Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokrati eller diktatur?

No description
by

rebecka lööv

on 3 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokrati eller diktatur?

Olika styrelseskick
Vad menas med styrelseskick?
I en demokrati har folket demokratiska rättigheter:
Demokratin i Sverige
- I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag.
- Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
-Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.
Sveriges Grundlagar
- Grundlagarna skyddar vår demokrati.
- De innehåller reglerna för Sveriges statsskick och kan helt enkelt sägas vara samhällets spelregler.
- Grundlagarna har därför en speciell ställning i samhället.
De mänskliga rättigheterna
Inom Sveriges demokrati vilar de mänskliga rättigheterna
Vad är demokrati?
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder
Demokrati eller diktatur?
- Det förklarar hur ett samhälle eller ett land styrs
- Därför kan ett styrelseskick betyda olika beroende på vilket land vi pratar om
-Ett annat ord för styrelseskick är statsskick
- I Sverige har vi ett styrelseskick som kallas för demokrati
- Till skillnad från exempelvis Nordkorea som har diktatur
- Länder kan styras på många olika sätt
Folkstyre
Demokrati betyder att folk får vara med och bestämma i ett land
Det betyder också att människor får rösta och att allas röst är lika mycket värda
På grekernas tid fick bara rika män rösta
500-talet f.kr
Direkt demokrati
Det finns olika typer av demokrati, exempelvis:
direkt demokrati
Representativ demokrati
demokrati
att rösta
Yttrandefirhet
fritt att bilda organisationer
Fria och rättvisa val
tryckfrihet
Flera politiska partier
rättssäkerhet
- Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter.
-De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar.

Sverige har fyra grundlagar:
Regeringsformen
Successionsordningen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefirhetslagen

VÅR DEMOKRATI VILAR I GRUNDLAGARNA
Regeringsformen
Den lagen talar om hur Sverige ska styras, med riksdag och regering etc
Våra demokratiska rättigheter etc
successionsordningen
Den talar om hur Sveriges tron ska ärvas.
Regler för vem som ska vara kung och drottning i Sverige
Tryckfrihetsförordningen
Lag som säger att man ska få uttrycka sina åsikter i skrift, exempelvis på sociala medier och i tidningar.
yttrandefrihet
Lagen talar om att alla ska få säga vad de tycker och tänker
Det gäller så länge en inte kränker någon annan
KORTFILM!
Sli.se
De mänskliga rättigheterna innefattar grundläggande värden som är viktiga för att en människa ska må bra och leva ett bra liv

*En del rättigheter är politiska och medborgerliga.

*Människor ska ha rätt att säga vad de tycker,
tro på vilken gud de vill och kunna välja att vara med i föreningar.

*Andra rättigheter är ekonomiska, sociala och kulturella.

*Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta.

*Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället.

*Alla ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.
Det är Sveriges regering som ska se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs och vidhålls

Diktatur är demokratins motsats

●Den som styr i en diktatur kallas diktator.
●Diktatorn styr allt själv utan att fråga andra.
●Om folket inte lyder kan det förekomma:
- åsiktsförtryck
- censur
- tortyr
- avrättningar utan rättegång
- terror
- frihetsberövanden
diktatur
I en diktatur finns ofrihet inom många områden:

●Alla har inte rösträtt.

●Valen är inte fria. Det kanske bara finns ett parti att rösta på.

●Det finns ingen åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet eller religionsfrihet.

●Den som har makten tar det som någon annan äger.

●Det finns ingen rättssäkerhet.

●Det finns ingen jämlikhet.

Hur får man makt?

●Man kan ärva makt.
●Man kan ha makt av tradition.
●Man kan ta makt med våld.
●Man kan välja den/de som ska ha makt.
Demokrati
Diktatur
Påverka politiska beslut

Flera grupper vill vara med och påverka innan våra politiker tar beslut:

●Massmedierna som kallas ”den tredje statsmakten” granskar och kritiserar ”första och andra statsmakten” (regeringen och riksdagen).

●Experter kan få politiker att lyssna.

●Stora organisationer (till exempel när flera fackförbund går ihop ) som LO, TCO och SACO kan få politikernas uppmärksamhet.

●Stora företag och de stora bankerna påverkar våra politiker då deras pengar är viktiga för landet. Man vill ha kvar de stora företagen i Sverige.

●Folkrörelser eller protestgrupper som använder civil olydnad (bryter mot lagen) kan få politiker att reagera. Det finns till exempel husockupanter, miljöaktivister och trädkramare.
Hur olika grupper kan påverka politiska beslut
●Vi har rätt att granska staten. Allmänheten och våra medier kan göra detta.

●Vi har vissa rättigheter. Riksdagen och regeringen jobbar åt alla i Sverige.

●Vi har regelbundna val.

●Vi har val i Sverige vart fjärde år. Då får de som får rösta påverka vilka partier som ska sitta i riksdagen, med andra ord välja de representanter som ska ”styra landet”.

●Riksdagens representanter får svenska folkets förtroende.

●Vi har rätt att läsa allt som står om oss i något som kallas OFFENTLIGA REGISTER.

●Vi har rätt att veta vad hur skattepengarna används.
Hur vet man att det är en demokrati i Sverige?
http://urplay.se/program/182798-drom-om-demokrati-grundlagarna
Klicka på länken så kan ni kolla på ett filmklipp om Sveriges grundlagar
Sveriges äldsta grundlag.
Lag från år 1810.
Full transcript