Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MBG101 Genel Biyoloji - Ünite 1 - Biyoloji: Yaşam Bilimi

Canik Başarı University - Dept of Molecular Biology and Genetics - Samsun, TURKIYE
by

Ferhat Ozturk

on 17 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MBG101 Genel Biyoloji - Ünite 1 - Biyoloji: Yaşam Bilimi

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Gözlem:
Cep feneriniz çalışmıyor.
Soru:
Neden cep feneriniz çalışmıyor?

Hipotez 1:
Pili bitmiş
Hipotez 2:
Lambası patlamış
Her iki hipotez de test edilebilir.
Fig. 1-23

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Ökaryotlar Sahası üç çok-hücreli alemi kapsar.
Bitkiler
Mantarlar
Hayvanlar
Diğer tüm ökaryotlar önceleri protista olarak adlandırılmasına rağmen günümüzde birçok farklı alem olarak incelenmektedir.
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Biyoinformatik,
yüksek hacimli biyolojik verilerin bilgisayar kullanılarak işlenmesidir.
Fig. 1-11

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Ökaryotik bir hücrede zarla kaplı organeller vardır. Çekirdek en büyük organeldir.
Bitki, hayvan, mantar ve diğer yaşam formları ökaryotiktir.
Prokaryotik hücre hem küçüktür hem daha basit yapılıdır. Çekirdek ya da diğer zarlı organelleri yoktur.
Bakteriler ve Arkae, prokaryotiktir

Populasyonlar
Fig. 1-4f

Ekosistemler
Fig. 1-4d

Fig. 1-1

Biyoloji: Yaşam Bilimi
Fig. 1-UN9

Fig. 1-UN2

Fig. 1-30

Fig. 1-29

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Birçok bilim insanı gruplar halinde çalışırlar. Bu gruplar bazen lisans , yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bazen de diğer araştırmacıları kapsar.
Kollektif şuur,
bilimde yeni keşifler yapmanın ve ilerlemenin temelini oluşturur.
Bilim insanları buldukları sonuçları seminerler, yayınlar, konferanslar, çalıştaylar ya da internet aracılığıyla paylaşırlar.
Bilim Kültürü
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Bilim insanlarının yaptıkları tahminler asla kesin değildir, çünkü sonucu etkileyebilecek, hatalı ve beklenmeyen olaylar için her zaman açık bir kapı vardır.
Hiç kimse geleceği kesin olarak tahmin edemez.
Bilimin Sınırları
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Sorgulamada Hipotezlerin Rolü
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Tümevarım:
gözlenen tek tek olgulardan yola çıkarak genel yargılara ulaşmaktır. Başka bir deyişle tümevarım, özelden genele giden bir akıl yürütme türüdür.

Tekrarlanan bilimsel gözlemler, önemli genellemelerin yapılmasına öncülük ederler.
Mesela; "Güneş her zaman doğudan doğar."
Keşif Biliminde Tümevarım
Fig. 1-19

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Hayatın Çeşitliliği içinde muhteşem bir bütünlük, uyum ve birlik vardır.
DNA, tüm organizmaların ortak genetik dilidir.
Birlik ve bütünlük, hücre yapısının birçok özelliğinde aşikardır.
Hayatın Çeşitliliğindeki
Birlik ve Bütünlük
Hayvanlar Alemi
Fig. 1-15g

Mantarlar Alemi
Fig. 1-15e

Protistalar
Fig. 1-15d

(b) ARKAE SAHASI (DOMAIN)
Prokaryotlar
Fig. 1-15b

(a) BAKTERİ SAHASI (DOMAIN)
Prokaryotlar
Fig. 1-15a

Günümüzde, eski beşli-alem sistemi yerine, Üçlü-Saha (Domain) Sistemi kullanılmaktadır.
Bakteriler ve Arkeler Sahaları prokaryotları oluşturmaktadır.
Ökaryot Sahası ise ökaryotik organizmaları kapsar.
Biyolojide Üçlü Saha Sistemi
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Taxonomy is the branch of biology that names and classifies species into groups of increasing breadth
Domains, followed by kingdoms, are the broadest units of classification

Grouping Species: The Basic Idea

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Approximately 1.8 million species have been identified and named to date, and thousands more are identified each year
Estimates of the total number of species that actually exist range from 10 million to over 100 million

