Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Какво е приобщаващо образование?

No description
by

Dimitar Lazarov

on 25 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Какво е приобщаващо образование?

Какво е приобщаващо образование?
А защо именно приобщаващо образование?
Всъщност, какво изобщо е приобщаване?
а гражданите имат
различен пол
Защото именно в училищата растат новите граждани.
Различен цвят
и различни потребности
Приобщаващото образование е отношение.
Приобщаващото образование НЕ Е:
"хвърляне" на деца със СОП в класове без съответната помощ.
лишаване на деца със СОП от работа със специалисти.
компромис с образованието на деца в норма.
На международно ниво
1948 Всеобща Декларация за Правата на Човека


1960 Конвенция за борба срещу дискриминация в областта на образованието
1965 Международната конвенция за премахване на всички форми на расовата дискриминация

1979 Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените

1989 Конвенцията за правата на детето
1990 Конвенция за защита на правата на мигриращите работници и членовете на техните семейства

1994 Декларация от Саламанка: Принципи, политики и практики в образованието за хора със специални нужди

1999 Конвенция относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд.

2006 Конвенция за правата на хората с увреждания
Предписанията на ЮНЕСКО за изграждане на политики за приобщаващо образование;
Инициатива на Бан Ки Мун „Образованието преди всичко“
Европейската Социална Харта
На ниво Европейски съюз
Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“
Европейската стратегия за хората с увреждания (2010-2020) и Стратегическата рамка Образование и обучение 2020
Full transcript