Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3 B H3 Nederland en Indonesie

3 TL : hoofdstuk 3 van Geschiedenis Werkplaats
by

Rients Anne de Vries

on 18 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3 B H3 Nederland en Indonesie

Nederland en Indonesie
Handelen in de Oost
3.1A
A Nederlands-Indie
Veroveren en verdienen
Het cultuurstelsel
1830
Indonesie ontwaakt
3.3
A
De Indonesische archipel op de
kaart van Europa
A Een rijke markt
De Indonesische archipel
De 'eerste schipvaart'
3.2
A
De stichting van
Nederlands-Indie
Uitbreiding van de
Nederlandse invloed
Bloedbad op Bali
B De VOC
Handelen in de Oost
De stichting van Batavia
Factorijen overal
Ondergang van de VOC
3.1
B
B Economische groei
3.2
B
Veroveren en verdienen
Tabak, rubber en olie
A Ethische politiek
Armoede en
onderdrukking
Ontwikkelingsbeleid
Zelfbestuur
3.3 B
http://www.youtube.com/watch?v=UbpDZQU
yoEw&feature=player_embedded
3.4 A
3.4 B
3.5 A
3.5 B
Java
Molukken
peper
nootmuskaat
kruidnagel
kaneel
Houtman bespioneert
de Portugezen
vaarroute
1595 heen
1597 terug
J
ava: ontwikkeld, vruchtbaar
handel met India, China, Perzie.
Islamitisch geloof door handel met Arabieren.
De Indonesische archipel
De weg naar Oost-Indie
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050127_fransetijd01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_goudeneeuw01
VOC: opgericht in 1602
monopolie 1
forten bouwen 2
Jakarta wordt Batavia 3
Coen veroverd Banda 4
1
Monopolie van de VOC
2
Forten bouwen
3
Jakarta wordt Batavia
4
Banda veroverd
Aandelen in de eerste multinational
Keizersgracht
1600 - 1700
Gouden Eeuw
1795
Frankrijk verovert de Republiek

JAARTALLEN
de VOC tijd 1602 - 1799

Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903
Japanse bezetting 1942 - 1945
Indonesie onafhankelijk 1949 - nu

JAARTALLEN
de VOC tijd 1602 - 1799
Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903
Japanse bezetting 1942 - 1945
Indonesie onafhankelijk 1949 - nu
JAARTALLEN

de VOC tijd 1602 - 1799

Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903

Japanse bezetting 1942 - 1945

Indonesie onafhankelijk 1949 - nu
JAARTALLEN

de VOC tijd 1602 - 1799

Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903

Japanse bezetting 1942 - 1945

Indonesie onafhankelijk 1949 - nu
JAARTALLEN

de VOC tijd 1602 - 1799

Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903

Japanse bezetting 1942 - 1945

Indonesie onafhankelijk 1949 - nu
JAARTALLEN

de VOC tijd 1602 - 1799

Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903

Japanse bezetting 1942 - 1945

Indonesie onafhankelijk 1949 - nu
JAARTALLEN

de VOC tijd 1602 - 1799

Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903

Japanse bezetting 1942 - 1945

Indonesie onafhankelijk 1949 - nu
JAARTALLEN

de VOC tijd 1602 - 1799

Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903

Japanse bezetting 1942 - 1945

Indonesie onafhankelijk 1949 - nu
JAARTALLEN

de VOC tijd 1602 - 1799

Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903

Japanse bezetting 1942 - 1945

Indonesie onafhankelijk 1949 - nu
JAARTALLEN

de VOC tijd 1602 - 1799

Nederlands Indie 1815 - 1949
invoering Cultuurstelsel 1830
Max Havelaar 1860
Atjeh oorlog 1873 - 1903