Organizing the Diversity of Life

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Genler protein üretimini kontrol eder.
DNA öncelikle RNA'ya, sonra da proteine çevrilir.
Bir organizmanın genomu, onun tüm genetik bilgilerinin toplamına denir.
Genom: Kütüphane
Gen: Kitap
DNA'nın Yapı ve Fonksiyonu
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Kromozomlar, bir hücrenin genetik materyalinin çoğunu DNA formunda tutarlar.
DNA genlerin ana maddesi olan moleküldür
Genler, ebeveynden yeni nesile karakterlerin ve özelliklerin taşınmasını sağlayan birimlerdir.
Kalıtım, nesilden nesile gen aktarımıdır
Tema:

DNA
Hayatın devamı için gerekli
kalıtımsal bilgi
Fig. 1-7

25 µm

(a) Kuşlardaki kanat yapısı uçmaya en uygun yapıdadır
Fig. 1-6a

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Her organizma çevresindeki canlı ve cansız varlıklarla irtibat kurar.
Gerek organizmaların kendileri gerekse çevreleri bu ilişkiden etkilenirler.
Örneğin bir ağaç, topraktan su ve mineralleri, havadan da karbondioksiti alır; karşılığında havaya oksijen verir ve kökleriyle toprağın oluşumuna katkı sağlar.

Tema:
Organizmalar madde ve enerji değişimleri için çevreleriyle irtibat halindedir
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Bir sistem birlikte hareket edebilen parçaların kombinasyonuna (düzenli olarak bir araya gelmesine) denir
Sistem biyolojisi tüm biyolojik sistemlerin birbiriyle olan etkileşimleri için modeller inşa eder.
- Kan basıncı diğer organları nasıl etkiler
-CO2 artışı biyosferde ne gibi değişikliklere sebep olur?
Sistem Biyolojisi
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Organlar ve
Organ Sistemleri
Fig. 1-4h

Organizmalar
Fig. 1-4g

Komüniteler
Fig. 1-4e

Biyosfer
Fig. 1-4c

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Hayat, en basit moleküllerden yaşadığımız Dünya gezegeninin tamamına kadar değişik seviyelerde incelenebilir.
Biyolojik organizasyon amacıyla canlılar, hiyerarşik bir düzende değişik seviyelere ayrılmıştır.

Tema:
Biyolojik hiyearşi
nin her seviyesinde
yeni özellikler ortaya çıkmaktadır.
Fig. 1-2

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Bilim insanlarının çalışmalarında hatalar kaçınılmazdır. Çünkü, bilim insanları geçmişin hatalarını tespit ederek ve düzelterek ilerlerler.
Bazı hatalar, bilim insanlarını yeni bir buluşa veya atılıma götürebilir. Hatalar genellikle bilimin ilerlemesine yardım eder.
Ayrıca bilim insanları, buluşlarının yararlı veya zararlı etkileriyle ilgilenirler ancak buluşlarının uzun vadeli etkilerinin tümünü bilemezler
ve buluşlarının kötü amaçlar için nasıl kullanıldığını çok fazla kontrol edemezler.


Bilimin Sınırları
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Veri: kaydedilmiş gözlemler ya da bilgi araçlarıdır.

Veriler iki kategoride incelenir
1. Kalitatif (Nitel): Objenin niteliğini tanımlayan veriler.
2. Kantitatif (Nicel): Objenin miktar ya da sayısını belirten verilerdir. Tablolar ya da grafikler halinde sunulur.

Veri Çeşitleri
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Keşif Bilimi doğadaki yapıları ve onların işlevlerini tanımlar.
Bu yaklaşım gözlem ve veri analizine dayalıdır.
Keşif Bilimi
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Bitkiler Alemi
Fig. 1-15f

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Hücre, hayat için gerekli olan tüm aktiviteleri yapabilen en küçük organizasyondur.
Tüm hücreler
Zar ile kaplıdır.
DNA'yı genetik bilgi olarak kullanırlar
Bölünürler (Çoğalma, büyüme ve tamir mekanızmalarının temeli)
Tema:
Hücreler:
Organizmaların yapı ve fonksiyon bakımından en temel yapıları
(b) Kanatların kemik yapısı
Fig. 1-6b

