Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sms

aviation
by

ilker ünder

on 4 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sms

Template by Missing Link
Images from Shutterstock.com

Sunu İçeriği
*Emniyet
SMS
*Emniyet Yönetimi
*Emniyet Yönetim Sistemi
Emniyet Politikası
Emniyet Beyanı
SRB'nin Görevleri
SMS'in faaliyetleri
FDM
İstatistikler

SORULAR??
TEŞEKKÜR EDERİZ
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Ümran BAYRAK
08.05.2013
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ

Safety Management Department

Emniyet: Risklerin mümkün olan en az- makul seviyelere indirilmiş halidir.

Havacılık Emniyeti: Sivil havacılık faaliyetlerinin
gerçek hayat şartlarında, tüm bilinen risk faktörlerinin ortaya konulduğu ve kaçınıldığı, kabul edilebilir risk seviyelerinde
gerçekleşmesidir.
Bir organizasyonun kabiliyetlerini tehdit eden risklerin tespiti, analizi, giderilmesi ve/veya kabul edilebilir bir seviyede azaltılmasıdır.
İnsanın yer aldığı etkileşimlerde
RİSKLERİ SIFIRA İNDİRMEK
İMKANSIZDIR!


ONUR AIR Emniyet Politikası

Onur Air Emniyet Politikası
"
Olusabilecek tüm riskleri minimuma indirerek kabul edilebilir risk seviyesine getirmektir".

Sloganımız "
Önce Emniyet
" tir.
Emniyet politikasını yerlestirmek ve SMS kültürünü
yaymak amacıyla, Emniyet Yönetim Sistemi Ofisi
bağımsız olarak çalısmaktadır.
FDM ofisi de sadece Emniyet Yöneticisi' nin
sorumlulugu altında çalısmaktadır.
Onur Air Emniyet Önceligi;
Onur Air bünyesindeki ticari, operasyonel, çevresel ve sosyal tüm baskılar arasında en yüksek öncelige sahiptir.

ONUR AIR Emniyet Taahhüdü
Emniyet en önemli faaliyetimizdir. Tüm havacılık faaliyetlerimize yönelik sürekli olarak stratejiler ve süreçler gelistiriyor, uyguluyor, sürdürüyor ve iyilestiriyoruz; böylece en yüksek emniyet performansı seviyesine ulasmayı ve ulusal/uluslararası standartları karsılamayı umuyoruz.

ONUR AIR' in Genel Müdür'ü basta olmak üzere yönetimin tüm kadrosu ve bütün çalısanlar en yüksek seviyedeki emniyet performansına ulasılmasından sorumludur.Uygun insan ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, emniyet uygulamalarını desteklemek, etkili emniyet raporlaması ve iletisimini tesvik etmek ve finansal yönetimle aynı sekilde sonuçlara ilgi göstererek, adil kültür çerçevesinde emniyeti aktif sekilde yönetmek üzere, emniyet yönetimini desteklemek,

Tüm yöneticilerin ve diger personelin baslıca sorumlulukları arasına emniyet yönetimini yerlestirmek

Tüm personelin emniyet performansının sağlanmasıyla ilgili yükümlülükleri ve sorumluluklarını açıkça tanımlamak,

Havacılık faaliyetleri ve insan faktörleri ile ilişkili riskleri ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçleri belirlemek ve uygulamak,
Çalısanların gönüllü katılımını desteklemek, ölçmek ve artırmaya yönelik stratejiler gelistirmek,

Hukuki ve düzenleyici sartlara ve standartlara uymak ve mümkün oldugunda bunların ötesine geçmek,

Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve egitime sahip insan kaynaklarının mevcudiyetini saglamak,

Tüm personelin yeterli ve uygun havacılık emniyet bilgisi ve egitimi almasını, emniyet konularında yeterli olmasını ve yalnızca kabiliyetleri dogrultusunda uygun görevlere tayin edilmesini saglamak,

Emniyet performansımızı sürekli olarak iyilestirmek ve ilgili emniyet önleminin alınmasını ve etkili olmasını sağlamak için Emniyet yönetim incelemeleri gerçeklestirmek.
Emniyet Gözden Geçirme Kurulu' nun Görevleri