Japanse bezetting 1942 - 1945

Indonesie onafhankelijk 1949 - nu
VOC bezit Java, Molukken
en kustgebieden
4 Engels Nederlandse oorlogen
tussen 1850 en 1900
British empire
Nederlands Indie veroverd
1815 Congres van Wenen
- ondergang van Napoleon
- 2 belangrijke besluiten voor Nederland
NL. krijgt de archipel
terug van Engeland
Koning Willem 1
onze eerste koning
Nederlands Indie wordt een kolonie met een leger
Nederlandse KNIL officieren
Molukse KNIL soldaten
1870 Suez kanaal geopend
Reis naar NL-Indie van 4 maanden naar 4 weken.
Schepen moesten nu langs Atjeh.
Bloedige oorlog tegen piraten
van 1873 - 1903.
100.000 doden door KNIL.
Generaal van Heutz
wordt
Gouverneur-Generaal
Methode van Van Heutz :
geseling van inlanders en
platbranden van de dorpen.
Een dorp uitgemoord en platgebrand
Nederlandse bestuurders komen
boven inlandse vorsten en edelen
te staan. In 1914 afgerond.
De radja van Bali en
zijn onderdanen voeren
een doodsstrijd tegen
de KNIL
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_willem01
Koning
Willem 1
1830: voert het cultuurstelsel in
NL-Indie moet
winstgevend worden
Boeren: dwingen tot verbouw
van
koffie, thee en tabak
spoorwegennet 1860 - 1900
1870: cultuurstelsel afgeschaft
want dit was uitbuiting.
Gevolg: Nederlandse ondernemers bouwden
plantages voor tabak, koffie en thee.
tabaksbouw in Deli
oliewinning
oliewinning
Palmolie
Unilever
Rubber
Tabaksplantage op Deli
koelies sorteren tabaksplanten
onderdrukt en vernederd door Nederlandse plantage eigenaren
7 dagen per week lange dagen
zwaar lichamelijk werk in de
brandende zon.
Geseling om te
dwingen
tot werken
onderdrukking?
Koelies krijgen voorschot om later terug te betalen
Nederlands bestuur
Javaanse vorst
Javaanse boeren onderdrukt
door eigen edelen en vorsten
Nederlandse regering bestrijdt de armoede
en zorgt voor welvaart en ontwikkeling
- wegen en bruggen
- irrigatie van landbouwgrond
- ziekenhuizen
- basisonderwijs vanaf 1920
40 % basisonderwijs 1940
hoger onderwijs
in Nederland
Doel: - zelfbestuur voor Indonesiers
- NL. en Indonesie als
gelijkwaardige delen in
1 koninkrijk
Volksraad mag advies geven
aan het Nederlands bestuur
in Nederlands Indie
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040224_nederlandsindie01
2.10 min.
Indonesie ontwaakt
B Nationalisme
Opstand
Soekarno en de PNI
Onderdrukking van
het nationalisme
nationalisme = een land met
1 volk, 1 taal en
1 eigen bestuur
Indonesiers leerden dat in NL.
na de 1e W.O.
Communisme: - arbeiders aan de macht
- grond en fabrieken in bezit
van de gemeenschap
Lenin : 'kom in opstand tegen de onderdrukkers.'
Soekarno: Indonesiers in opstand tegen Nederlanders.
Soekarno
KNIL pakt PKI communisten op
PKI gaf leiding aan
opstanden, stakingen
en vernielingen
oprichting van de PNI
PNI
doel: - verzet zonder geweld
- geen samenwerking met de
Nederlandse machthebbers
- niet meedoen met de Volksraad
Soekarno: trok grote mensenmassa's
met zijn toespraken
Indonesische volkslied
3.00 minuten

1929 Soekarno opgepakt door KNIL
1931 vrij en nog populairder
1933 Soekarno verbannen naar verre eiland
Was het verzet gebroken?
NL en Indonesie van
1600 - 1900
Bezetting en onafhankelijkheid
A Japanse bezetting
De ondergang
van het KNIL
Batavia wordt Jakarta
maart 1942
De KNIL geeft zich over
De Indonesiers zijn blij
Leuze van Japan: Azie voor de Aziaten.
Soekarno en andere nationalisten hielpen Japan.
Japan beloofde onafhankelijkheid.
Nederlanders in kampen
of dwangarbeid
de Birma lijn : het dodenspoor
wreed en meedogenloos
Nederlanders en Indonesiers
werden bruut en meedogenloos
behandeld.
2 miljoen Indonesiers stierven aan
dwangarbeid door honger en uitputting.
Bezetting en onafhankelijkheid
B Indonesie onafhankelijk
Bersiap
Politionele actie
Soevereiniteitsoverdracht
augustus 1945: Japan geeft zich over.
2 dagen later: Soekarno roept de
onafhankelijkheid uit.
Chaos : Indonesische jongeren roven en vermoorden
massaal de mensen die ze als vijand zagen.
Bersiap = wees paraat.
100.000 mensen vermoord.
jongeren leger
massagraf
gevangen
=
wees paraat
Nederland wil Indonesie terug.
Soekarno hielp Japan en is dus
een verrader.
De VS eist dekolonisatie.
Nl. doet alsof, maar stuurt
100.000 soldaten.
NL. herovert Java en Sumatra.
Daar staan veel bedrijven uit NL.
Die herovering noemt NL. een
politionele actie. Zomer 1947.
1e politionele actie
massagraf
Dec. 1948 2e politionele actie
tegen guerillastrijd.
De VS en de VN dwingen NL tot
onafhankelijkheid van Indonesie.
Zo niet, dan geen Marshalhulp.
Dec. 1949. Koningin Juliana ondertekent
soevereiniteitsoverdracht in het
paleis op de Dam in Amsterdam.
Paleis De Dam
Burgerzaal
soevereiniteitsoverdracht
Juliana
Drees
De koloniale erfenis
A Immigranten
Indische
Nederlanders
Molukkers
De koloniale erfenis
B Een ongemakkelijke relatie
Vijandigheid
VOC viering
Spijt of excuses
100.000 Nederlanders en 200.000 mensen met zowel Europese als Indonesische voorouders keerden terug naar Nederland.
Veel Molukkers waren christenen. Ze dienden Nederland als onderwijzer, ambtenaar of in de KNIL.

