Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Havo 4 Arm & Rijk 4.1

No description
by

Neeltje Vincken

on 1 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Havo 4 Arm & Rijk 4.1

Hoofdstuk 3 De olifant ontwaakt
design by Dóri Sirály for Prezi
Kern
De invloed van de veranderende samenleving op de verspreiding van ideeën
De betekenis van de globalisering voor de culturele en regionale eigenheid van de bevolking
Het verband tussen de digitale samenleving, tijd-ruimtecompressie en stedelijke netwerken

§4.1 Een nieuwe tweedeling

Achttiende en negentiende eeuw --> industriële revolutie

--> verstedelijking en migratie --> vrij baan voor technische en culturele vernieuwing

Diffusie = het verspreiden en vermengen van vernieuwingen/ideeën over landen of bevolkingsgroepen


Verplaatsingen van mensen leiden tot contacten --> Contacten maken diffusie mogelijk

Diffusieproces in versnelling door:
koloniale uitbreiding
zoektocht naar grondstoffen en afzetmarkten
beter vervoer
toename wereldhandel (Voorbeeld invloed Groot-Brittannië in India)

§4.1 Een nieuwe tweedeling

Cultuurgebied: gebied gekenmerkt door groot aantal min of meer gelijke cultuurelementen zoals taal, godsdienst en een gemeenschappelijke geschiedenis

Cultuurgebieden erg grote eenheden met nog veel verschillen


Afgrenzen steeds moeilijker door migratie en diffusie


Overgangsgebieden vaak conflictgebieden


Strikte geloofsovertuiging in combinatie met armoede en achterstelling
-> fundamentalisme en terrorisme


§4.1 Een nieuwe tweedeling

Afname regionale identiteit door globalisering

Niet iedereen deelt mee in modernisering maatschappelijke tegenstellingen

polarisatie van de samenleving = het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.

§4.1 Een nieuwe tweedeling

Culturele diffusie snel door globalisering --> vooral via wereldsteden

Wereldstad= metropool (miljoenenstad die belangrijke economische, politieke, wetenschappelijke en culturele functies vervult)
--> knooppunten in mondiale netwerken.

lingua franca is Engels

Metropolen aantrekkelijk voor bedrijven omdat:
agglomeratievoordelen ( bv. goede infrastructuur, grote en gevarieerde arbeidsmarkt, aanwezigheid van andere bedrijven enz.
broeinest van kennis, contacten, creativiteit en innovatie

Diffusietheorie:
Nieuwe ideeen, trends, producten en technieken breiden zich vanuit innovatiecentra als een olievlek uit over de nabije omgeving

§4.1 Een nieuwe tweedeling

§4.1 Een nieuwe tweedeling

§4.1 Een nieuwe tweedeling

De digitale samenleving

Kapitaal en informatie zeer mobiel door digitale revolutie
gevolgen:
sommige gebieden gaan mee, andere houden het niet bij
andere verdeling van werk over de wereld
wereldwijde netwerken van bedrijven, instellingen en migranten
burgers houden elkaar makkelijk op de hoogte van politieke ontwikkelingen

Belang digitale netwerk neemt toe

§4.1 Een nieuwe tweedeling

Thema
De economische, culturele en demografische gevolgen van de globalisering

Hoofdstuk 3 Een krimpende wereld

Tijd-ruimte compressie --> dankzij snellere vervoersmiddelen--> afname relatieve afstand

Door transsporttechnologie --> snellere en grotere vervoersmiddelen (bv vervoer in containers)

Door communicatietechnologie -> efficiënte logistiek mogelijk (= manier waarop het vervoer, de opslag en distributie van goederen georganiseerd wordt)

gevolg --> vervoerskosten dalen

tegelijkertijd nam de snelheid van het vervoer toe --> wereld wordt kleiner/ tijd-ruimtecompressie

§4.1 Een nieuwe tweedeling

http://www.schooltv.nl/video/globalisering-iedereen-is-afhankelijk-van-elkaar/#q=globalisering
Full transcript