Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Női archetípusok megjelenése a reklámfilmekben

No description
by

O Evelin Orsolya

on 15 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Női archetípusok megjelenése a reklámfilmekben

Női archetípusok megjelenése a reklámfilmekben Az archetípusok, mint ősi mintázatok Bennünk élő istennők A szűz istennők: Artemisz, Athéné és Hesztia. A szűz őstípusa a függetlenség és sebezhetetlenség biztonságát, az önállóan boldogulni tudás képességét jelenti, és bizonyos öntudatosságot is. Artemisz a vadászat és a hold istennője, a független, önálló női lélek megtestesítője Saját céljait kövesse, és kibontakoztassa tehetségét a maga választotta területen. Céltudatosság
Athéné a bölcsesség, a mesterségek és a stratégia istennője, aki arra sarkallja a nőt, hogy szíve helyett az eszére hallgasson, azt kövesse – ezzel bizonyítja, hogy a világos, tiszta gondolkodásra nemcsak a férfiak, hanem a nők is képesek. Hesztia a házi tűzhely és a templom istennője, a bölcs nő. Ez az archetípus a két másik szűzzel ellentétben nem külső, hanem belső célra összpontosítja figyelmét, befelé, önmagába néz, valódi introvertált típus, magának való alkat, aki belső hangjaira hagyatkozik, intuícióját követi. A sebezhető istennők Héra, Démétér és Perszephoné.
Ők a hagyományos női szerepek archetípusai: a feleségé, az anyáé, és a leányé (az anyja-lányáé)
Közös bennük, hogy a férfi istenek bántalmazták őket (megcsalták, becsapták, megalázták, vagy megerőszakolták) C.G. Jung volt az, aki bevezette a pszichológiába az archetípus fogalmát. Az archetípusok (vagy ősitípusok) szerinte a kollektív tudattalanban meglévő „ösztönös viselkedési alapminták”.
Nem individuális, hanem általános természetű, azaz olyan viselkedésmódokat hoz létre, és olyan tartalmai vannak, melyek az egész világon, minden kultúrában többé-kevésbé azonosak. A mítoszok, mint a megismerés eszközei Erich Neumann: Amor és Pszükhé A mitológiai alakok viselkedésmintái és a nő pszichológiája közötti összefüggésre mutat rá először Intellektuális vagy intuitív tudásra teszünk szert „áhá-élmény” Már a megszületésünkkor hordozzuk Meg kell tanulnunk ellenállni a domináns archetípusoknak, mert károsan befolyásolhatnak életvezetésünkben Az őstípusok időn kívül léteznek, és tökéletesen közömbösek a mi életünk és igényeink iránt. Követelmények és remények, melyeket a család egy leány gyermekkel szemben támaszt Adott kultúra milyen női szerepeket támogat A serdülés, a terhesség és a klimax idején,
amikor a női hormonháztartás erőteljesen átalakul Életünk során mindannyian különböző fázisokon, korokon léphetünk át, s minden egyes szakasznak megvan a maga domináló istennője. Ismereteink segíthetnek, hogy jobban értsük önmagunkat és kapcsolatainkat Athéné és Artemisz kifelé forduló, extravertált archetípusok, míg Hesztia befelé forduló, introvertált Nem azt jelenti, hogy személyiségének a szó fiziológiai értelmében szűz, hanem személyiségének tetemes része érinthetetlen Nincs igénye a férfira, önbecsülését önmagából meríti. "Nő önmagával azonos, lelkének lényeges része nem tartozik máshoz, hű marad önmagához. Amit tesz, önmagáért, a maga kedvéért teszi. Arra érez késztetést, hogy saját értékeinek megfelelően éljen, azt tegye, ami számára fontos, függetlenül mások véleményétől. Sem a társadalmi szerepelvárások, sem a férfiak által támasztott követelmények nem érintik autonómiáját." Sajátos tudati minőség