4500 Molukse KNIL militairen kwamen tijdelijk in NL. te wonen in de barakken van Westerbork.
NL. kreeg vanaf 1960 betere contacten met Indonesie. De Molukkers moesten in NL. blijven wonen. De Molukkers wilden een vrije Molukse republiek.
Vrije Molukse Republiek?
De relatie met Indonesie was na 1949 slecht.
Soekarno nationaliseerde in 1957 de Nederlandse bedrijven.
Alle Nederlanders vluchtten naar NL.
1965 : Soekarno afgezet door generaal Soeharto. Die wordt president.
De relatie met NL. verbetert. Koningin Juliana bezoekt in 1971 Indonesie.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040224_nederlandsindie02
1.23 min
.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20091214_indie03
Bersiap 1.23 min.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20061219_voc06
3.20 min.
2002 NL. viert met trots de start
van de VOC in 1602.
Indonesiers en Molukkers bleven weg.
Zij beleefden de VOC tijd anders.
2005 De minister van buitenlandse zaken gaat naar Indonesie.
Indonesie viert haar 60 jaar onafhankelijkheid.
De minister erkende spijt dat de Nederlandse militairen zoveel doden en gewonden heeft veroorzaakt.
Hij bood geen excuses aan, want de regering wil geen schadevergoeding betalen.
Sumatra en Borneo:
oerwoud en jagers-verzamelaars
Java
1
2
3
4
5
Gouverneur-Generaal
Factorij in Japan
Lichtgroen : VOC
Donkergroen : WIC
Oranje : overige
Factorij :
handelspost en fort
-
Nachtwacht
Rembrand
van Rijn
Interieur aan de
Herengracht
Meisje met de parel
Johan
Vermeer
Rembrand
VOC aandeel
Inlandse
aan de inlandse vorsten
Betaald door het cultuurstelsel
Multatuli schreef Max Havelaar
Basisonderwijs vanaf 1920
1942 : Het Japanse rijk
Nederlanders in Jappenkampen
Doodslag
in een
Jappenkamp
Batavia
TEKSTVRAGEN

1 Waarom hadden Nederlanders zoveel belangstelling voor de vaarroute naar Oost Indie?
2 Welke route over zee voer Cornelis de Houtman om Oost Indie te bereiken?
Noem de namen van 2 zeeen en een continent.
3. Wat is een archipel?
4. Met welke landen dreef Java al eeuwen lang handel? Noem 4 landen of gebieden.
5. Hoe zijn de meeste Javanen moslim geworden?
6. Waarom was de eerste 'schipvaart' van 1795-1797 zo belangrijk, ondanks de beperkte opbrengsten?
7. Welk geloof overheerst op het eiland Bali?
TEKSTVRAGEN 3.1B

1. Waarom werd in 1602 de VOC opgericht?
2. Noem drie rechten die de VOC oor haar monopolie op Azie had.
3. Waardoor werden de Molukkers gedwongen door de VOC?
4. Wat is een factorij?
5. Hoe deed de VOC mee met de eeuwenoude zeehandel in Azie?
Geef enkele voorbeelden.
6. Waardoor werd de 17e eeuw voor Nederland de Gouden Eeuw?
Noem 2 redenen.
7. Waardoor zorgde Frankrijk dat de VOC in de 18e eeuw (1799) failliet ging?
1870 - 1914
Koloniale wereld rijken opgebouwd
door West Europese landen.
MODERN IMPERIALISME
Minderheid heerst : 100.000 Nederlanders
enkele miljoenen Indonesiers.

