Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

121104 Prüm

121104
by

Marlen Dane

on 3 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 121104 Prüm

stap voorwaarts in periode 2004-2008
m.b.t. methode van uitwisseling van kentekengegevens, en methode van vergelijking van DNA en dactyloscopische linkgegevens wie betrokken en waarom? Is het doel (al) bereikt? Informatieuitwisseling tussen politieautoriteiten van de EU lidstaten Het maken van EU wetgeving hoe kwamen we tot deze stap? Wat is de stand van zaken? Marlèn Dane bilaterale afspraken Schengen: van multilaterale overeenkomst naar EU recht
Schengenverdrag 14 juni 1985: afschaffing binnengrenscontroles
Schengenuitvoeringsovereenkomst (of SUO) 19 juni 1990: artt. 92-101ter
Verdag van Amsterdam: Schengenacquis (incl. SUO) wordt Unierecht per 1 mei 1999 Verdrag van Senningen (of Beneluxverdrag) 8 juni 2004
primeur gecentraliseerde en geautomatiseerde rechtstreekse bevraging kentekengegevens (art. 15)
uitwisseling persoonsgegevens op verzoek (art. 10)
spontane uitwisseling van persoonsgegevens (artt. 10, 13)
uitwisseling niet persoonsgebonden gegevens (art. 1, lid 2) Verdrag van Enschede (of Duits Nederlands politieverdrag) 2 maart 2005
vergelijking DNA profielen d.m.v. rechtshulp (art. 10)
uitwisseling persoonsgegevens op verzoek (art. 7)
spontane uitwisseling van persoonsgegevens (artt. 15, 20)
uitwisseling niet persoonsgebonden gegevens (artt. 15, 20) Verdrag van Prüm 27 mei 2005
Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje
gecentraliseerde en geautomatiseerde rechtstreekse bevraging van kenteken gegevens (art. 12)
gecentraliseerde geautomatiseerde vergelijking linkgegevens DNA analyse bestanden (artt. 2, 3, 4)
gecentraliseerde geautomatiseerde vergelijking linkgegevens dactyloscopische identificatiesystemen (artt. 8,9)
uitwisseling persoonsgegevens op verzoek (art.14)
spontane uitwisseling van persoonsgegevens(ar. 14)
uitwisseling niet-persoonsgebonden informatie (art. 13)

Raadsbesluit Prüm JBZ/2008/615 van 23 juni 2008
gecentraliseerde en geautomatiseerde rechtstreekse bevraging van kenteken gegevens (art. 12)
gecentraliseerde geautomatiseerde vergelijking linkgegevens DNA analyse bestanden (artt. 2, 3, 4)
gecentraliseerde geautomatiseerde vergelijking linkgegevens dactyloscopische identificatiesystemen (artt. 8,9)
uitwisseling persoonsgegevens op verzoek (art.14)
spontane uitwisseling van persoonsgegevens(art. 14)
uitwisseling niet-persoonsgebonden informatie (art. 13) Zweeds Kaderbesluit 2006/960/JBZ van 18 december 2006
uitwisseling van gegevens uit politiebestanden en uit bestanden waar de politie zonder toepassing van dwangmiddelen toegang toe heeft
beschikbaarheidsbeginsel
doelbinding: for police use only Europolbesluit 2009/371/JBZ van 6 april 2009
verhouding tussen LS en Europol
meer verplichtingen jegens Europol m.b.t. informatie-verstrekking en uitwisseling
recent geïmplementeerd (1 april 2012)
binnenkort wordt voorstel nieuwe Europol Verordening verwacht KB dataprotectie 2008/977/JBZ van 27 november 2007
doelbindingsbeginsel "reversed": ontvanger bepaalt tenzij verstrekker voorbehoud maakt
recent geïmplementeerd (1 april 2012 door wijziging Wet politiegegevens en de Wet justitiele en strafvorderlijke gegevens)
inmiddels is nieuwe Rl gegevensbescherming politiële en justitiële informatie in onderhandeling (naast de nieuwe algemene Verordening gegevensbescherming) hoe werden de datasoorten gekozen? waarom buitenom de EU? hoe verliep de onderhandeling? Keuze datasoorten:
numeriek
voorhanden databestanden
veelgevraagd in voortraject Buitenom de EU?
initiatief DL
wens tot snelle stap voorwaarts
idee proeftuin
relatie met Europese Commissie
Onderhandelingen:
ruim mandaat voor Nederlandse delegatie
frequente besprekingen o.l.v. gastheer Duits Ministerie van Binnenlandse Zaken
persoonlijk
obstakels bij vaststellen betrouwbare match DNA en dacty (bv. minimum aantal markers)
dacty: ook persoonlijke beoordeling nodig
wat was het (nieuwe) doel? Doel van Prüm:
snelheid
nieuwe methode: snelle fase voorafgaand aan formele rechtshulp met per ommegaande antwoord: geautomatiseerde (al dan niet rechtstreekse) hit no hit
geen of zo min mogelijk belasting eigen capaciteit: do it yourself Wat mag er nu met betrekking tot dacty? ter voorkoming en opsporing van strafbare feiten:
opsporingsdoel
kan verder gaan dan bestrijding terrorisme, grensoverschrijdende criminaliteit en illegale migratie (K II 2006/2007, nr. 6 p. 12) dacty: vergelijking in individuele gevallen, geen bulk dacty: bevragende lidstaat stelt uiteindelijk definitieve hit(-no hit) vast
Full transcript