Reflektor fénycsóvája Vonakodnak a társadalom által elvárt hagyományos szerepek betöltésétől
Saját hajlamaikat követik Artemisz, a vadász lemondott a városról, kerülte a férfiakat, és idejét az őt körülvevő nimfacsapattal a vadon mélyén töltötte. Az Artemisz-nők egyszersmind „megrögzött individualisták, útjukat egyedül járják végig. Athéné egyenrangú vagy felsőbbrendű társként a férfiak mellé szegődött. Alkalmazkodási módja a férfiakkal való azonosulás. Olyan lett, mint egy férfi. Hesztia a befelé fordulást, a visszavonulást választotta alkalmazkodási stratégiájául. Anonim alakot öltött, és így magára maradhatott. Elfedte nőiességét , nem állt be a versenybe, a nyugodt életet választotta. Immunisak voltak a szenvedésekkel szemben, és nem kötelezték el magukat soha. Célra tartó íjász Legmerészebb pályaálmok megvalósítása
A legnagyobb teljesítmények elérése Ha versenghet valakivel, valósággal megtáltosodik Szolidaritás és a gyengébbek támogatása, szívesen lép szövetségre nőtársasaival, és alakít ki testvéries viszonyt Másodlagosnak tekinti a párkapcsolatokat Fölfedez és kipróbál, újdonságokra, kalandra, ismeretlen tájakra vágyódik Kerüli azokat a partnereket, akik uralkodni akarnak rajta Az Artemisz-nőt általában addig érdekli egy férfi, amíg „ a vad menekül”. Életveszélyes szirén: félig gyönyörű, csábos nő, félig hideg és könyörtelen lény Megtanítja gyermekeit, hogyan védjék meg önmagukat, de maga is körömszakadtáig védelmezi őket, mint egy anya medve Fiatalos aktivitása soha nem csillapodik Nyugdíjas utazó Az Artemiszek ahelyett, hogy beletörődnének sorsukba, és jámborul tűrnének, folyvást lázadoznak az igazságtalan bánásmód ellen. Abban leli kedvét, ha zajlik körülötte az élet. Városokban érzi magát otthon. Forró pillanatokban hideg fejjel mérlegel. Éleslátása segíti Nem feltétlenül egyéni céljaira fordítja: ideális társ, tanácsadó
Nem befolyásolják érzelmek vagy szentimentális aggályok. Erősen vonzódik a tekintélyes, hatalommal is rendelkező férfiakhoz Maga választja ki az emberét. A „nagy ember hatalma az övé is”. Ha egyszer elkötelezi magát valakinek, úgy nélkülözhetetlen jobb kezévé és leghevesebb védelmezőjévé válik. Általában jó egészségnek örül, nincsenek lelki „gubancai”. Az Athéné- nőknek nincs barátnőjük, mert feledve a kapcsolat fontosságát, föláldozza őt, akár árulással is, saját győzelme érdekében. Apját bálványozza Hajlamos rá, hogy mindent mértékkel tegyen, arany középúton maradjon Intellektuális elhárítás Anonim, arctalan Társaságkerülő, magának való lény, aki szereti a csendet és a nyugalmat, s ezt általában a magányban találja meg A házimunkát értelmes és kielégítő tevékenységnek, nem pedig nyűgnek érzi. Mindenre rengeteg ideje van, nincs szigorú órarendje vagy beosztása. A Hesztia-nőket nem rendítik meg annyira a drámai események. „Bölcs matróna” Hagyományos női hivatkozások vonzzák őt. Ott érzik jól magukat, ahol láthatatlanok, ahol természetesnek veszik, hogy a munka el van végezve. „Jó feleség” Hesztia-nő csak közvetve, nagyon diszkréten, apró gesztusokkal fejezi ki, ha valakit szeret Reakcióik jellegzetesek: Héra dühvel és bosszúvággyal, Démétér és Perszephoné mély depresszióval reagál  Akikben ezek az archetípusok dominálnak, mind sérülékenyek Kapcsolataikat előtérbe helyezik, míg a karrierük, autonómiájuk, önállóságuk háttérbe szorul Jóval fogékonyabbak más emberek érzései iránt, mint a szűz istennők Fontosabb a szerepük betöltése