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Canlılarda yapı ve fonksiyon çok yakından ilişkilidir.
Örneğin: Bir yaprağın yapısı ince ve düzdür. Bu şekilde kloroplastlar en fazla güneş ışınına ulaşabilirler.
Kulağın sesleri toplayabilme ve duyabilmeye uygun yapıda olması
Dildeki tat tomurcukları ve elma ilişkisi
Tema:
Bütün biyolojik organizasyonlarda yapı ve fonksiyon (işlev) doğru orantılıdır.
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Tümdengelim, karmaşık sistemleri çalışılması daha kolay olan basit bileşenlere indirgemek demektir.
Biyolojide kullanılan güçlü bir sistemdir.
Örneğin; DNA'nın diğer moleküllerle ilişkisinin keşfedilmesi sonucunda yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır.
İndirgemeci Yaklaşım
(Tümdengelim)
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Biyoloji sadece gerçekler ve detayların incelemesinden ibaret değildir.
Temalar, biyolojik bilgilerin düzenlenmesine yardımcı olur.
Kavram 1.1:
Temalar, biyolojinin kavramları arasında bağlantı kurar
Düzenleme (Homeostasis)
Fig. 1-3g

Enerji Kullanımı
Fig. 1-3f

Üreme
Fig. 1-3d

Uyarılara Tepki
Fig. 1-3c

Çevreye Uyum -
Adaptasyon
Fig. 1-3b

Düzen - Mizan
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Gözlemler bizi soru sormaya teşvik eder ve varsayıma dayalı açıklamalar yapmamızı sağlar.
Buna
hipotez
denir.
Hipotez-temelli Bilim
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

İnsan ve diğer birçok temel organizmanın genom dizileri DNA-dizileme makineleriyle tamamlanmıştır.
Bir hücrenin genleri ve proteinleri hakkındaki bilgiler, aralarındaki ilişkiler
sistem biyolojisi
yaklaşımıyla daha anlaşılır hale getirilir .
Hücreler ve Moleküller Düzeyinde
Sistem Biyolojisi
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

İş yapılması için bir enerji kaynağı gereklidir.
Enerji değişik formlarda saklanabilir.
Işık, kimyasal, kinetik, termal vs.
Bir organizmanın çevresiyle irtibatı doğrultusunda enerji türünde değişim ve dünüşümü olur.
Bir ekosistemde enerji genellikle ışık olarak başlayıp ısı olarak çıkar.
Enerji Dönüşümü ve Ekosistem
Organeller
1 µm

Fig. 1-4k

Büyüme ve Gelişme
Fig. 1-3e

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Biyologlar hayatı değişik sorularla sorgularlar:
Tek hücreli bir canlı tam bir organizma şekline nasıl gelir?
İnsan beyni ve zihni nasıl çalışır?
Canlılar birlikte nasıl yaşarlar?
Teknoloji biyolojik hayatımıza nasıl yansır?
Davranışlarımızı genlerimiz mi belirliyor?
Bilime Genel Bakış:
Yaşadığımız Dünyayı Sorgulama
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution”—Theodosius Dobzhansky
Evolution unifies biology at different scales of size throughout the history of life on Earth

Concept 1.2: The Core Theme: Evolution accounts for the unity and diversity of life

Moleküller
Atomlar
Fig. 1-4l

50 µm

Dokular
Fig. 1-4i

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Tüm kainatta insanı merkez alan bir nizam ve intizam vardır.
Herşey insana hizmet için var edilmiştir.
İnsan, yeryüzünün en mükemmel canlısıdır.
İntizam ve İnsan,
Biyolojinin birleştirici teması
Çekirdek
Sitoplazma
Hücre Zarı ve Yüzeyi
Fig. 1-12

10 µm

Hücre
Hücreler
Fig. 1-4j

Fig. 1-4a

Organizma
Populasyon
Komünite
Biyosfer
Environmental
factors

Evolution of adaptations
in the population

Differences in
reproductive success
of individuals

Overproduction
and competition

Hereditary
variations

Population
of organisms

Fig. 1-UN8

Hayvanlar Alemi
Bitkiler Alemi
Mantarlar Alemi
Protistalar
(c) ÖKARYOT SAHASI (DOMAIN)
Fig. 1-15c

