Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Монгол Орны Ойн Сан, Ойн нөөц

No description
by

Ebo Ebt

on 30 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Монгол Орны Ойн Сан, Ойн нөөц

Сүүлийн 20 жилд ойн түймэр, ойн хөнөөлт шавьжийн хор хөнөөл болон хууль бус огтлолтоос шалтгаалан 1,2 сая га ойн талбай хорогдсон байна.
МОНГОЛ УЛСЫН ОЙН САН
Монгол улсын ой бүхий газар нутаг нь Сибирийн тайга, Төв Азийн тал хээрийн дундах экологийн шилжилтийн бүсийн ойт хээрийн шилмүүст ой, уулархаг нутгийн тайгын ой болон говь цөлийн бүсийн заган ой гэсэн хоёр үндсэн хэсэгт хуваагдана.
МОНГОЛ ОРНЫ ОЙН НӨӨЦ
Ой мод бол олон талын ач холбогдол бүхий байгалийн үнэт баялаг юм. Манай улсын ой 140 гаруй зүйлийн мод, сөөгөөс бүрдэх бөгөөд 18.3 сая га талбайтай, 1.4 тэрбум шоометр модны нөөцтэй юм.
Монгол орны ой нь Төв Азийн эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөлд зохицон ургадаг учир байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадавхиар нэн хязгаарлагдмал, түймэр, хөнөөлт шавьж болон хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөлөлд хялбархан ордог юм.
Монгол Орны Ойн Сан, Ойн нөөц
Улаанбаатарын Их Сургууль
Биологи-Экологи Б.Энхболор

2015 Он
2011 оны 01-р сарын
01-ний байдлаар Монгол улсын ойн сан бүхий газар 18565.6 мян.га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 11.87 хувийг эзэлж байсан ба Ойн сангийн талбайн 75,1 хувийг шилмүүст, навчит ой, 24.9 хувийг заган ой эзэлж байв.
ТАЛБАЙ
ОЙН САНГИЙН ГАЗАР
Ойгоор бүрхэгдсэн

Ойгоор бүрхэгдээгүй

Ойн бус

гэсэн 3 бүлэгт ангилдаг.
1. Ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн газарт байгалийн ой, бут сөөг, таримал ой орох ба 12917.5 мян.га талбай.
2. Ойгоор бүрхэгдээгүй газарт байгалийн аясаараа ойжиж байгаа газар, тармаг модод, зориудаар ойжуулсан газрууд, түймэр хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн ой, мод бэлтгэсэн газар хамаарах ба 4712.1 мян.га талбай.
Ойн бус талбайд ойн цоорхой, цагаан энгэр, эвдрэлд орсон газар, намаг, тусгай зориулалтын зурвас, мод үржүүлгийн талбай зэрэг газрууд орох ба 935.9 мян.га талбайг тус тус эзлэнэ.
Аливаа улс орны ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нийт нутаг дэвсгэрт нь харьцуулж хувиар илэрхийлсэн үзүүлэлтийг ойрхог чанар гэдэг.
ОЙРХОГ ЧАНАР
Манай улсын ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн талбай /12.9 сая.га /-г улсын нийт нутаг дэвсгэр /156,4 сая.га/-д хувааж гаргахад ойрхог чанар нь 8.26% байна.
ОЙРХОГ ЧАНАР
Манaй ойн талбай нь 16.7 сая га талбайтай бөгөөд ойгоор бүрхэгдсэн талбай нь нийт 12.9 сая га болох бөгөөд 71.4 хувийг шинэс, 9.5 хувийг хуш, 6.3 хувийг нарс, 11.1 хувийг хус, 1.7 хувийг бусад мод, сөөг эзэлдэг.
Сүүлийн жилүүдийн цаг агаарын хэт хуурайшилт, ган, ой хээрийн түймэр, технологийн бус мод бэлтгэл болон шавжийн үржин олшрох биологийн зүй тогтолтой холбогдон ой
ОЙН ХОМСДОЛ
ОЙН ХОМСДОЛ
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Өнөөгийн байдлаар улсын хэмжээнд 1475.5 мян.га талбайд 32564.6 м.ш.м хатсан, 18453.9 м.ш.м унанги модыг цэвэрлэх, 123.3 мян.га талбайд арчилгаа хийх, 365.3 мян.га талбайд ойжуулалт, 338.1 мян.га талбайд байгалийн сэргэн ургалтад туслах, 24.2 мян.га талбайд өсвөр модыг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
Full transcript