Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Canlı Alemleri , Biyolojik ve Ekonomik Önemleri

No description
by

Anıl Anil

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Canlı Alemleri , Biyolojik ve Ekonomik Önemleri

CANLI ALEMLERİ
Canlı Alemleri
→Aşırı sıcak, aşırı kurak, uygun olmayan pH, besin kıtlığı…gibi olumsuz koşullarda bakteriler endospor formuna geçer.
→Bakteriler endospor formuna geçmeden önce, DNA' sının kopyasını alır ve bu kopyayı endospor formunda saklar.
Canlı Alemleri
Canlı Alemleri
→Halkasal DNA taşırlar.
→DNA' ları çıplaktır. (histon proteini bulunmaz)
→Bazı bakterilerde, plazmid adı verilen ve olumsuz ortam koşullarına karşı direç genleri taşıyan DNA parçaları bulunur.
→Zarlı organel taşımazlar.
→Organellerden sadece ribozom bulunur.
→Peptidoglikan (protein + yağ + glikoz) yapılı hücre çeperi bulunur.
→Besinlerini glikojen depo ederler.
→Fotosentez yapanların sitoplazmasında klorofil bulunur.
→Oksijenli solunum yapanlarında mezozom adı verilen hücre zarı katlanmaları bulunur.
→Mezozomda elektro taşıma enzimleri (ETS) bulunur.
→Bazılarında hareket organeli olarak kamçı bulunur.
→Pilus adı verilen uzantılar taşırlar.
→Piluslar, bakterilerin yüzeylere tutunmasında ve eşeyli üreyen bakterilerde gen aktarımında görevlidir.
→Hastalık yapıcı bakterilerin (patojen) hücre çeperinin dış kısımlarında kapsül bulunur.
→Bazı bakteriler olumsuz ortam koşullarında ENDOSPOR oluştururlar.

Anıl AKBUDAK
9/C 899

Canlı Alemleri ,
Biyolojik ve Ekonomik Önemleri

Canlılar filogenetik sınıflandırmaya göre;
PROKARYOT VE ÖKARYOT olarak ikiye ayrılırlar
**Prokaryot canlılar:
→Çekirdeksiz tek hücreli canlılardır.
→DNA sitoplazmada dağınık halde bulunur.
→Prokaryot canlılar; bakteriler ve arkebakteriler
olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.
Ökaryotlar (Latince: Eukaryota), hücrelerinin yapısından dolayı beraber gruplandırılmış bir canlılar grubudur. Bilimsel sınıflandırmada ökaryotlar, arkeler ve bakterilerle beraber tüm canlıları kapsayan üç ana gruptur.
Bakteriler
Endospor Oluşumu
→Ortam koşulları normale döndüğünde eski haline geri döner.

Not:

→Bakteri endosporu bir üreme değildir.
→Sadece kötü ortam koşullarından korunmak için geliştirilmiş bir adaptasyondur.

→Bakterilerin üremesi; eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.
→Tüm bakterilerde eşeysiz üreme ikiye bölünme ile gerçekleşir.
→Bazı bakerilerde eşeyli üreme konjugasyonla gerçekleşir
Not:

→Bakteri konjugasyon yapmadan önce, plazmidin bir kopyasını alır.
→Plazmit veren bakteriye; (F+), plazmit alan bakteriye; (F-) denir.
→Mayoz ve döllenme görülmez.
→Birey sayısı artmaz.
→Sadece çeşitlilik oluşur.
→Böylece bakteriler, kötü ortam koşullarına karşı dirençli hale gelmiş olur.
Bakterilerin üremesi
Protistaların Biyolojik Ve Ekonomik Önemi
Çürükçül protistler,endüstri ve canlı atıklarını parçalayarak çevre kirliliğini engellemede ve madde döngüsünde etkilidir.
Bazı kamçılı türleri selülozun parçalanmasını sağlayan enzimler üretir.
Deniz ve okyanuslarda algler, diğer canlılar için besin kaynağını oluşturmaktadır.
Diatomların silisli hücre çeperinin kalıntıları okyanus diplerinde birikir. Çıkarılan diatomlu topraklar işlenerek izolasyon tuğlası, süzgeç ve diş macunu yapımında kullanılır.
Alglerden , ve gibi maddeler üretilmektedir.
Bazı alg türleri protein,vitamin ve mineral içeriği yönünden zengin olmaları nedeniyle besin olarak da tüketilmektedir.
Fotosentez yapabilen algler, yaşadıkları suyun oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar.
Protistaların bir kısmı hastalık etmenidir. Özellikle sporlular birçok omurgalı ve omurgasız hayvanda parazit olarak yaşar ve çeşitli hastalıklara neden olur.
Bu parazitlerden Trypanosoma gambiense çeçe sineği tarafından taşınır ve uyku hastalığını yapar.
Hayvan benzeri bir protist olan Leishmania cinsinin bir türü Akdeniz çevresindeki çocuklarda görülen kara hastalığı, diğer bir türü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olan doğu çıbanına neden olur.
Bu hastalıklar tatarcık, pire, tahtakurusu gibi kanla beslenen böcekler tarafından yayılır.
Amiplerin bazı türleri birçok hayvanın sindirim kanalında parazit olarak yaşar.Bunlardan bir tür, insanın kalın bağırsağında amipli dizanteri denilen bir hastalığa neden olur.
Sporlulardan plazmodyumun bazı türleri sıtma hastalığını yapar ve bu hastalık anofel cinsi sivrisineğin dişisi tarafından insana bulaştırılır.
Full transcript