Herbir kromozom yüzlerce ya da binlerce genlerden oluşan bir DNA molekülüdür.
DNA, organizmaların gelişim ve bakımını kontrol eder.
DNA, ikili sarmal yapıdan oluşur
Zincirin herbir halkası, nükleotit denilen yapıtaşlarından oluşur.
4 çeşit nükleotit vardır (Adenine, Guanine, Sitozin ve Timin)
(b) DNA Tek sarmal

(a) DNA çift sarmal
Nükleotit
Hücre
DNA

Çekirdek
Fig. 1-10

0.5 µm

Mitokondrinin katlanmış zar yapısı maksimum enerji üretimi için gereklidir
Mitokondri
Zarların katlanması
Fig. 1-6d

Kingdom Animalia

Kingdom
Plantae

Kingdom Fungi

Protists

(c) DOMAIN EUKARYA

(b) DOMAIN ARCHAEA

(a) DOMAIN BACTERIA

Fig. 1-15

Fig. 1-9

Ebeveynden aktarılan karakterlere sahip nesil
Kalıtımsal DNA kopyalarına sahip embriyo
Ebeveynden her ikisinin genlerini taşıyan döllenmiş hücre: Zigot
Yumurta Hücresi
Sperm Hücresi
DNA içeren çekirdek
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Geri besleme (feedback) mekanizması biyolojik işlemlerin kendi kendilerini düzenleyebilmesine izin verir.
Negatif Geri Besleme:
Bir ürünün üretimindeki gereksiz aşırılıktan ötürü üretimin yavaşlatılması yada durdurulması.
(Artanı azaltmak, Azalanı artırmak)
Pozitif Geri Besleme:
Bir ürünün üretimindeki yetersizlikten ötürü üretimin arttırılması.
(Artanı artırmak, azalanı azaltmak)
Biyolojik sistemleri düzenleyen geri besleme (feedback) mekanizması
Test hipotezi çürütmedi, doğruladı.
Test hipotezi çürüttü
Tahmini test et
Tahmini test et
Tahmin:
Lambayı değiştirmek
sorunu çözer.
Tahmin:
Pilleri değiştirmek
sorunu çözer.
Hipotez 2:
Lambası yanmış
Hipotez 1:
Pili bitmiş
Soru?
Gözlem
Fig. 1-24

Fig. 1-6

100 µm

0.5 µm

(d) Mitochondria

Mitochondrion

Infoldings of
membrane

(b) Bones

(c) Neurons

(a) Wings

Fig. 1-8

Prokaryotik Hücre
Ökaryotik Hücre
Hücre Zarı
DNA
(çekirdek yok)

