Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4TSO - 7. Wantoestanden en hervormingen in de Kerk

No description
by

Stijn Mertens

on 24 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4TSO - 7. Wantoestanden en hervormingen in de Kerk

7. Wantoestanden
en hervormingen
in de Kerk
Situering:
tijd: 16de eeuw
plaats: West-Europa
domein: cultuur en politiek
1 Een kerkgemeenschap vol tegenstellingen
Gelovigen nemen deel aan het kerkelijk leven,
maar ze zijn
onwetend op het vlak van het geloof
.
Gewone priesters kunnen hen nauwelijks helpen
op dat vlak, want ze zijn
slecht opgeleid en verdienen weinig
. Ze maken misbruik van hun positie. --> Geld aftroggelen.
Met de hoge geestelijkheid was het niet
beter gesteld. Ze was meestal van adel en vond
inkomsten belangrijker dan zorg voor de gelovigen
.
Pausen zagen hun
gezag ondermijnd en
ze hadden veel geld nodig
. (Aflatenhandel)
Westers Schisma (1378-1417)
Het celibaat werd
vaak niet nageleefd
,
zowel door de lagere als hogere geestelijkheid.
2. Een godsdienstig verdeeld Europa
Begin 16de eeuw:
ontstaan van de
Reformatie of Hervorming.
Maarten Luther,
grondlegger van het
lutheranisme.
(Oorspronkelijk was
hij een augustijner
monnik.)
Hoe kom ik in de hemel?
Antwoord vond hij in de bijbel,
niet bij de geestelijkheid:
door overgave aan God
.
Reageert tegen aflatenhandel.
Wil daarover een discussie op
gang brengen met behulp van
95 stellingen
.
Resultaat: conflict met de kerk.
Hij wordt eerst in de
kerkban
geslagen en later ook in de
keizerlijke ban
.
Luther wordt in bescherming genomen
door vrienden en Duitse vorsten.
voordeel: boekdrukkunst
zorgde voor snelle verspreiding van zijn ideeën.
Volgens Luther is
alleen de bijbel
richtinggevend voor de mensen (daarom
laat hij de bijbel in het Duits vertalen).
Er zijn ook slechts twee sacramenten volgens
hem:
avondmaal en doop
.
Hij verwerpt ook het celibaat.
* de eucharistie met als belangrijk onderdeel de heilige Communie
* het doopsel
* het vormsel
* de biecht of het sacrament van de verzoening
* de ziekenzalving of het heilig oliesel
* het priesterschap
* het huwelijk
Johannes Calvijn
stichtte het
calvinisme
.
Hij is veel radicaler dan
Luther.
Redding van de mens
hangt alleen af van God
.
God bepaalt wie in hemel
of hel komt. =
predestinatie
.
Hendrik VIII zette zichzelf
aan het hoofd van de Engelse
kerk. Na een ruzie over een
echtscheiding kwam het tot
een
breuk met Rome
. Zo
ontstond het anglicanisme.
In de Engelse kerk kwamen geleidelijk
meer
lutherse en calvinistische
invloeden.
(Tussendoor:
In de 16de en 17de eeuw zijn er ook
veel godsdienstoorlogen.
Vorsten bepalen welke godsdienst er
in hun land gevolgd moet worden.)
3. De Contrareformatie hervormt de kerk
= reactie van de katholieke kerk op de Reformatie.
Concilie van Trente (1545 - 1563),
doelstellingen:
Kerk herenigen
. Er worden fouten toegegeven,
maar de hereniging loopt op niets uit.
Misbruiken aanpakken
(maar de aflaten blijven):
meer opleiding voor geestelijken,
bisschoppen in bisdom,
hervorming kloosterorden en nieuwe gesticht (Jezuïeten).
Geloofsonderricht voor gelovigen (catechismus)
Duidelijkheid scheppen in de kerkleer
.
De besluiten van Trente worden later (en veel later)
in de praktijk omgezet
.
Full transcript