Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

No description
by

Diệu Hoa

on 2 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

1. KHÁI NIỆM:
PPNC trường hợp (PP trường hợp, PP tình huống) là một PPDH, trong đó học sinh tự lực nghiên cứu một tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra. PP trường hợp là PP điển hình của DH theo tình huống và DH giải quyết vấn đề
6. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VÀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP
Thank you!
2. CÁC DẠNG NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP:
Trường hợp quyết định:
Trường hợp tìm thông tin:
Trường hợp phát hiện vấn đề:
Trường hợp tìm phương án giải quyết:
Trường hợp đánh giá:
Trường hợp khảo sát, nghiên cứu:

3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:
ĐỐI DIỆN
THÔNG TIN
NGHIÊN CỨU
QUYẾT ĐỊNH
BẢO VỆ
SO SÁNH
4. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM:
4.1. Ưu điểm:
Tạo điều kiện cho việc xây dựng các tình huống nhằm gắn lí thuyết với thực tiễn.
Tích cực hóa động cơ của người học
***
Yêu cầu có sự cộng tác làm việc và thảo luận trong nhóm.
Tạo điều kiện phát triển các năng lực, , tính sáng tạo, khả năng giao tiếp và cộng tác làm việc.
4.2. Nhược điểm:
Đòi hỏi nhiều thời gian
Đối với giáo viên
: làm việc với tư cách là người điều phối và tổ chức quá trình học tập.
Đối với người học
: cần biết vận dụng tri thức một cách tự lực và thường khó khăn trong việc tự lực ở mức độ cao.

5. CÁCH XÂY DỰNG VÀ YÊU CẦU:
5.1. Những nội dung khi xây dựng một trường hợp:
- Phần mô tả trường hợp:
- Phần nhiệm vụ:
- Phần yêu cầu về kết quả:

5.2. Yêu cầu đối với trường hợp:
Cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại, tình huống cuộc sống, nghề nghiệp tương lai.
Có thể diễn giải theo cách nhìn của người học.
Cần chứa đựng mâu thuẫn và vấn đề
Cần vừa sức và có thể giải quyết trong điều kiện cụ thể .

Cần có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau.

-
Dạy học giải quyết vấn đề
:
- Nghiên cứu trường hợp đặt mục tiêu quan trọng hàng đầu là việc vân dụng những tri thức vào giải quyết vấn đề trong một tình huống cụ thể.

Tình huống
Người học
Lĩnh hội tri thức, kĩ năng, năng lực.
Cùng chung mục tiêu hướng người học đến phát triển khả năng giải quyết vấn đề.
***Vai trò của giáo viên và học sinh:
GV mang chức năng của người khởi xướng sau đó trợ giúp định hướng học sinh tìm cách giải quyết và đi đến giải quyết vấn đề.
Học sinh là người tự tìm ra cách giải quyết vấn đề. GV chỉ có nhiệm vụ điều phối và tổ chức hoạt động.
- Dạy học giải quyết vấn đề khái quát hơn so với nghiên cứu trường hợp
- Phương pháp nghiên cứu trường hợp là một trong những hình thức cụ thể của việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề ở mức độ cao nhất.

7.XÂY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH DẠY HỌC VỀ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRONG DẠY HỌC
Ví dụ về trường hợp: “Bài văn điểm 10”
- Mô tả trường hợp:
- Nhiệm vụ:
- Yêu cầu về kết quả:
Trường hợp này cần đề cập đến:
+ Những nhược điểm.
+ Những hạn chế
+ Đề xuất
Full transcript