Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szervezeti kommunikáció

No description
by

Petra Tóth

on 29 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció
Tartalom
Bevezetés
Történelmi példák
Sikeres üzleti kommunikáció feltételei
Gátjai, értelmezési problémái
Gördülékeny kommunikáció
Modellek
Csatornái
Horizontális és vertikális kommunikáció
Külső, belső kommunikáció
Egy konkrét szervezet bemutatása
Gördülékeny kommunikáció
Formális kommunikáció:
c
Lefelé irányuló (felülről jövő) komminukáció
- Célok megvalósítása
- Munkavégzési utasítások és magyarázatok
- Elvárások, szabályzatok közlése
- Visszajelzés a teljesítményről
- Nevelő szándékú üzenetek
Felfelé irányuló kommunikáció
- Problémák közlése
- Javaslatok a fejlesztésre
- Beszámolók készítése
- Sérelmek és viták közlése
Külső kommunikáció
a vállalat külső kapcsolatai
célja: a vállalat kedvező gazdasági helyzetbe hozása, kedvező kapcsolatok kialakítása a piac résztvevőivel
Történelmi példák a szervezeti kommunikációra
1. Kezdetben az ókori folyamvölgyi államokban:
öntözőrendszer irányítása
adó begyűjtése és újraelosztása
Egyiptomi piramisok létrejötte
Kínai Nagy Fal
2. Középkorban
vallási hierarchia kialakulása
hivatalok kialakulása
gazdasági szervezetek: céhek, ipartestületek
pl.: Hanza-szövetség
egyetemek létrejötte

Bűnözés: szicíliai maffia (La Cosa Nostra), titkosszolgálati hivatalok
(Gestapo)
Az üzenet:
Jól strukturált
Világos
Konzisztens
Megfelelő médiumhoz szól
Releváns
Prioritásnak megfelelő
Mi a szervezet?
"... az egymással többé-kevésbé összefüggő
pozíciók közti viszonyokkal meghatározható

társas struktúra
, melyben az egyes pozíciókhoz tartozó
egyéneknek a pozíciók által
többé vagy kevésbé világosan
definiált társas szerepeket kell eljátszaniuk
."
(Rosengren, 2004)
Bevezetés
Mi a szervezeti kommunikáció?
"Szervezett keretek között folyó, hatalmi, függő viszonyban lévő emberek formális és informális érintkezése."
(Kraiciné, 2007)
Gátjai, értelmezési problémái
rosszul megszerkesztett félreérthető üzenet
térbeli távolság
eltérő kultúrák a szervezeti egységek között
hírforrás hitelessége
visszajelzés hiánya
túl kevés/túl sok infomáció
előítélet
az értelmezés problémái
Feladó: Vezérigazgató
Címzettek: Területi Igazgatók

Kedves Kollégák!
Pénteken 17 órakor a Haley üstökös olyan közel halad el a Földhöz, hogy szabad szemmel is láthatóvá válik. Ez a rendkívüli látványosság csak 76 évente fordul elő, ezért kérem az Igazgatókat, az alkalmazottakat vezényeljék ki a parkba, ahol én egy kis előadást tartok a jelenséggel kapcsolatban. Esős időben sajnos nem látható, ekkor az alkalmazottak a vállalati büfében gyülekezzenek, ahol egy kis filmet vetítünk nekik az üstökösről.
Feladó: Területi Igazgató
Címzett: Főosztályvezetők

Kedves Kollégák!
A Vezérigazgató utasítására pénteken 17 órakor a Haley üstökös fog a park felett feltűnni az égen. Ha esne az eső, gyűjtsék össze a dolgozókat a büfében, ahol lefilmezik ezt a csodálatos jelenséget, amely csak 76 évente fordul elő.
Feladó: Főosztályvezető
Címzett: Osztályvezetők

A Vezérigazgató utasítására pénteken 17 órakor a csodálatos Haley üstökös megjelenik a büfében. Ha a parkban esne az eső, a Vezérigazgató új utasítást ad, ami csak 76 évente fordul elő.
Feladó: Osztályvezető
Címzett: Csoportvezetők

Pénteken 17 órakor a Vezérigazgató fog feltűnni a büfében a Haley üstökössel, ami csak 76 évente fordul elő. Ha esne az eső, a Vezérigazgató a parkba rendeli az üstököst.
Feladó: Csoportvezető
Címzett: Dolgozók

