Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kế toán tài chính

No description
by

Duy Phan

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kế toán tài chính

Kế toán tài chính
Tài chính
Banking
Financials
Khóa sổ và báo cáo
Period-End Closing and Reporting
Thanh toán thu chi
Mục tiêu
Cách
ghi nhận
các nghiệp vụ
thanh toán thu - chi
vào hệ thống một cách
chính xác
K B K D
ỊCH ẢN INH OANH
THANH TOÁN THU
THANH TOÁN CHI
KHOẢN PHẢI THU
KHOẢN PHẢI TRẢ
Nghiệp vụ
thanh toán
xảy ra
Ghi nhận vào
hệ thống
Quy trình
DEMO
Câu hỏi - Bài tập ???
Nghiệp vụ
Ghi nhận
Kiểm tra
Biểu mẫu thanh toán
Xác định số tiền thanh toán

Xác định phương thức thanh toán
Các loại tài khoản
Cấu trúc của hệ thống tài khoản kế toán

Aging Reports
Dunning Wizard
Aging and Dunning
- Khoản phải thu của
khách hàng
- Nợ phải trả nhà cung cấp
Công cụ nhập bút toán
Mẫu đăng với tỉ lệ phần trăm (%)
Các bút toán định kỳ
DEMO tổng hợp
Chứng từ nhật ký
Đối chiếu nội bộ
Tại sao phải đối chiếu nội bộ ?
Các loại đối chiếu nội bộ
Đối chiếu nội bộ bằng tay
Đối chiếu nội bộ bán tự động
Đối chiếu tự động
Quản lý đối chiếu trước
ghi nhận theo phương thức truyền thống
Payment Wizard
Xử lý sao kê ngân hàng
Quy trình
Doanh nghiệp
Ngân hàng
Thanh toán thông quan ngân hàng
Sao kê ngân hàng
kiểm tra, xử lý
Hệ thống
tài khoản kế toán
Reporting
Addendiex
Copyright
Payment Terms
Khi kết thúc chủ đề này thì các bạn có thể: Cấu hình được các điều khoản thanh toán, giảm giá tiền mặt và các khoản phụ góp


Xác định các nhóm thuế cho thuế VAT
Lựa chọn các cài đặt thuế chính xác cho các đối tác kinh doanh của bạn
Tạo các báo cáo thuế VAT và danh mục kinh doanh của EU

Lúc kết thúc chủ đề này thì bạn có thể
Valued-Add Tax
Course Prerequisites
Hiểu biết chung về các khái niệm kinh doanh
Ít nhất phải có kinh nghiệm về bán hàng hoặc tư vấn về một sản phẩm ERP
Quen thuộc với các ứng dụng Microsoft Office
TB1000 ( SAP Business One - hậu cần, dịch vụ, và nguồn nhân lực )
Đề nghị :
Phải có kinh nghiệm đào tạo
Kinh nghiệm trong việc thuyết trình và bán hàng

Target Audience
Đối tượng tham gia:Những người tham gia gồm có:
Tư vấn và hỗ trợ nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện và hỗ trợ các quy trình kinh doanh của khách hàng với SAP Business One
Chuyên gia tư vấn chịu trách nhiệm cung cấp các khóa đào tạo người sử dụng SAP cho SAP Business One cho nhân viên của khách hàng
Chuyên gia tư vấn chịu trách nhiệm cung cấp các khóa đào tạo người sử dụng SAP cho SAP Business One cho nhân viên của khách hàng
Nhân viên của các đối tác SAP SMB người có trách nhiệm cung cấp tư vấn bán hàng có thẩm quyền cho khách hàng của họ và giúp trình bày sản phẩm hiệu quả
Copyright
Bản quyền 2007 SAP AG. Tất cả các quyền.
Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép hoặc phân phối cho bất cứ mục đích hoặc trong bất cứ hình thức mà không có sự đồng ý bằng văn bản của SAP AG. Các thông tin trong ấn phẩm này có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ghi sổ nhật ký
Đảo ngược giao dịch
Ghi sổ nhật ký
Nội dung:
- Làm việc với các chu kỳ kế toán
- Chuẩn bị báo cáo vào cuối kỳ
- Báo cáo tài chính
Mục tiêu:
-Tạo được một chu kỳ kế toán và các chỉ số về một chu kỳ
- Đóng tài khoản bằng cách sử dụng tiện ích Period-End Closing
- Tạo được ra một mẫu báo cáo để làm báo cáo tài chính
Period-End Closing
Question
1. Trong form Payment Tern - Setup ở trường Start From có mấy lựa chọn?
1
2
3
4
2. Để sử dụng báo cáo tài chính trong ERP thì phải làm như thế nào ?
Modules->Reports->Financials
Financials-> Financials Reports
Cả 2 cái đều đúng

Kiểm tra thu chi
đối với một một
khách hàng
hay
nhà cung ứng

Ví dụ:
1.
Liệt kê
các
khoản thu
đối với
khách hàng
có mã
C20000
2. Xác định
tổng các khoản thu

của khách hàng này trong năm
2007

một khoản
thu/chi
vào hệ thống
Ghi nhận
Ví dụ: Ghi nhận khoản chi sau vào hệ thống
Cách ghi nhận nghiệp vụ
Kiểm tra sự thay đổi trong hệ thống
Thanh toán Wizard
Demo
Demo
=> Tạo thanh toán theo lô
Kiểm tra tiền mặt và gửi tiền ngân hàng
+ Kiểm tra số dư tiền mặt

+ Gửi tiền mặt vào ngân hàng
1. Tính tổng các khoản chi cho nhà cung cấp có mã
V20000
trong năm
2008
????
2. Trích
5000$
từ tài khoản tiền mặt(
11100000
) đi gửi ngân hàng mã tài khoản
11220000.
Để ghi sổ nhật ký thủ công, tại giao diện người dùng, chọn Financials > Journal Entry
Con số này được tăng lên với mỗi giao dịch.
Ngày tháng đăng (Posting date): Ngày giao dịch phát sinh.
Ngày kết thúc (Due date): Ngày giao dịch kết thúc .
Ngày tài liệu (Doc. date): Ngày sử dụng cho mục đích báo cáo thuế.
Chọn trường Use Negative Amount for Reverse Transaction (Sử dụng Số lượng âm để phục hồi giao dịch)
Để cấu hình chức năng này, Chọn Administration > System Initialization > Company Details.
SAP cho phép tạo thủ công các bút toán mới trên sổ cái.
Tuy nhiên, hầu hết các bút toán được tự động sinh ra từ bộ phận kinh doanh, bộ phận mua sắm, bộ phận thu chi.
Full transcript