Függőség Sajátos tudati jelleggel bírnak  Áldozattá tudnak válni a szűz istennőkkel szemben Gyakran kiszolgáltatott Beteljesedés, áldozat, gyógyulási fázis Héra a házasság istennője, elkötelezett nő, feleség  A házasság istennője, gyermekáldás védelmezője, Zeusz felesége  Héra három arca, az asszonyi élet három szakasza  Kétarcúsága megkülönbözteti a többi istennőtől A nő házasság utáni vágyát testesíti,
nem érzi magát egésznek férj nélkül Noé bárkája effektus  Örök és feltétel nélküli elkötelezettség Mai Héra szűzen megy férjhez, vagy első szexpartner
Hűség évtizedeken át akár
A férj legyen „valaki”
  Mintafeleség Boldogsága attól függ, hogy mekkora jelentpséget fordít házasságuknak Mennyire ismeri el őt, és mennyire hűséges Ha a férj válni akar, a nő meg sem hallja A bosszú általában nem a férjet célozza meg Ha a Héra archetípussal teljesen azonosul egy nő, a többi őstípus elhalványul személyiségében Démétér a termékenység, gabonaföldek istennője, táplálékadó, anya Anya őstípusa, legbőkezűbb istennő Anya-gyerek imázs  Másokról való gondoskodás, bőkezűség, nagyvonalúság Munkahelyen ő gondoskodik a kávéról és a szenvicsről Városból vidékre költözik Türelem, állhatatosság, kitartás és csökönyösség Általában adakozni vágyó Ha nincs gyereke alacsonyabb rendűnek, értéktelennek érzi magát
Üres fészek depresszió Kifelé forduló, empatikus, lojális a végletekig Démétér nők szoros barátságokat kötnek Anyámasszony katonája Állandóan rendelkezésre áll Perszephoné az alvilág királynéja, fogékony és alkalmazkodó nő, anyja-lánya Két alakban tisztelték: Koré gyönyörű, karcsú leányka
Perszephoné érett nő, a holtak szellemein uralkodik Passzív, nem ő irányítja a dolgokat Kettős alak jellemében is megtalálható  Koré tudatlan, nincs tisztában szépségével, vágyaival Örökösen habozó kamasz Legnagyobb vágya, hogy az anyja elégedett legyen vele Szexualitás és ártatlanság archetipikus kombinációja Fogékonyság és befogadókészség Introvertált, alkalmazkodik másokhoz, körülményekhez Perszephonénak fontos a karrier Egy férfival való kapcsolat segíthet elszakadni az anyától Nárcizmus, hiúság Középkori depresszió, örök ifjúság illúziója elszáll Hajlamos a depresszióra, ha magukhoz láncolják, elnyomják őket, szabadságukat elveszítik Aphrodité a szerelem és a szépség istennője, kreatív nő és szerető Ez az őstípus hordozza a szerelemben, szexualitásban és a szépségben lelt örömünket Akinél ez a típus dominál könnyen lesz szerelmes, és hamar beleszeretnek Erotikusan fűtött vonzáskör Erkölcsi normák A fajfenntartásösztönét is ő képviseli  Alkotómunka szenvedély nélkül nem létezik A pillanatnak él, érzéki tapasztalaton múlik minden Mindent kipróbál Intenzív jelenlétével lebilincselően hat gyerekeire Szerelmük kapcsán függőségbe esnek, vagy olyanba szeretnek bele, aki nem viszonozza
Kapcsolat-orientáltak http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1125919467?bctid=63741243001&fb_source=message http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1125919467?bctid=63741243001&fb_source=message
Full transcript