Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การผลิตละครโทรทัศน์

No description
by

Kotchawan Chutintorn

on 16 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การผลิตละครโทรทัศน์

โดยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับละครโทรทัศน์นั้น
ประกอบไปด้วยข้อมูลเบื้องต้น2ส่วนด้วยกันคือ

1.ประเภทของละครโทรทัศน์
2.องค์ประกอบของบทละครโทรทัศน์

จำแนกโดยใช้ประเภทของเรื่องราว หรือเนื้อหา ดังนี้

1.ละครแนวอิงเรื่องจริงหรือประวัติศาสตร์ เป็นละครที่สร้างขึ้นบนรากฐานของเรื่องจริงหรือจากประวัติศาสตร์สามารถค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงได้ ใช้ทุนสูง ดำเนินการผลิตต้องทำอย่างประณีตใช่เวลานาน เช่น ทหารเสื้อพระเจ้าตากสิน

2.ละครแนวชีวิต ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องนวนิยายเกี่ยวกับชีวิตรักของหนุ่มสาว ตั้งแต่เป็นเรื่องจากชีวิตในตำนานชาวบ้านจนถึงชีวิตของคนในสังคมชั้นสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน บางเรื่องก็อาจเป็นเรื่องชีวิตภายในครอบครัว การต่อสู้ดิ้นรน ได้รับความนิยมสูงตลอดมา เช่น ละครโทรทัศน์เรื่อง “บ้านทรายทอง” (2543)

3.ละครแนวตลก มักจะเป็นเรื่องตลกขบขัน ทั้งนี้มักจะใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันมาผูกเป็นเรื่อง

4.ละครแนวอาชญากรรมสืบสวนสอบสวน ค่อนข้างเป็นเรื่องหนักและรุนแรง

5.ละครแนวลึกลับ ทั้งแนวไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฆาตกรรมและสืบสวนสอบสวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ มักนิยมผูกเรื่องเป็นปมปริศนาชวนให้ผู้ชมติดตามอย่างละเอียดถี่ถ้วน

6.ละครแนวผจญภัย เดินทางผจญภัยเพื่อแสวงหาโชคลาภ หรือบุคคลธรรมดา จะต้องหนีหรือต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด

7.ละครแนวเพ้อฝันมหัศจรรย์ ผู้ชมกลุ่มเด็กตามละครในแนวนี้บางเรื่องอาจจะหวังผู้ชมกลุ่มใหญ่เป็นเป้าหมายด้วย

8.ละครแนวนิทานพื้นบ้านวรรณคดี นำมาจากวรรณคดี ตำนาน นิทานพื้นบ้าน เนื้อเรื่องมักจะเป็นเรื่องคติสอนใจในการครองชีวิต เปรียบเทียบให้เห็นถึงความดีชั่ว สื่อมวลชนหลายแขนงในประเทศไทยได้เรียกชื่อเชิงวิจารณ์ละครประเภทนี้ว่า “ละครจักรๆ วงศ์ๆ”

อริสโตเติลได้กล่าวถึงองค์ประกอบของละครไว้ในหนังสือ Poetics ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือทฤษฎีเล่มแรกของโลก โดยประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้

1.เค้าโครงเรื่อง
การลำดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล มีจุดมุ่งหมายปลายทาง ความยาวพอเหมาะประกอบด้วยตอนต้น กลางและจบเหตุการณ์ทุกตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมสมเหตุสมผล

2.ตัวละครและการวางนิสัยตัวละคร
ตัวละครคือ ผู้กระทำและผู้ที่ได้รับผลจากการกระทำ แบ่งได้2ประเทศ

2.1 ตัวละครที่มีลักษณะที่เป็นแบบตายตัว หมายถึง ตัวละครที่สามารถมองเห็นได้แต่เพียงด้านเดียว และมักมีลักษณะนิสัยที่ตามแบบฉบับที่นิยมใช้กันในบทละครทั่วไป เช่น พระเอก นางเอง ผู้ราย ตัวอิจฉา

2.2ตัวละครที่เห็นได้รอบด้านหมายถึงตัวละครที่มีความลึกซึ้งและเข้าใจยากกว่าตัวละครประเภทแรกมักมีลักษณะคล้ายชีวิตจริงของคนจริงๆอาจมองเห็นโดยรอบด้าน มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียและต้องศึกษาอย่างละเอียดจึงจะเข้าใจได้
การวางลักษณะตัวละคร คือ การที่ผู้เขียนบทละครกำหนดให้ตัวละครมีลักษณะนิสัยตามความเหมาะสมของเรื่องราวที่นำเสนอ

3.ความคิด
หลังจากที่ได้ชมละครเรื่องนั้นๆไปแล้วผู้ชมจะได้รับแง่คิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารต่อผู้ชม ความคิด ที่อยู่เบื้องหลังละครก็คือ

