Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KỊCH BẢN DẠY HỌC

No description
by

Hong Ngoc

on 1 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KỊCH BẢN DẠY HỌC

KỊCH BẢN DẠY HỌC
Bài 7: Liên Kết Giữa Các Bảng
Hoạt động 02
Cách tiến hành (12p)
:
Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm sẽ tạo bảng và thực hiện yêu cầu của giáo viên. Các nhóm có thể tạo 1 hoặc nhiều bảng, nhưng để lấy dữ liệu theo yêu cầu của giáo viên thì nhóm tạo 1 bảng sẽ dư thừa dữ liệu, nhóm tạo nhiều bảng thì sẽ khó lấy được dữ liệu.
Hoạt Động 03
Cách tiến hành: (17p)
GV trình bày các bước thực hiện tạo liên kết giữa các bảng trên máy tính và máy chiếu. Yêu cầu HS theo dõi.
HS theo dõi và đặt câu hỏi thắc mắc cho GV giải đáp.
Yêu cầu HS lên thực hành trên máy GV.
Nếu phòng học không có máy chiếu, giáo viên sẽ chuẩn bị hình ảnh minh họa giúp học sinh dễ theo dõi.
Hoạt Động 04
Cách tiến hành: (8p)
GV chiếu bảng dưới đây và yêu cầu HS điền tiếp các bước để hoàn thành các thao tác.Yêu cầu HS xem lại cách tạo liên kết giữa các bảng và hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung cho bài thực hành số 5: Liên kết giữa các bảng.
Hoạt Động 01
Cách tiến hành (8p):
Kiểm tra sỉ số và ổn định lớp.
Nhắc lại kiến thức cũ:
Chia lớp làm hai dãy và cho học sinh hai bên thay phiên nhau đưa ra các thao tác được sử dụng trong Access mà HS biết. Bên nào không đưa ra được câu trả lới tiếp theo sẻ thua.
Từ các thao tác học sinh đưa ra, GV chọn thao tác "Liên kết bảng" để giảng dạy. (dẫn nhập)
Mục Tiêu
Hoạt động diễn ra 8p.
Ổn định lớp, nhắc lại kiến thức và dẫn nhập vào bài mới.
Mục Tiêu
Giúp học sinh theo dõi trực quan và biết được quá trình thực hiện tạo liên kết giữa các bảng.
CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 12
Chương I: Khái Niệm Về Hệ CSDL.
Chương II: Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access
.
Chương III: Hệ CSDL Quan Hệ.
Chương IV: Kiến Trúc và Bảo Mật Các Hệ CSDL.
Bài 3: Giới Thiệu Microsoft Access
Bài 4: Cấu Trúc Bảng
Bài 5: Các Thao Tác Trên Bảng
Bài 6: Biểu Mẫu
Bài 7: Liên Kết Giữa Các Bảng
Bài 8: Truy Vấn Dữ Liệu
Bài 9: Báo Cáo Và Kết Xuất Báo Cáo
Mục Tiêu
ND Trọng Tâm
&
Điểm Khó
Kiến Thức
Liên Quan
Phương Pháp
Kiến thức:
Hiểu được khái niệm liên kết bảng là gì và ý nghĩa liên kết bảng.
Biết được kĩ năng tạo liên kết giữa các bảng.
Kĩ năng:
Tạo được CSDL gồm nhiều bảng.
Tạo được liên kết giữa các bảng.
Thái độ:
Rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm và khả năng tự khám phá.
Nội Dung Trọng Tâm
Về kiến thức:
Hiểu khái niệm liên kết giữa các bảng.
Biết kĩ năng tạo liên kết giữa các bảng.
Về kĩ năng:
Thực hiện được các thao tác liên kết giữa các bảng.
Nội Dung Khó
Khái niệm liên kết giữa các bảng.
(Khái niệm mới với học sinh)
Kiến Thức Liên Quan
- Cơ sở dữ liêu.
- Cấu trúc bảng.
Các khái niệm chính: trường (field), bản ghi (record), kiểu dữ liệu ( data type).
Tạo và sửa cấu trúc bảng.
Phương pháp dạy học trực quan và thảo luận nhóm là chính.
Kết hợp với phương pháp đàm thoại nêu vấn đề, tạo tình huống có vần đề từ đó tạo hứng thú cho học sinh tích cực tham gia và bài học.

GVHD: Nguyễn Ngọc Hoa
SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
MSSV: K36.103.046
Lớp:SP Tin 4
Từ đó GV đưa ra khái niệm và ý nghĩa liên kết giữa các bảng.
Mục Tiêu
Giúp học sinh hiểu được khái niệm và ý nghĩa liên kết giữa các bảng.
Mục Tiêu
Giúp học sinh cũng cố kiến thức và hướng dẫn học ở nhà.
Giả Định ???
Phòng học có máy chiếu, loa, bảng phấn.
Phòng Học
Lớp Học & Học Sinh
- GV có máy tính cá nhân.
- Đầu năm học đã hướng dẫn học sinh quy cách học và làm việc ở lớp, ở nhà.
- Soạn câu hỏi và bài tập cho học sinh thảo luận.
Giáo Viên
- Lớp 12A2, sĩ số 40 học sinh được chia thành 4 nhóm.
- Ở nhà, học sinh đọc SGK và tạo được CSDL gồm các bảng.
- Trên lớp, học sinh xem SGK, hoạt động nhóm và ghi chép đầy đủ.
Full transcript