Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoofdstuk 4 Warmte

basisstof 1 t/m 3
by

Irma de Witt

on 10 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoofdstuk 4 Warmte

Hoofdstuk 4 Warmte Basisstof 1 Warmtebronnen en brandstoffen Wat is een warmtebron? Wat is chemische energie? Wat is elektrische energie? Wat voor berekeningen horen hier bij? PLUS Wat is verbrandingswarmte? Hoe reken je met verbrandingswarmte? Basisstof 2 Aardgas verbranden Hoe werkt een verbranding? Wat is een reactieschema?
Hoe werkt een cv-installatie? PLUS Wat is rendement? Hoe reken je met rendement? Basisstof 3 Geleiding en stroming Wat is warmtetransport? Hoe werkt warmtegeleiding? Hoe werkt warmtestroming? PLUS Hoe werkt een expansievat? Wat is een warmtebron? Een warmtebron is iets wat warmte afgeeft,
bijvoorbeeld een oven, strijkijzer of theelichtje.
Een warmtebron zorgt voor warmte. Wat is chemische energie? Chemische energie is energie die ontstaat uit
een chemische reactie. Warmte is een vorm van
energie. Een voorbeeld van een chemische reactie
is een verbranding. Een warmtebron waar een
verbranding plaats vindt is dus maakt dus gebruik
van chemische energie. Wat is elektrische energie? Elektrische energie is energie die ontstaat door
elektriciteit. Een warmtebron die gebruik maakt van
elektrische energie is bijvoorbeeld een strijkijzer. (er
zit een stekker aan) Wat voor berekeningen horen hier bij? Er kunnen rekenvragen gesteld worden zoals vraag 4
in je werkboek. Deze vragen hebben ook te maken met
basisstof 3 van hoofdstuk 3. Het is belangrijk om het logisch te houden voor jezelf. Als bjiv. 100 ml water er 6 minuten over doet om warm te worden op een gasbrander, dan doet 50 ml water er op diezelfde gasbrander natuurlijk maar 3 minuten over. Wat is verbrandingswarmte? Verbrandingswarmte is de warmte die vrijkomt bij
het verbranden van een stof en wordt gegeven in
Joule per liter of Joule per kilogram. Als de verbrandings-
warmte van een stof 33 miljoen Joule per liter is betekent dat dat als je 1 liter van deze stof verbrand er 33 miljoen Joule aan warmte vrij komt. PLUS Hoe reken je met verbrandingswarmte Voor het rekenen met verbrandingswarmte is het belangrijk dat je goed weet wat verbrandingswarmte betekent. Als je weet hoeveel warmte er vrij komt bij de
verbranding van 1 liter weet je ook hoeveel warmte er vrij komt bij het verbranden van 2, 3, 7 of 100 liter.
Soms heb je de dichtheid van een stof nodig om goed te kunnen reken. deze is dan gegeven. Kijk ook nog een keer naar basisstof 4 van hoofdstuk 2. De opgaven van deze
plus zijn belangrijk! Hoe werkt verbranding? Voor verbranding heb je brandstof, zuurstof
en een ontbrandingstemperatuur nodig. De
ontbrandingstemperatuur is meestal een vlam
of een vonk. Na een verbranding zijn er andere
stoffen dan voor de verbranding. Deze nieuwe
stoffen noemen we verbrandingsproducten. Wat is een reactieschema? In een reactieschema staat welke stoffen er zijn
voor de reactie en welke aanwezig zijn na de
reactie. Voor de pijl is voor de reactie na de pijl
is na de reactie.
Je kunt aangeven in welke fase de stoffen zich
bevinden door tussen haakjes een g,l of s erachter
te zetten. De g is voor gas, de l voor vloeistof en
de s voor vast. Hoe werkt een cv-installatie? Een cv-installatie krijgt zijn warmte van een
verwarmingsketel. In de verwarmingsketel wordt
aardgas verbrand. De warmte die daarbij ontstaat
komt langs de warmtewisselaar. Daar wordt water
opgewarmd. De pomp zorgt er voor dat het warme
water door de radiatoren gaat en afgekoeld weer
terugkomt in de warmtewisselaar. Zie ook afbeelding
5 op bladzijde 58 in je boek. Wat is rendement? Rendement geeft aan hoeveel procent van
de Energie die je ergens in stopt nuttig wordt
gebruikt. Bij een verwarmingsketel geeft het
rendement aan hoeveel procent van de warmte
wordt doorgegeven aan het water. PLUS Hoe reken je met rendement? Het rekenen met rendement is het zelfde als
rekenen met procenten.
deel/geheel x 100%
Het enige wat je goed in de gaten moet houden is
wat is het deel en wat het geheel. Wat is warmtetransport? Warmtetransport is het vervoeren van
warmte door geleiding of stroming. Warmte
wordt van een plek met veel warmte naar een
plek met weinig warmte gebracht. Hoe werkt warmtegeleiding? Warmtegeleiding is warmte transport binnen
een stof. Hoe makkelijker een stof de warmte
binnen zichzelf verplaatst hoe beter deze geleid.
Metalen zijn goede warmtegeleiders. Dit merk je
ook als je metaal aanraakt. Dat voelt namelijk
meestal koud. Dat komt omdat het metaal de
warmte van je hand meteen wegneemt. Hoe werkt warmtestroming? Bij warmtetransport door stroming neemt een
vloeistof of een gas de warmte mee. Een
voorwaarde is dus dat de vloeistof of lucht in
beweging is. Soms komt er juist door de
aanwezigheid van warmte beweging. Warme
lucht heeft namelijk een lagere dichtheid dan
koude lucht en zal dus gaan stijgen. Daar koelt
de lucht weer af. Die koude lucht gaat weer dalen.
De warmte wordt dan door de beweging van de
lucht door de ruimte verplaatst. PLUS Hoe werkt een expansievat? Water dat warm wordt zet uit, en wil dus
meer ruimte innemen. De leidingen van de
verwarming geven niet mee. Als er dus geen
ruimte zou zijn waar dit water heen kan zouden
de buizen ontploffen of scheuren. Het expansievat
zorgt voor die ruimte. Er zit een rubberen vel in
dat het water kan uitrekken als het meer ruimte
nodig heeft. Aan de andere kant van het rubberen
vel zit stikstof. Voor de SO:
- lees de tekst in je boek goed.(begrijp wat er staat)
- bekijk je opgaven nog een keer, begreep ik alles?
- maak de test jezelf (niet te snel denken ik weet het
niet, probeer door je boek er
nog eens bij te pakken toch
een antwoordt te krijgen)
Full transcript