÖZELLİKLERİ
Araştırma deneysel işlemlein denek üzerinde uygulandığı aşamaları içerir.
Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi sadece bir denek üzerinde incelenir.
Farklı bağımlı değişkenlerin etkisini incelemek için tekrarlı ölçümler yapılır.
Başlama düzeyi tanımlanmalıdır.
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALARIN DESENLERİ
AB Deseni
ABA Deseni
ABAB Deseni
ABCB Deseni
BAB Deseni
Çoklu Başlama Düzeyi Desenleri
META-ANALİZİN ÖZELLİKLERİ
Aynı konu için yapılmış farklı araştırmaların istatistik bulguları,özel yöntemlerle yorumlanır.
Çalışma kapsamına alınan çalışmaların buluları istatistik olmalıdır.
Çalışmaların sonuçları anlamlı yada anlamsız olabilir.
META-ANALİZİN AŞAMALARI
Belirlenen probleme yönelik nitelikli araştırmalar bir araya getirilebilir.
Araştırma bulguları çeşitli yazılımlarla istatistik olarak hesaplanır.
Tüm sonuçlar daha genellenmiş ve yorumlanmış olarak raporlanır.
Full transcript