จุดมุ่งหมายหรือความหมายของบทละครเรื่องนั้นในปัจจุบันมักมีผู้นิยมใช้คำว่า “แก่น” ของเรื่องซึ่งหมายความว่าละครเรื่องนี้พูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องนั้นว่าอย่างไร หลักการหึ้ความคิดจะต้องเป็นการให้ความคิดอย่างแนบเนียนโดยผุ้ชมได้รับความคิดจากประสบการณ์จากการติดตามเรื่องราวในละคร
4. การให้ภาษา
ศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดผู้ประพันธ์ออกมาทางคำพูดของตัวละครหรือบทสนทนา ซึ่งการเขียนบทนั้นจะต้องมีความกระจ่างเพียงพอที่ผู้ชมฟังแล้วสามารถเข้าใจ
และติดตามเรื่องราวตลอดได้

5.เพลง
ศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดของผู้ประพันธ์ออกมาทางบทเพลงที่ตัวละครขับร้อง แม่ว่าปัจจุบันละครโทรทัศน์ไม่ได้มีเพลงทุกเรื่องแต่ก็สามารถใช้บทเพลงเป็นส่วนหนึ่งของบทละครได้
และบทเพลงในละครโทรทัศน์เรื่องนั้นจะมีความสัมพันธ์กัน

ลักษณะของการทำงานการผลิตละครโทรทัศน์ว่าเป็นลักษณะการทำงานที่เป็นรูทีน คือการทำงานเป็นตารางทุกวัน เนื่องจากละครโทรทัศน์ต้องออกอากาศตลอดทั้งปีติดต่อกันไป การทำงานละครโทรทัศน์จึงเป็นการทำงานเป็นลักษณะการทำงานประจำ

ละครโทรทัศน์ไทยจะมีความยาวมาตรฐานประมาณ24 ตอนๆ ละ1 ชั่วโมง ออกอากาศสัปดาห์ละ2-3 วัน ใช้เวลาในการออกอากาศทั้งเรื่องประมาณ 2เดือน ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าละครโทรทัศน์ไทยในปัจจุบันไม่ได้เป็นการทำงานในลักษณะรูทีนเหมือนในต่างประเทศ เพราะการผลิตละครโทรทัศน์ไทยจะทำงานจบเป็นเรื่องๆไป การทำงานนั้นในหนึ่งเรื่องโดยปกติใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง6เดือน หรือบางเรื่องอาจใช้เวลาเป็นปี ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยาวของบทละคร ความเร่งออกอากาศ และความประณีตพิถีพิถันในการผลิตของทีมงานด้วยเช่นกัน

การผลิตละครโทรทัศน์
เนื้อหา 1. ประเภทของละครโทรทัศน์
2. องค์ประกอบบทละครโทรทัศน์
3. ขั้นตอนการเตรียมงาน
4. ขั้นตอนการถ่ายทำ
5. ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ
6. ขั้นตอนการประเมินผล
7. สรุปการผลิตละครโทรทัศน์

การทำงานการผลิตที่ดี คือ การผลิตที่มีกระบวนการทำงานที่ครบถ้วนทุกขั้นตอนจะส่งผลให้ได้ละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ มี 4 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน Pre-Production
ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญสุด การเริ่มต้อนต้องแน่ใจว่าจะทำละครเรื่องอะไร ออกมาอย่างไร ต่อไปคือคิดว่าใครเป็นผู้ชมกลุ่มเป่าหมาย จะทำอย่างไรให้ละครหน้าสนใจ ระยะการถ่ายทำถือเป็นระยะในการวางแผน ผู้กำกับการแสดงที่มีความสามารถจะถูกคัดเลือกมาทำงานเพื่อกำหนดทิศทางของงานผลิตทั้งหมด ซึ่งในที่นี้นอกจากผู้กำกับแล้วฝ่ายอื่นๆก็ต้องเข้าใจในบท
ซึ่งในที่นี้จำเป็นต้องมีการประชุมทีมงานผลิตละคร การประชุมมีความสำคัญอย่างมาก กำหนดขั้นตอนไว้ดังนี้
1.มีการประชุมเพื่อเข้าใจในเนื้อหาบทละครโทรทัศน์และกำหนดทิศทางของละครโทรทัศน์รวมถึงองค์ประกอบโดยรวมของงาน

2. มีการจัดทำตารางการถ่ายทำ เพื่อวางแผนการถ่ายทำละครโทรทัศน์แต่ละวัน

3.มีการประชุมทีมงานในแต่ละฝ่ายต่างๆเพื่อทราบรายละเอียดของ
งานที่จะถ่ายทำในครั้งต่อไปและนำงานที่ได้รับไปปฎิบัติ