Emniyet Yönetim Sistemi Departmanı Olarak Yapılan Faaliyetler
*Tüm birimlerle toplantılar yapılıp tehlike ve risk belirleme süreci hakkında bilgi verilerek, konu ile ilgili farkındalık yaratıldı,
*Lotus programı üzerinde gelistirilen yazılım ile, tüm birimlerin tehlike belirleme, risk degerlendirme ve raporlama sürecine hız kazandırıldı,
*Lotus programı ile birlikte SPI takiplerinin saglanması planlandı,

*İnsan Kaynakları ile görüsülerek tüm yeni personele oryantasyon egitimi ile birlikte SMS egitimi de verilmesi planlandı,

*Degisim yönetimi ile ilgili check-list' ler hazırlanıp, yayımlanacak,

*Uçucu ekip için "Safety Bulletin ve Memo" yayınlanması,
2014 yılı itibariyle "Spot" denetimlere verilen önemin arttırılması.
Emniyet Yönetimi:
Yüksek seviyede emniyet
performansına ulasmak için risklerin sistematik olarak yönetilmesidir
Emniyet Yönetim Sistemi : Dogmuş ve doğabilecek tehlike ve risk unsurlarını belirleyerek söz konusu tehlikeleri ve riskleri bertaraf eden veya asgari düzeye indirgeyen
operasyonel risk yönetim sistemi
dir.
RİSK YÖNETİMİ NEDİR?
Risk Yönetimin Amacı: Dengeli kaynak tahsisiyle tüm risklere vurgu yapmak,
kalıcı ve sürdürülebilir
risk kontrol ve hafifletme sistemi olusturmaktır.
RİSK YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?
Emniyet risklerinin, emniyet performansı hedeflerinin gerçeklestirilmesine olanak saglayacak sekilde kontrol edilmesini saglar,
Emniyet Yönetim Sistemi ' nin anahtar bilesenidir.
Onur Air Emniyet Politikası ICAO Doc. 9859 AN/474, SHT-SMS ve SHY-SMS kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Onur Air Emniyet Sorumlulugu;
Onur Air bünyesinde çalısan her birey Onur Air'in emniyet hedefine ulaşılmasına katkıda bulunulacak sorumluluga sahiptir.
SMS' in etkin bir şekilde yürütülebilmesi için insani, teknik, mali ve diger kaynaklar uygun sekilde dağıtılacaktır.

Onur Air Emniyet Hedefi;
Onur Air uçuslarından ve yer operasyon faaliyetlerinden kaynaklanan emniyet risklerini makul çerçevede ulaşılabilir bir düzeye indirgemektir.
Onur Air Emniyet Yönetim Sistemi;
Onur Air bünyesindeki emniyet risklerinin proaktif, sistematik açık ve koordinasyona dayalı olarak yönetilmesidir.

Onur Air Emniyet Yönetim Sistemi;

emniyet hedefini yakalamak amacıyla, Onur Air bünyesindeki tüm departmanlarda SMS' i proaktif, saglam, etkin verimli ve entegre bir sekilde uygulayabilmek için sistematik ve kapsamlı süreç ve prosedürlerden olusur.
sRB'nin Görevleri Nelerdir?
SMS' in izlenmesi,
Alınan düzeltici faaliyetlerin izlenmesi,
ONUR AIR' in emniyet politikası ve hedefleri dogrultusunda emniyet performansını gözlemlemek,
Emniyet yönetiminin önceligini destekleyen emniyet yönetim sürecinin etkinligini gözlemlemek,
Mevzuat gerekliliklerinin üzerindeki bir emniyet performansına erisebilmek için gerekli kaynakları saglamak,
EEG'ye stratejik talimatlar vermek.
İstatistikler
2013 yılı içerisinde SHGM' ye gönderilen teknik ve operasyon olay bildirimi olmak üzere toplam 222 tane rapor bulunmaktadır.
FDM (Flight Data Monitoring)
2006 yılı Haziran ayında şirketimiz tarafından uygulamaya geçilen FDM Sistemi, bu tarihten itibaren zaman içerisinde gelişerek, bir çok noktada kolaylık sağlayan bir sistem olmuştur. Haziran 2013 tarihinde 25 uçağımıza WQAR üniteleri takılmış olup sorunsuz data akışı sağlanmaktadır.

Her tipe ait, Class 3 bulgular için her ay, üç ayda bir ve yıllık raporlar hazırlanmaktadır. Raporlama sisteminden elde edilen veriler doğrultusunda 3 ayda bir risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirme sonrası düzeltici ve önleyici önlem alınması için ilgili birimlere gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca her 3 ayda bir ilgili birimler ile FDM değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.
video
Full transcript