Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historická poetika filmu DB

No description
by

Milan Hain

on 8 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historická poetika filmu DB

Milan Hain | Milan.Hain@gmail.com Co je historická poetika filmu? Co je pro poetiku charakteristické? Podoby poetiky filmu podle DB Autor jako racionální agent Institucionální dimenze "Poetikou nazýváme studium toho, jak jsou filmy vytvářeny a jak, v určitých kontextech, vyvolávají konkrétní efekty. Narativní film se vyznačuje celkovou formou, která se skládá z materiálů – zpracovávané látky a témat – jež jsou tvarovány a transformovány celkovou kompozicí (například narativní strukturou, narativní logikou) a stylistickým uspořádáním.
Formální možnosti jsou tvořeny a omezeny řadou norem, které vycházejí z formálních principů, konvenčních praktik filmové produkce a spotřeby a relevantních rysů společenského kontextu. Skrze koncept norem můžeme naši poetiku udělat historickou; pouze prostřednictvím srovnání s převládajícími standardy a praktikami můžeme specifikovat osobité fungování jednoho nebo skupiny filmů." (Ozu and the Poetics of Cinema, str. 1) vymezení se vůči interpretačním školám (SLAB)

Poetika filmu "netvoří samostatnou kritickou školu, takže není paralelní s žádnou doktrinálně definovanou metodou. Neupřednostňuje žádné sémantické pole, sadu procedur pro interpretaci textuálních rysů ani specifické rétorické taktiky."

"Je to sada předpokladů, heuristická perspektiva a způsob kladení otázek. Je otevřeně empirická a usiluje o odhalování faktů a pravd o filmech."

Film vnímá jako "výsledek procesu konstrukce – procesu, který zahrnuje řemeslnou složku (například pravidla vycházející z praktické zkušenosti umělce), obecnější principy, podle kterých je umělecké dílo vytvořeno, a jeho funkce, účinky a způsoby užití."

(Poetics of Cinema, str. 12 a 20) "Filmař volí mezi konstrukčními možnostmi či vytváří možnosti nové. Naším úkolem [úkolem analytika pracujícího v rámci poetiky filmu – pozn. MH] je na základě všech dostupných historických dat, která jsme schopni nalézt, zrekonstruovat tvůrčí situaci, se kterou je filmař konfrontován. Racionalita, o které je řeč, se týká zejména zvažování adekvátních prostředků k dosažení určitých cílů. Když předpokládáme konkrétní cíl, jehož se má dosáhnout, určité volby jsou k jeho docílení vhodnější než jiné. Pokud chcete ke konci filmu posílit napětí, je poměrně logické využít deadlinu, zvláště pokud tradice, v rámci níž pracujete, nabízí možnosti, jak přiblížení deadlinu naznačit (včetně záběrů na tikající hodiny)."

"Filmy jsou tvořeny lidskými bytostmi, aby jiným lidským bytostem zprostředkovaly zážitek. Říkejme druhé skupině diváci, i když se zároveň jedná i o posluchače. Diváci jsou ve svém zážitku zapojeni prostřednictvím vodítek [cues], která jsou do filmu vestavěna první skupinou, filmaři." (Poetics of Cinema, str. 28 a 123)

Někteří umělci mají svou biografii, jiní ne. Například Byron nebo Bergman nám poskytují silnou verzi individuálního osudu, který funguje dvěma způsoby: umožňuje dílu ožít jako naplnění legendy; a pomáhá recipientovi orientovat se v díle, upřednostňovat určité výklady a jiné blokovat. Biografickou legendu může vygenerovat filmový průmysl nebo umělec sám – prostřednictvím rozhovorů, spisů a veřejných prohlášení. (Ozu, str. 22) "Pouze na historicky signifikantním pozadí získávají jednotlivá umělecká díla svou význačnost, ať už pro diváky nebo kritiky."

"Pro poetiku filmu je výroba filmů praxí – operující v rámci institucí a regulovaná nevyslovenými předpoklady, které se týkají povahy tvůrčího procesu a řady rozhodnutí, jež jsou distribuována mezi lidi v různých rolích." (Ozu, str. 17 a 18)

Konvence, normy (vs. invence)
"Poetika umožňuje v rámci norem odhalit jak změny, tak kontinuitu tím, že zrekonstruuje historický kontext. (...) Jakým způsobem je konkrétní dílo součástí tradice? Jak opakuje, variuje nebo zavrhuje své předchůdce?" (Poetics of Cinema, str. 22)

Kritika jednostranného reflekcionismu
"To neznamená, že společnost filmy neovlivňuje. Samozřejmě že ano. Ale tento vliv není jednostranný ani nekomplikovaný. […] Společenská poptávka je zprostředkovávána filmovým průmyslem, existujícími tradicemi a různorodou důvtipností a vynalézavostí filmařů." (Poetics of Cinema, str. 32) Historická poetika filmu Davida Bordwella Analytická poetika filmu Historická poetika filmu Teoretická poetika filmu Deskriptivní poetika Preskriptivní poetika Otázky menšího dosahu: „Zatímco kladení obecných otázek vedlo k velmi omezeným odpovědím, kladení omezených otázek se ukázalo jako cesta ke stále obecnějším poznatkům." (Poetics of Cinema, str. 21) Oblasti zájmu

Materiály/tematika
"Historická poetika filmu bude s největší pravděpodobností považovat témata za dané materiály, které jsou transformovány tradicemi formy a stylu." (Poetics of Cinema, str. 18)

Narativní forma
viz Bordwellovu kognitivní teorii filmového vyprávění (Narration in the Fiction Film, 1985)

Stylistika
Styl = "systematické a signifikantní užívání technik filmového média" (tzn. mizanscény, kamery, střihu, zvuku)
"Styl je, přinejmenším, textura filmových obrazů a zvuků a zároveň výsledek rozhodnutí, která filmař vykonal za určitých historických okolností." (On the History of Film Style, str. 4)

Individuální vs. skupinový styl.
Zájem o vzorce změny a kontinuity.
Full transcript