2.ขั้นตอนการถ่ายทำ Production
การทำงานขั้นตอนการถ่ายทำ คือ การทำงานไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในตารางการถ่ายทำ กล่าวคือ เมื่อได้ประชุมเสร็จแล้วทุกฝ่ายได้ไปทำงานตามที่ได้ประชุมกัน ต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการในการถ่ายทำละครโทรทัศน์ ในการถ่ายละครโทรทัศน์ ในการทำงานถ่ายทำทุกคนในทีมงานจะต้องใช้บทละครโทรทัศน์ กับใบตารางการถ่ายทำเป็นหลักยึดในการทำงานในแต่ละวัน การทำงานการผลิตละครที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรที่จะสามารถทำงานถ่ายทำได้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตารางการถ่ายทำที่กำหนดไว้ในการประชุม

3.ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ (Post Production)
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก

3.1 การตัดต่อภาพ เป็นการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์ให้มีความน่าติดตาม การตัดต่อช่วยตัดทอนหรือเสริมอารมร์ทางการแสดงด้วยเทคนิคการตัดต่อ เล่าเรื่องเพื่อช่วยในการสื่อสารทางการแสดงของนักแสดงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3.2 การลงเสียงและดนตรี เปรียบเสมือนการตบแต่งงาน

4. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)
การผลิตละครโทรทัศน์มีการประเมินผลตลอดเวลา

4.1 การประเมินในขั้นตอนเตรียมงาน อาจมีการปรับแผนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเป็นไปได้เอาให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดในขั้นตอนการถ่ายทำ

4.2 การประเมินในขั้นตอนการถ่ายทำ ขณะที่ถ่ายทำหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดต้องรีบแก้ไข้ทันที

4.3 การประเมินผลขั้นตอนกลังการถ่ายทำ ก่อนที่จะนำไปออกอากาศต้องมีการตรวจสอบงานที่ผ่านการตัดต่อภาพ และลงเสียง ที่สมบรูณ์

การตรวจสอบคุณภาพของละครโทรทัศน์เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีในการออกอากาศ ดังนี้
1. ทางด้านคุณภาพของไฟล์งานละครโทรทัศน์ ต้องมีความคมชัดทางภาพที่สามารถออกอากาศได้อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ มีเสียงมีระดับความคมชัดในเกณฑ์การตรวจสอบ
2. การนำเสนอภาพที่เหมาะสมต่อผู้ชม ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ ศิลธรรม
3. การใช้คำพูดและเสียงต่างๆต้องเหมาะสม ไม่ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ
4.เรื่องราวการนำเสนอต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ชมทั่วไปและเนื้อหาของ
ละครโทรทัศน์ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนเชื้อชาติต่างๆ
ในสังคมทั้งภายในชาติและต่อประเทศอื่น หรือนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในชาติแต่ต่อประเทศอื่น

4.4 การประเมินผลหลังการนำไปเผยแพร่ออกอากาศ เป็นการประเมินคุณภาพละครโทรทัศน์ในภาพรวมทั้งหมด หลังจากได้รับชมแล้วมีความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก ทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ชมไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด
สำหรับเนื้อหาของละครโทรทัศน์คุณภาพ
ของเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ละครโทรทัศน์นั้นมีคุณภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พิจารณาจากปัจจัย3ประการ
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการประเมินค่าของเนื้อหานั้น
2. คุณภาพในเรื่องของความแปลกใหม่
3. คุณภาพในเรื่องของความเหมาะสมกับสถานการณ์

สรุปการผลิตละครโทรทัศน์
การที่จะได้มาซึ่งงานละครโทรทัศน์ที่สมบูรณ์นั้น ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประมาณการณ์ของทีมงานผลิตละครโทรทัศน์อย่างมากเริ่มจากขั้นตอนกว่าจะขายงานละครกับทางสถานีโทรทัศน์ได้นั้นทางผู้จัดละครโทรทัศน์ต้องแสวงหานิยายหรือโครงเรื่องที่ดีนำเสนองาน
กับทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆในการทำงานการผลิตละครโทรทัศน์นั้นทีมงานผลิตละครโทรทัศน์
ต้องมีการทำงานตามกระบวนการผลิตงานละครโทรทัศน์ตามขั้นตอนต่างๆอย่างครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการผลิตละครเป็นไปอย่างถูกต้องซึ่งในทุกขั้นตอนการผลิตงานละครล้วนสอดคล้อง
และเกี่ยวเนื่องต่อกันไปเป็นลำดับ โดยมีบทละครโทรทัศน์เป็นหัวใจในการทำงาน
ตามกระบวนการผลิตทั้งหมดที่ทีมงานผลิตทุกคนต้องใช้ร่วมกับการทำงาน
Full transcript