Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

No description
by

Sinan ISIK

on 25 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

Bankacılık ve Kambiyo İşlemlerinde Kavramlar
Efektif
Yabancı ülkelerin kağıt paralarıdır. Bankaların efektif alışları da banknot şeklindeki yabancı ülke paraları ile sınırlıdır.
Dışarıda Yerleşik Kişi
Türkiye'de yerleşik olmayan ve yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Döviz Satım Belgesi
Türkiye'de faaliyette bulunan yetkili kurumların her türlü döviz satışlarında düzenlemek zorunda oldukları belgedir.
Döviz
Dövizin 2 anlamı vardır.
Madeni paralar efektif kapsamına girmez.
Efektiften faiz geliri elde edilemez. Diğer bir deyişle faiz kaybına yol açmaktadır.
1
Döviz, yabancı paralarla ödemeyi sağlayan efektif dahil her türlü hesap, belge ve araçlardır.
2
Dövizin bir diğer anlamı ise efektif hariç, yabancı ülke paraları ile ödemeyi sağlayan her türlü hesap, belge ve araçlardır.
Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, bankalar veya katılım bankaları vasıtasıyla yurtdışına döviz transfer etmeleri serbesttir.

Ancak, bankalar ve katılım bankaları, ithalat ve ihracat işlemleri ile görünmeyen işlemler dışında kalan yurdışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili mercilere bildirmek zorundadırlar.
Türkiye'de Yerleşik Kişiler
Yurtdışında yaşayan serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil, Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek maksadıyla bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Türk Parası
Türk parası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye'de tedavülde bulunan veya tedavülden kaldırılsa bile, değiştirme süresi dolmamış paradır.
Bir yolcu beraberinde en çok 5000 ABD Doları karşılığı Türk parasını yurtdışına çıkarabilir.
İç Kredi
Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içindeki bankalardan, Bankalar Kanunu ve bu Kanuna ilişkin mevzuata göre Türk Lirası olarak sağladıkları nakdi kredilerdir.
Döviz Kredisi
Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içindeki bankaların kendi kaynaklarından Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı'na göre Türk Lirası veya döviz olarak kullandıkları nakdi döviz kredilerdir.
Dış Kredi
Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları, Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı'na göre Türk Lirası veya Döviz olarak kullandıkları nakdi döviz kredilerdir.
Konvertibilite
Konvertibilite, milli paranın diğer ülke paralarına hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın kolayca çevrilebilmesidir.
Döviz kurları gerçekçi ve istikrarlı olmalıdır.
Arz - Talep dengesi sağlanmalı, enflasyon kabul edilebilir sınırlarda tutulmalıdır.
Döviz rezervi, ani dalgalanmalarda talebi karşılayacak yeterli seviyede olmalıdır.
Konvertibl Döviz
Diğer ülke paralarına hiçbir sınırlama olmadan kolayca çevrilebilen paralara konvertibl döviz denmektedir.
Bütün dünyada değişim aracı olarak kabul görmelidir.
Özel kişi ve kuruluşlarca finansal aktif olarak tercih edilmelidir.
Diğer ülkelerin merkez bankalarınca reverv para olarak kabul edilmelidir.
Non-Konvertibl Döviz
T.C. Merkez Bankası tarafından yalnızca efektif olarak alım-satımı yapılan paralara non-konvertibl döviz denmektedir. Diğer ülke paralarına kolayca ve hiçbir sınırlamaya tabi olmadan çevrilemezler.
Parite
Yabancı paraların birbirine olan oranıdır.
Uluslararası döviz piyasalarında her bir dövizin diğerine karşı paritesi yerine, diğer paraların ABD Dolarına karşı pariteleri esas alınmaktadır.
Diğer yabancı ülke paralarının birbirlerine olan oranı "çapraz kur" olarak da adlandırılmaktadır.
Kur
Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerine kur denir.
Arbitraj
Mali işlemcilerin dövizi ucuz buldukları yerden alıp, aynı anda pahalı olan yerde satmalarıdır. Bu işlemden doğan fark da arbitraj kur farkı olarak adlandırılır.
Devalüasyon
Bir milli paranın fiyatının yabancı ülke paraları karşısında düşürülmesidir.
Revalüasyon
Gereğinden fazla değeri düşmüş olan milli paranın yabancı paralara göre değerinin yükseltilmesidir.
Evalüasyon
İşletmelerde kambiyo işlemleri kayıtlara maliyet kurları üzerinden gerçirildiği için dönem sonlarında vaziyetlerin çıkarılması esnasında bütün dövizlerin o günkü kur üzerinden TL'ye çevrilmesidir.
Döviz Alım Belgesi
Türkiye'de faaliyette bulunan yetkili kurumların döviz alışlarında düzenlemeleri zorunlu olan belgedir.
Türk Parası Transfer Belgesi
Yurtdışına yapılacak Türk Parası transferlerinde transferi yapan bankalar tarafından düzenlenen belgedir.
Muhabir Banka
Aynı yerde şubesi bulunmayan bir bankanın, bir anlaşma esasına göre, bu bölge için vereceği yapmaya yetkili kılınan bankadır.
Rambursman Bankası
Ödeme veya kabul bankası ile iştira bankasına aracı olan bankadır.
Damping!!!
Bir ürünün ihraç fiyatının o ülkenin iç piyasadaki fiyatından daha düşük olmasıdır.
Anti-Damping
İthalatçı devletlerin damping uygulayan ihracatçı firmalara karşı iç piyasadaki üreticileri korumak maksadıyla vergi ve benzei tedbirler uygulamasıdır.
Alivre Satış
Herhangi bir malın satış anlaşmasıyla, söz konusu malın teslimi arasında belli bir sürenin bulunduğu alım satım işlemidir.
Antrepo
Yurda kara, hava veya deniz yoluyla getirilen ithal mallar ile yurt dışına ihraç edilecek malların veya transit ticarete konu olan malların konulduğu depolardır. Antrepoda depolanan mallardan gümrük vergisi alınmaz.
Aval
Kambiyo senetlerinde, özellikle poliçede, borcun asıl borçlu tarafından ödenmediği durumlarda, üçüncü bir kişinin ödemeyi garanti etmek üzere senet üzerine koyduğu imzadır. Aval, bir çeşit kefalet hükmündedir.
Avarya
Uluslararası taşımacılıkta, taşınan malın taşıma esnasında doğal afetlerden, gemi personelinin davranışlarından, savaş durumu gibi olağan dışı hallerden gördüğü zararlar ile taşınan mala yapılan planlananın üstündeki masraflarıdır.
Demoraj
Dış ticaret işlemlerinde konteynırdaki yükün boşaltılması için ithalatçı ile ihracatçının yaptığı anlaşmayla belirlenen sürenin aşılması halinde, konteynır başına alıcı tarafından (navlun dışı) ödenen gecikme bedelidir.
Deklarasyon Belgesi veya
Döviz Beyan Tutanağı
İhracatçıların veya yabancıların yurtdışından ülkeye giriş yaparken yanlarında getirdikleri efektifleri gümrüklerde beyan etmeleri halinde yetkililer tarafından düzenlenen tutanaktır.
Full transcript