Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Povijest egipta do kraja

No description
by

ema šeki

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Povijest egipta do kraja

Povijest Egipta do kraja
Srednjeg kraljevstva

Nil
Izvor života
Žila kucavica egipatske kulture još od kamenog doba
Klimatske promjene i pretjerana ispaša = isušeni pašnjaci = Sahara
Dva su velika rukavca: Bijeli Nil i Plavi (Modri) Nil
U delti - drevni Egipat
Perodizacija razvoja egipatske države
Preddinastičko razdoblje
Arhajsko kraljevstvo
Staro kraljevstvo
1. međurazdoblje
Srednje kraljevstvo
2. međurazdoblje
Najstarija razdoblja Egipatske države
Egipat-crna zemlja
Život je ovisio o poplavama Nila i gradnji kanala, zbog plodnog crnog mulja razvila se moćna civilizacija
Noma - teritorijalni okrug
Nomarsi - lokalni upravitelji nome
Teritorijalna podjela: Gornji Egipat i Donji Egipat
Staro kraljevstvo
Novo kraljevstvo
3. međurazdoblje
Saitski period
Kasno razdoblje
Helenističko razdoblje
Rimsko razdoblje
Prvo međurazdoblje
Godišnji ciklus - važan u životima drevnih Egipćana
Podizanje svakog ljeta
Dobra poplava - Egiptu je osigurano obilje
Slabija ili prejaka poplava - Egipat pati
Gornji Egipat
O. 3100.g.pr.Kr.-o. 2700.g.pr.Kr.
Od Asuana do Kaira
Vladar sa izduženom bijelom krunom
Glavni zaštitinik i bog je sokol
Glavni grad Teba
20 noma
Donji Egipat
Doba krize egipatske države
Jedno od tri takva razdoblja u povijest Egipta
Tužaljke - najstariji egipatski književni tekstovi
između Kaira i delte Nila
Vladar sa crvenom krunom
Glavni zaštitnik i bog je pas
Glavni grad Memfis
20 noma
Uzroci
sve veće jačanje mjesnih moćnika
socijalni nemiri
upadi beduinskih plemena
raspad vjerskog sustava
Srednje kraljevstvo
Oko 3100.g.pr.Kr ujedinjenje dva kraljevstva
Apsolutna monarhija
(o. 2040. g. pr. Kr. - o. 1786. g. pr. Kr.)
državna vlast sa središtem u Tebi
osnivač - Mentuhotep I.
ponovno uspostavljene stare trgovačke veze
uspostavljene nove sa Kretom i Ciprom
trgovačka ekspedicija u Punt
miroljubiva politika
Sesostris III.
najvažniji vladar XII. dinastije
ukinuo funkciju nomarha te na njihovo mjesto postavio činovnike
osvajački ratovi u Palestini i Nubiji
O. 2700.g.pr.Kr.-o.2200.g.pr.Kr
Prvi veliki uspon Egipta-faraoni šire državu
Trgovačke veze- prve trgovačke ekspedicije
Trgovina drvom,tamjanom,začinom ...
Vjera u zagrobni život
Mastambe
Pravokutne građevine
Opeka i drvo

Stepenaste
piramide
3. dinastija-Zoser i
Imhotep
Umjetnost
Priamide u Gizi
Keops,Kefren i Mikerin
Tekstovi piramida
(5. i 6.dinastija)

Sinuhe Egipćanin - najpoznatije književno djelo toga razdoblja
Obelisci
Biljni stupovi
Reljefna umjetnost
Sfinga
Ženska glava i lavlje
tijelo
Hvala na pažnji
Tereza Benčić i Ema Šekez
Full transcript