Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mappeelement 2

No description
by

Ellen Rolfsnes

on 19 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mappeelement 2

SKJELETTET Mål:
Eleven skal kunne beskrive skjelettet og musklar,
og gjere greie for korleis kroppen kan bevege seg. Eleven skal kunne beskrive kjenneteikn ved virveldyr Eleven skal kunne beskrive skjelettet og musklar,
og gjere greie for korleis kroppen kan bevege seg. Eleven skal kunne beskrive kjenneteikn ved virveldyr Digital ferdigheit: Nytte slike verktøy til utforsking..... visualisering....dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid Mennesket: lese fakta, skrive,
forelesning, nettsider, LMS,
teikne, praktiske øvingar. Virveldyr: stikkord,
tagxedo, presentasjon 1. 2. Kompetanse - fagkrav: lærar må meistre verktøy som ligg i LMS må kaste seg ut i noko.... la pedagogikken styre... Mitt forhold til dømet: www.tagxedo.com rammer: resultat: ..med fare for å mislukkast 20 elevar aleine, spes. tilpasningar
Lite tilgjengelege pc'ar
Begrensa tilgang til program
Korte arbeidsøkter
Fargeskrivar ikkje tilgjengeleg for elevar
Nettilgong heime
Elevane har god digital kompetanse elevane må ha digital kompetanse må ha vilje til å prøve nye ting må ha tid til utvikling kollegarettleiing opplæring/kursing elevaktivitet variert IKT tilført mykje elevane godt nøgde elevar og lærar har auka digital kompetanse elevane har lært verktøy i LMS som dei vil bruke vidare i skulegongen Teikna av Evy Skogedal/ Oda Rydland engasjement skuleleiinga må engasjere seg samarbeid
Full transcript