Hücre Zarı

Sitoplazma
1 µm

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

50 µm

1 µm

10 µm

Dokular
Moleküller
Atoms

Organeller
Hücre
Hücreler
Organlar ve
sistemler

Fig. 1-4b

Fig. 1-3

RESULTS

0

20

40

60

80

100

Percent of total attacks
on artificial snakes

Coral snakes
present

Coral snakes
absent

16%

17%

84%

83%

Brown
artificial snakes

Artificial kingsnakes

Fig. 1-27

Eukarya

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnivora

Ursidae

Ursus

Ursus americanus
(Amerikan Siyah Ayısı)
Domain

Alem
Şube
Sınıf
Takım
Familya
Cins
Tür
Fig. 1-14

Fig. 1-4

Biyoloji: Yaşam Bilimi
Canlıların Ortak Özellikleri
Biyolojik Hiyerarşi
Ekosistem
Hücre Çeşitleri
Ökaryotlar
Bilim insanlarının yaptıkları tahminler asla kesin değildir, çünkü sonucu etkileyebilecek, hatalı ve beklenmeyen olaylar için her zaman açık bir kapı vardır.
Hiç kimse geleceği kesin olarak tahmin edemez.
Veri Toplama
Bilim, sadece laboratuvarda gerçekleştirilen bir süreç değildir, günlük hayatta bilimden yararlanmak ve kullanmak oldukça eğlencelidir.
Bilim insanlarının çalışmalarında hatalar kaçınılmazdır. Çünkü, bilim insanları geçmişin hatalarını tespit ederek ve düzelterek ilerlerler.
Bazı hatalar, bilim insanlarını yeni bir buluşa veya atılıma götürebilir. Hatalar genellikle bilimin ilerlemesine yardım eder.
Ayrıca bilim insanları, buluşlarının yararlı veya zararlı etkileriyle ilgilenirler ancak buluşlarının uzun vadeli etkilerinin tümünü bilemezler ve buluşlarının kötü amaçlar için nasıl kullanıldığını çok fazla kontrol edemezler.
Hipotez, çok iyi çerçevelenen bir soruya verilen geçici cevaptır.
Bilimsel bir hipotez, gözlem ve deneylerle test edilebilen tahminlere götürür.
1. Problemi belirleme
2. Bilgi (Veri) toplama
3. Hipotez kurma
4. Gözlem yapma
5. Hipotezleri test etme
6. Sonuç çıkarma
7. Sonuçları rapor etme
Bir Hipotez Örneği
Gen ve Genom
DNA Sekanslama (Dizileme) Laboratuvarı
Sistem Biyolojisi Örneği
Negatif geribesleme için en meşhur örnek, termostattır. Isıtıcının ayarını 30 °C'ye ayarlarsanız, bir müddet sonra ısı 30 °C'ye ulaşınca termostat kapanır. Isı 30 °C'nin altına düşünce tekrar çalışır. Odanın sıcaklığı uygun bir derecede tutulur.
Vücudumuzun ısısı da benzer bir sistemle kontrol edilir. Vücudun su ihtiyacı arttığında böbrek kanalcıklarında suyun geri emilmesi artar, su ihtiyacı giderilince geri emilim normale döner.
Vücudumuzda bunun gibi yüzlerce mekanizma mevcut olup, biz farkında olmadan çalıştırılan bu mekanizmalar sayesinde hayatımızı sürdürürüz. Mesela, aşırı ısınıp yanmaktan veya üşüyüp donmaktan korunuruz, kanımızdaki oksijen ve şeker seviyeleri her an kontrol edilir ve eksilince takviye yapılır.
Pozitif geribesleme ise biraz farklıdır. Mesela; mikrofonu ele alalım. Mikrofon sesi önce toplar, daha sonra sesi yükselticiye gönderir ve ses artmış olarak geri döner.
Canlıların Sınıflandırılması
Biyoloji; hayatın bilimsel olarak incelenmesidir.

Bio + Logos = biology
Biyolog: Yaşam bilimci
Biyoloji canlıların yapılarını, işleyişlerini, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilimdir.

Morfoloji:
Canlıların dış görünüşünü, şeklini inceler.

Anatomi:
Canlıyı oluşturan organları, bu organların birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Fizyoloji:
Organizmadaki organ ve dokuların görevlerini, işleyişlerini inceler.

Embriyoloji:
Organizmanın gelişme devrelerini inceler. Özellikle zigottan itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceler.

Sitoloji:
Hücrenin yapısını ve çalışmasını inceler.

Histoloji:
çok hücreli canlılardaki dokuların yapısını ve bu dokuların vücudun nerelerinde bulunduğunu, hangi organların yapısına katıldığını inceler.

Taksonomi (sistematik):
Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır. Doğadaki çeşitliliği ve çevredeki canlıları görmemizi sağlar.
Biyolojinin Alt Dalları

Genetik:
Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler. Ayrıca “gen” in yapısı görevini ve genlerde meydana gelen değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

Moleküler Biyoloji:
Canlıların yapısını moleküler düzeyde (DNA, RNA, protein) inceleyen bilim dalıdır.

Ekoloji:
Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji, çevre biyolojisi ile eş anlamda kullanabilmektedir.

Mikrobiyoloji:
Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme, üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.

Parazitoloji:
Asalak olarak yaşayan canlıların doku ve özelliklerini inceler.

Biyokimya:
Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri inceler.
Biyolojinin Alt Dalları
http://www.historiatimelines.com/shop/timeline-history-wall-charts/history-of-science-timeline/#.Vgr-hcvtmko
Bilim Tarihi
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman_bilim_insanlar%C4%B1_listesi
Bilimin Sınırları
Gen-Benzerlik
Bilim
veya
ilim
, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü (
Türk Dil Kurumu
)
Altın Oran
1,618...
Özellikle çeşitli bilim dallarında, mimari ve sanatsal alanlarda yararlanılan, belirli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasındaki uyumu yansıtan geometrik ve sayısal değerlere verilen isimdir
Fibonacci (Fi) Sayısı
Full transcript