Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja I

No description
by

Magda Gąsiorowska

on 19 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja I

Ochrona ludności i zwierząt w przypadku zagrożeń.
Indywidualne środki ochrony przed skażeniami zabezpieczją przed:
- bojowymi środkami trującymi
- środkami przemysłowymi
- biologicznymi
- pyłem promieniotwórczym
- częściowo przed działaniem promieniowania cieplnego powstającego podczas wybuchów jądrowych

Środki te dzielimy na:
- środki ochrony dróg oddechowych
- środki ochrony skóry
Drogi oddechowe
można chronić środkami zastępczymi, do których należą podręczne środki ochrony w postaci masek przeciwpyłowych, tamponów czy opasek ochronnych, wykonanych we własnym zakresie z gazy i waty zwilżonej przed użyciem w roztworze sody.
Oczy
chroni się okularami np: przeciwpyłowymi. Do chwilowego zabezpieczenia dróg oddechowych może służyć ręcznik czy kilkakrotnie złożona chustka.
Indywidualne środki ochrony skóry:
Bojowe środki trujące przedostają się nie tylko drogami, ale i przez skórę. Należy zatem zadbać o ochronę całego ciała. Do tego służą indywidualne środki ochrony skóry, do których zalicza się:
- ogólnowojskową odzież ochronną OP-1M ( płaszcz, pończochy, rękawice ochronne )
- lekką odzież ochronną L-1 i L-2
- filtracyjną odzież ochronną FOOO-1( kurtka z kapturem, spodnie na szelkach, rękawice z ocieplaczami, kalosze, torba na odzież )
Do indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych zalicza się:
- maski przeciw gazowe filtracyjne i izolacyjne róznych typów
- respiratory
- maski tkaninowe i opaski przeciwpyłowe we własnym zakresie
Maski izolacyjne

połączone są ze zbiornikiem tlenu, a proces oddychania zachodzi bez udziału powietrza atmosferycznego.
W
maskach filtracyjnych
skażone powietrze oczyszcza się w czasie przepływania przez pochłaniacz.
Ewakuacja ludności:
Ewakuacja ludności
jest jednym ze środków ochrony ludności zbiorowej i ma na celu ochrone życia i zdrowia ludzi, zwierząt, ratowanie mienia, w tym zabytków ruchomych oraz ważnych dokumentacji w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożenia.
Ewakuacja I stopnia -
polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności ( mienia ) z rjnów, gdzie wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, do rejonów bezpiecznych. Realizuje się ją natychmiast po pojawieniu się zagrożenia.
Indywidualne środki ochrony:
Ewakuacja II stopnia -
polegan na przygotowanym przemiszczeniu ludności ( mienia ) z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych oraz innych obiektów stanowiących zagrożenie dla ludności w przypadku ich awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptonów takiego zagrożenia.
Ewakuacja III stopnia
- polega na uprzednio przygotowanym przeniasieniu ludności i mienia w czasie stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w związku z zagrożeniami związanymi z kryzysem militarnym oraz wojną.
Zabiegi sanitarne:
Zabiegi sanitane to zespół czynności mających na celu usuniącie, z powierzchni ciała, błon śluzowych oczu, nosa i ust substancji promieniotwórczych, środków trujących czy biologicznych. Rozróżnia się zabiegi sanitarne częsciowe i całkowite.
Rodzaje zabiegów sanitarnych:
- deazaktywacja
- odkażanie
- dezynfekcja
- dezynsekcja
- deratyzacja
- dekontaminacja
Ochrona zwierząt:
Działania mające na celu ochronę zwierząt domowych, w sytuacji chemicznego skażenia obszaru, polegają na zabezpieczeniu - uszczelnieniu obór i chlewni z bydłem i trzodą - i uniemożliweniu przedostawania się szkodliwych substancji do wnętrza.
Dziękujemy za uwagę !
Prezentacje wykonały:
~ Magda Gąsiorowska
~ Dominika Gryczewska
Full transcript