Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Defensa memòria de pràctiques

No description
by

Mariona Jiménez Obach

on 20 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Defensa memòria de pràctiques

Projecte final de pràctiques
Mariona Jiménez Obach
PERSPECTIVES DE FUTUR


- Donar continuïtat a aquest projecte per seguir oferint els beneficis de la Musicoteràpia a l’alumnat amb NEE, no només amb alumnes autistes.
- Fer extensiva aquesta teràpia a altres alumnes del centre.
Musicoteràpia per a nens autistesDonat que la principal causa de la resposta tan gran a la música és que els nens autistes no participen en les activitats socials normals, i que les sessions de musicoteràpia els dóna l’oportunitat d’expressar-se, he volgut escollir aquest projecte per tal de poder proporcionar recursos per a fer front a una dificultat recorrent a les aules com és l’autisme d’una manera dinàmica, diferent i innovadora com és aquesta teràpia cada vegada més coneguda: la musicoteràpia. Aprofitant també, que sóc mestra de música de parvulari de l’escola on hi he cursat les pràctiques.
INTRODUCCIÓAportar un recurs que permeti als docents fixar-se i conèixer les reaccions i les conductes per part dels nens davant el fet sonor i l’experiència musical, i que pugui esdevenir un instrument per a tots aquells que la vulguin utilitzar de cara a orientar i regular millor la seva mirada en els comportaments musicals dels infants.
PROPÒSIT DEL PROJECTE


El present projecte sobre les pràctiques realitzades, està estructurat en dues parts. Primerament, he realitzat un curs d’assessorament sobre l’aplicació de la musicoteràpia per a nens autistes a les mestres del meu equip (parvulari) mentre que paral·lelament, anava fent sessions de musicoteràpia en una classe de P5, on hi ha el cas d’un nen autista.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE- El centre Institució Montserrat SCCL és una escola Cooperativa d’Ensenyament, de Treball Associat situada al barri de Sants, a Barcelona, al carrer Cros 6-8.
- És una escola que abarca des de P3 fins a 4rt d’ESO, de dues línies. Es caracteritza per ser una escola privada concertada, aconfessional, coeducativa, progressista, activa, democràtica i catalana.


CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ


- El pla d’intervenció s’ha desenvolupat seguint la Teoria Ecològica: el que fa que sigui molt important la col·laboració de tots els agents educatius en totes les fases del procés que es realitza
- També s’ha tingut en compte l’adaptació de continguts i materials a les característiques de l’alumne que potenciï l’aprenentatge significatiu, passant de tenir informació a formació (coneixement) ja que es pot observar certes millores d’actitud i aptitud, tal i com queda reflexat en la Teoria del Processament de la Informació.
- Pel que fa al sistema cognitiu, m’he basat en la Teoria Genètica de Piaget fonamentada en la construcció de les pròpies estructures cognitives per part de l’alumne.
MARC TEÒRIC I LEGAL

Pel que fa al curs d’assessorament:
OBJECTIUS GENERALS:
- Formar i assessorar l’equip de parvulari amb l’objectiu d’implantar un programa específic en els tres cursos de parvulari.
- Avaluar-valorar el contingut i la metodologia del curs.
- Reflexionar sobre la implantació d’aquesta teràpia de cara el curs vinent tot adaptant i/o millorant el pla d’intervenció.

METES I OBJECTIUS PREVISTOS
Pel que fa a la musicoteràpia:
OBJECTIUS GENERALS

Àrea cognitva:
- Desenvolupar el llenguatge.
- Adquirir coneixements acadèmics.
- Estimular la memòria, l'atenció i la percepció.

Àrea física:
- Promoure el moviment.
- Millorar les habilitats motores.

Àrea socioemocional:
- Connectar amb la realitat.
- Potenciar les habilitats de comunicació.
- Promoure la socialització.
- Millorar conductes emocionals i socials.
- Facilitar l’expressió i comunicació de sentiments.
- Fomentar la seva autoestima a través de la música.
- Expressar-se musicalment.- Entrevista prèvia amb la família per informar sobre el meu projecte i per concretar i definir les seves necessitats.
- Recollida d’informació prèvia de diferents professionals (mestres, psicòlegs, logopedes, educadors socials….).
- Presentació de proposta a les mestres de l’equip.
- Inici del curs d’assessorament.
- Inici de les sessions de musicoteràpia.
- Avaluació de cada sessió.
- Entrevistes de seguiment.
- Avaluació final del projecte.

PLANIFICACIÓ


- Sessions setmanals d’una hora de duració aproximada.
- Metodologia activa basada en la improvització.
- Ús de tècniques receptives: l’audició musical
- Tècniques utilitzades: Cant, pràctica instrumental, activitats de moviment, ball, percussió corporal, improvisació (vocal i instrumental), audició i jocs musicals, entre d’altres.
- Participació en 6 sessions, de novembre a desembre.

METODOLOGIA


- En les dades recopilades d'aquestes 6 sessions es pot observar una progressió general positiva.
- La musicoteràpia ha propiciat la interacció del nen amb la resta de companys de la classe ajudant a crear oportunitats per a un desenvolupament de les habilitats socials i una millor integració.
- Ha estat important per a l’estimulació de la memòria i de l’atenció, per a millorar l’autoestima a partir de jocs musicals.
RESULTATS
PREGUNTES A DEBATRE
1. Creieu necessària la incorporació de la musicoteràpia com a tractament per a l'autisme dins dels centres escolars?
2. Creieu que la musicoteràpia serveix per aprendre habilitats musicals (a tocar un instrument, per exemple)? Quina és la seva finalitat: artística o terapèutica?
3. Creieu que el tractament musicoterapèutic substitueix el treball d'altres disciplines?
4. Creieu que tots els tipus de música exerceixen efectes sobre la nostra ment? I si ho fa, depèn només de la música que s’escolti o també hi ha d’altres factors que en condicionen el resultat?
5. Qui creieu que pot beneficiar-se de la musicoteràpia?
Full transcript