Ha pénteken 17 órakor esne az eső, a csodálatos, 76 éves Bill Halley és az üstökös végigfuvarozza a Vezérigazgatót a parkon át a büfébe.
Sikeres üzleti kommunikáció feltételei
Kommunikáció fajtái
:
Tájékoztató célú pl: szervezeti bejelentés
Meggyőző pl: új rendszer bevezetése
Mozgósító pl: felhívás
Szakmai pl: konferencia
Média pl: e-mail, hírlevél
gyors és pontos
naprekész, rugalmas, adhokrácia
minél kiterjedtebb a szervezet, annál bonyolultabb a kommunikációs rendszere, kiszámíthatatlanabb
integrált szervezeti kommunikáció
stratégiai kommunikáció
modellek alkalmazása
Csatornái
Informális kommunikáció:
kiegészíti a formális kommunikációt
megbízhatósága kérdéses
nem ellenőrzött
bizonyos feltételek megvalósulása szükséges
önérdekű torzítások
működése
Hírlánc:
személyes kapcsolatok
szervezeti viszonyok
Formális modellek
Csatornái
"A formális kommunikációs csatornák kialakításáért, karbantartásáért, függetlenül azok irányától, a vezetők felelősek"
Vertikális kommunikáció
- Oldalirányú
- Különböző egységekben dolgozó vezetők, alkalmazottak között valósul meg
Belső kommunikáció
a szervezet belső kapcsolatainak működtetése és fenntartása
friss szakterület, 1990-ben vált ki teljesen a szervezeti menedzsment emberi erőforrás (HR) részlegéből és lett önálló
Belső kommunikáció feladatai
1.Előrejelzés és trend analízis
2.Prioritások felállítása
3.Kommunikációs tanácsadás és tréning – technikusok
4.A kommunikációs stratégia kialakítása
5.A szerteágazó kommunikációs tevékenységek összehangolása egy szervezeten belül
6.Külső-belső kommunikációs anyagok gyártása (újság/hírlevél)
7.A kommunikációs tevékenység rendszeres értékelése
A belső kommunikáció alapelvei
1.A vezetők alapvető feladata a dolgozók tájékoztatása
2.A szervezet céljából indul ki, így azt is kell, hogy kiszolgálja
3.Az irányítási folyamat hatékony eszköze
4.Szükségszerűen a kétirányú kommunikációra épít
5.Kommunikációs hálózatok és csatornák
6.Optimális kommunikációs készségek


(Új Magyarország fejlesztési terv – Szervezeti kommunikáció tanulmány; Budapest, 2010. január)
Jenei Ágnes (2012): Szervezeti kommunikáció, belső kommunikáció, NKE KTK kommunikáció előadás, Budapest
Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Park Kiadó, Budapest.
Új Magyarország fejlesztési terv (2010): Szervezeti kommunikáció - tanulmány, Budapest, 2010. január
Rosenren, Karl Erik (2004): Kommunikáció, Typotex, Budapest, 2004.
Kraiciné Szokoly Mária: Kitekintés a fenntarthatóságra nevelés tartalmi kérdéseire, In: Kraiciné Szokoly Mária, Cippén Katalin (szerk.) A fenntartható fogyasztásra nevelés kérdései: Tanulmányok a képzés és kommunikáció területéről. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
Debreceni Egyetem: Agrár- és Gazdálkodástudományok centruma, Szervezeti kommunikáció - tananyag, URL:http://portal.agr.unideb.hu/media/Szervezeti_kommunkiacio_tananyag_13824.pdf, Utolsó letöltés: 2013.12.03.10:00
Javorszky Edit (a.n.): A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Kövi, Szeged.
Répáczki Rita (2013): Szervezeti kommunikáció könnyedén és hatékonyan. URL: http://munkajog.hu/rovatok/napi-hr/szervezeti-kommunikacio-konnyeden-es-hatekonyan
Szitó Imre (1987): Kommunikáció az iskolában. Iskolapszichológia füzetek, Budapest, 7 .sz.
Széchenyi István Egyetem: Felnőttképzési Központ, (Szervezeti) kommunikácio - tananyag, URL: http://www.sze.hu/fk/sv031/Scan0446.pdf
Catrin Johansson (2007) Research on Organizational Communication - The case of Sweden In Nordicom Review 28

(*Széchenyi István Egyetem, Felnőttképzési Központ)
(*Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma)
(*Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma)
Kraiciné Szokoly Mária: Kitekintés a fenntarthatóságra nevelés tartalmi kérdéseire, In: Kraiciné Szokoly Mária, Cippén Katalin (szerk.) A fenntartható fogyasztásra nevelés kérdései: Tanulmányok a képzés és kommunikáció területéről. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
Rosenren, Karl Erik (2004): Kommunikáció, Typotex, Budapest, 2004
Rosenren, Karl Erik (2004): Kommunikáció, Typotex, Budapest, 2004
Full transcript