Militaire middelen:
machinegeweren tegenover zwaarden en speren.
Stoomschepen.

Indonesiers waren verdeeld :
KNIL bestond uit 50% Molukkers.
Tekstvragen 3.2 A

1. Welke gebieden beheerste de VOC in Nederlands-Indie?
2. Hoe dwong Nederland in Nederlands-Indie het gezag af?
3. Waardoor groeide vanaf 1870 de Nederlandse invloed erg hard?
4. Hoe ontstond de Atjeh oorlog van 1873-1903?
5. Hoe ontstond het bloedbad op Bali?
6. Leg uit wat we onder modern imperialisme verstaan.
7. Hoe kon een minderheid aan Nederlanders regeren over
miljoenen Indonesiers?
Tekstvragen 3.3 A

1. Wie werden koelies genoemd?
2. Waarom hadden koelies het bij de Nederlanders nog slechter dan vroeger bij de inheemse vorsten?
3. Waarom bleven Chinese en Javaanse koelies zo lang op de plantages werken, terwijl ze daar een slecht leven hadden?
4. Waarom voerde de Nederlandse regering vanaf 1900 een ‘ethische’ politiek?
5. Noem 3 voorbeelden van meer welvaart en ontwikkeling in Nederlans-Indië.
6. Waarom werd in 1918 een Volksraad opgericht in Indonesië?
Tekstvragen 3.2 B

1. Leg uit hoe het cultuurstelsel werkte.
2. Waarom werkten inlandse vorsten mee met het cultuurstelsel?
3. 3. Waarom werd rond 1870 het cultuurstelsel afgeschaft?
4. Wat kwam er in de plaats van het cultuurstelsel?
5. Welke 3 nieuwe producten kwamen er uit Borneo en Sumatra?
Tekstvragen 3.3 B
1a. Welk westers idee namen Indonesiers over, die in Nederland mochten studeren?
1b. Leg uit wat dat idee betekende.
2. Waarom werden veel Indonesiers voorstanders van de communistische ideeen van Lenin?
3. Wat wilde Soekarno bereiken met zijn nationalistische partij?
4. Hoe reageerde de Nederlandse regering op het nationalisme van Soekarno?
Tekstvragen 3.4 A

1 Waarom waren de Indonesiërs blij toen het Japanse leger hun land in maart 1942 ging bezetten
2 Wat beloofde Japan aan Soekarno en andere nationalisten als ze Japan zouden helpen?
3 Waarom voerde Japan oorlog met de kreet ‘Azië voor de Aziaten’?
4 Kreeg de Indonesische bevolking een beter leven door de Japanse overheersing?

Tekstvragen 3.4 B
1. Wat deed Soekarno toen Japan zich in augustus 1945 overgaf?
2. Wat betekent Bersiap?
3. Wat deden de jongeren in Indonesië in de Bersiap periode?
4. Welke houding nam Nederland aan tegen Soekarno en de Republiek ?
5. Wat eiste Amerika van Nederland?
6. Wat was het doel van de politionele acties ?
7. In welk jaar werd Indonesië een soeverein land?

De Molukkers wilden niets meer met Indonesie te maken hebben.
Ze wilden een onafhankelijke Molukse republiek.
Indonesie wilde dit niet en won die strijd.
Tekstvragen 3.5 A
1. Waarom verhuisden veel Indische Nederlanders na de
onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland?
2. Waarom voelden veel Molukkers zich meer met Nederland
verbonden dan met de republiek Indonesië?
3. Waarom had de Nederlandse regering vanaf 1960 geen
sympathie meer voor het Molukse onafhankelijkheids ideaal?
Tekstvragen 3.5 B
1. Waardoor verbeterde vanaf 1965 de relatie tussen Nederland en Indonesië?
2. Waarom vierden in 2002 de Indonesiërs niet samen met Nederland de start van de VOC in
1602?
3. Waarom ging de Nederlandse minister van buitenlandse zaken in 2005 naar Indonesië?
4. Waarom erkende de minister in Indonesië wel spijt, maar geen excuses voor het geweld dat
Nederland in dat land in het verleden had aangericht?

START
EINDE
Full transcript