Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det nya betygssystemet

och lite betygshistoria
by

Stefan Karlsson

on 30 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det nya betygssystemet

Det nya
betygssystemet

LGR 80
LPO 94
LGR 11
Tänk på:

- Åk 6 - endast ett terminsbetyg
- Man är inte sitt betyg

Viktigast för elevens lärande är:

- konkreta mål och feedback medan arbetet sker.

(Vad är bra, vad kan man förbättra,
hur kan man göra?)

- att undervisningen ger möjlighet att
utveckla önskade förmågor
Relativt betygssystem

Betygsskala: 1, 2, 3, 4, 5

Flest antal treor, antalet fyror och tvåor
i en klass skulle vara fler än antalet
femmor och ettor.

Standardprov i Svenska, Matematik samt Engelska som riktlinje för betyg 3
Målrelaterat betygssystem

Betygsskala: G, VG, MVG

Betygskriterier finns för varje betyg

Nationella prov i Svenska, Matematik samt Engelska som riktlinje för betyg G
Kunskapsrelaterat betygssystem

Betygsskala: F, E, D, C, B, A

Kunskapskrav finns för betygen E - C - A

Nationella prov i Svenska, Matematik, Engelska, NO samt SO som riktlinje för betyg E - C - A
och lite betygshistoria
Kunskapskrav

Betygen D och B
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget C
Betyget A
Betyget E
Grundläggande läsförståelse

På ett enkelt sätt beskriva

Viss språklig variation


Enkla beskrivningar
God läsförståelse

På ett utvecklat sätt beskriva

Förhållandevis god språklig variation

Utvecklade beskrivningar
Mycket god läsförståelse

På ett välutvecklat sätt beskriva

God språklig variation


Välutvecklade beskrivningar
Några exempel från kursplanen i svenska
Undervisningsplan 1955
Relativt betygssystem
Betygsskala: D, C, BC, B, Ba, AB, a, A
LGR 69 & LGR 80
Betygssättning är
nytt för de flesta

- ingen nackdel, slipper gamla ryggsäckar

- skolan stor satsning på
utbildning i Bedömning för
lärande och betyg
Full transcript