Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marketing Theorie Afstuderen

16 april 2014
by

Remco Beek

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marketing Theorie Afstuderen

Organisatiestrategie
Marketingstrategie
Marketingdoelstellingen
Marketingmiddelen
Jaar 1
Jaar 2
(1) Marketingcommunicatie
(2) Sales
(3) Evenementen marketing
(4) Marketingplan
Social Marketing

City Marketing
Jaar 3
Opzet structuur onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
4. Theoretisch kader
5. Methodologie
6. Resultaten / Analyse
7. Conclusies
8. Aanbevelingen / Implementatie
9. Literatuurlijst
10. Bijlagen
Structuur van je onderzoeksproject
4. Theoretisch kader
Om je deelvragen op te lossen, zoeken we modellen en structuren waarlangs we dit kunnen gaan onderzoeken. Het is van belang onderscheid te maken tussen het theoretisch kader en de methodologie/onderzoeksopzet.

Kort door de bocht:
Theoretisch kader
is je kapstok waarlangs je onderwerpen onderzoekt.
Methodologie
(stap 5) is de onderzoeksmethode
hoe
je dat gaat onderzoeken.

Structuur van je onderzoeksproject
4. Theoretisch kader
Theoretisch kader gaat over de onderbouwde en bewezen structuren die je in de afgelopen jaren voorbij hebt zien komen, maar zich daar niet toe beperken! Je dient zelf op zoek te gaan naar modellen en onderbouwingen die relevant zijn voor jouw onderzoeksproject. Dus ook buiten de al behandelde theorie!

Zie voor aanvullende bronnen voor theorie o.a. Mediatheek en Google Scholar (zoek op Engelse termen!)

Structuur van je onderzoeksproject
4. Theoretisch kader
Leg uit (a) wat elk model is en (b) beargumenteer waarom je dit model gaat gebruiken. Waarom gaat juist dat model je helpen om structureel het onderwerp te onderzoeken wat je in die deelvraag aan de orde stelt?

Tussen de modellen die je gebruikt dien je aan te geven (c) hoe de output van het ene model je input geeft voor het volgende model. Daarmee krijg je verband tussen je modellen en ontstaat er een rode draad in je onderzoek.

Structuur van je onderzoeksproject
4. Theoretisch kader
(a) Leg uit wat elk model is
(b) Beargumenteer waarom je dit model gaat gebruiken
(c) Beschrijf het verband tussen de modellen


"Heb je nog een goed model voor mij?"
Theoretisch kader is een middel,
maar wordt als doel ervaren en gebruikt!

De (marketing)modellen dienen als verbindingsstuk tussen de onderwerpen en als leidraad van het onderzoek.
Handige tools om dat te doen:

(a) Mindmap van de onderwerpen die relevant zijn voor je hoofdthema

(b) Bepaal op basis daarvan je deelvragen

(c) Ga vanuit je onderwerpen en deelvragen na wat daar over gezegd en geschreven is

(d) Schrijf je theoretische kader

(wat, waarom, output/input)
Eén model centraal
Meerdere model gelinkt
Optie 1
Optie 2
Een model centraal
ondersteund met aanvullende modellen
Voorbeeld Optie 1
Klantsegmenten

(huidig)
Concurrentieanalyse

(benchmark)
Wensen en behoeften klant

(over bepaald thema)
1.
2.
3.
4.
Marketingcommunicatie

(comm. doelen en -middelen)
Voorbeeld Optie 2
Meerdere modellen gelinkt
?
Structuur van je onderzoeksproject
8. Aanbevelingen / Implementatie
Wat betekent dit alles
concreet
voor je opdrachtgever?
Wat moet je opdrachtgever doen met de conclusies van dit onderzoek en adviesrapport? Maak onderscheid tussen aanbevelingen op korte termijn, middellange termijn en lange termijn (strategisch vs. tactisch).

Concretiseer
. Maak een concreet implementatieplan met operationele stappen. Wat moet de opdrachtgever vanaf de dag na jouw presentatie doen?

Maak gebruik van scenario's.
Maak per aanbeveling gebruik van scenario's (vb. te verwachten, negatief en positief scenario). Vanuit die scenario's kun je duidelijker definiëren wat de effecten in positieve en negatieve zin zijn. Met andere woorden, de
financiële onderbouwing
in baten en kosten van de verschillende adviezen uitgewerkt in verschillende scenario's.
Opzet structuur onderzoeksproject
1. Interne Analyse
2. Externe Analyse
3. Onderzoeksformulering
4. Theoretisch kader
5. Methodologie
6. Resultaten / Analyse
7. Conclusies
8. Aanbevelingen / Implementatie
9. Literatuurlijst
10. Bijlagen
Marketingmiddelen
Marketingcommunicatie
Theoretische modellen niet belangrijker maken dan ze zijn.

Het dient als ondersteuning en handige tool, niet als doel op zichzelf.

Kortom:
Blijf onderscheid maken tussen
(a) wat ga ik onderzoeken
(b) hoe ga ik dat onderzoeken

Naar welke feiten ga ik op zoek?
(onderwerpen/theorie)
Hoe ga ik dat onderzoeken?
(methodologie)
Yin (2003, p. 100)
In hoeverre zijn de uitkomsten van het ene model het vertrekpunt voor het volgende model?
(Verhage, 2012)
Full transcript